Sim sốGiá tiền Mạng di dộngĐặt mua
10868.11.01.911,440,000Đặt mua
20856.11.01.911,540,000Đặt mua
30843.11.01.91380,000Đặt mua
40846.11.01.91380,000Đặt mua
50847.11.01.91380,000Đặt mua
60796.11.01.91399,000Đặt mua
70853.11.01.91480,000Đặt mua
80845.11.01.91480,000Đặt mua
90793110191500,000Đặt mua
100564.11.01.91500,000Đặt mua
110835.11.01.91700,000Đặt mua
120857.11.01.91580,000Đặt mua
130378.11.01.91570,000Đặt mua
140348.11.01.91570,000Đặt mua
150896.11.01.91590,000Đặt mua
160326.11.01.91600,000Đặt mua
170995.11.01.911,690,000Đặt mua
180924.11.01.91600,000Đặt mua
190849.11.01.91750,000Đặt mua
200359.11.01.91680,000Đặt mua
210392.11.01.91720,000Đặt mua
220346.11.01.91720,000Đặt mua
230372.11.01.91720,000Đặt mua
240328.11.01.91720,000Đặt mua
250367.11.01.91720,000Đặt mua
260828.11.01.91750,000Đặt mua
270929.11.01.91780,000Đặt mua
280335.11.01.91850,000Đặt mua
2909271101911,080,000Đặt mua
3009221101911,240,000Đặt mua
310814.11.01.91430,000Đặt mua
3209811101913,150,000Đặt mua
330921.11.01.912,020,000Đặt mua
Version 2.0 mobile support - Thiết kế bởi: www.stv.vn