Sim sốGiá tiền Mạng di dộngĐặt mua
10792.16.01.91400,000Đặt mua
20795160191400,000Đặt mua
30793160191400,000Đặt mua
40817.16.01.91480,000Đặt mua
50705.16.01.91500,000Đặt mua
60528160191500,000Đặt mua
70395.16.01.91520,000Đặt mua
80784.16.01.91600,000Đặt mua
90825160191600,000Đặt mua
100857.16.01.91600,000Đặt mua
110708160191650,000Đặt mua
120853.16.01.91700,000Đặt mua
130926.16.01.91700,000Đặt mua
140816.16.01.91720,000Đặt mua
150845.16.01.91720,000Đặt mua
160385.16.01.91750,000Đặt mua
170384.16.01.91750,000Đặt mua
180941.16.01.91800,000Đặt mua
190827.16.01.91800,000Đặt mua
200942.16.01.91800,000Đặt mua
210886.16.01.91800,000Đặt mua
220865160191960,000Đặt mua
230842160191960,000Đặt mua
240922160191970,000Đặt mua
250994.16.01.911,080,000Đặt mua
260399.16.01.911,150,000Đặt mua
270965.16.01.911,300,000Đặt mua
280973.16.01.911,330,000Đặt mua
290904.16.01.911,400,000Đặt mua
300852.16.01.911,540,000Đặt mua
3109611601911,820,000Đặt mua
3209771601911,820,000Đặt mua
330981.16.01.911,920,000Đặt mua
340985.16.01.911,960,000Đặt mua
3509741601912,380,000Đặt mua
Version 2.0 mobile support - Thiết kế bởi: www.stv.vn