Sim đặc biệt

Sim Đặc Biệt, Có hàng vạn sim Sim Đặc Biệt , dễ nhớ, để quý khách lựa chọn và đặt mua tại Simvidan.vn
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 090 122 1102 17,000,000 15,000,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
2 0 98765 1102 28,000,000 25,000,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
3 0343.70.1102 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
4 07.669..78910 5,044,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
5 0829401102 1,080,000 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
6 0814501102 1,180,000 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
7 0845678683 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
8 0824.38.1102 1,700,000 1,200,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
9 0848271102 1,180,000 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
10 0776.88.1102 1,600,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
11 0352.65.1102 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
12 0813901102 1,900,000 1,400,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
13 0343371102 589,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
14 0824781102 1,580,000 1,080,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
15 0813691102 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
16 0357.84.1102 1,580,000 1,080,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
17 0815921102 2,100,000 1,600,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
18 094.6688683 9,000,000 8,000,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
19 0941.698.683 2,000,000 1,500,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
20 0839071102 1,580,000 1,080,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
21 0395441102 589,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
22 0856341102 1,080,000 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
23 0837151618 6,200,000 5,200,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
24 0946.85.1102 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
25 0842521102 1,180,000 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
26 0706.55.1102 1,600,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
27 0342481102 589,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
28 0826541102 1,180,000 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
29 0911988683 3,500,000 3,000,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
30 0818001102 17,000,000 15,000,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
31 0782.99.1102 2,150,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
32 0856.201.102 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
33 0858741102 1,080,000 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
34 0706.82.1102 1,300,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
35 0369431102 589,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
36 0832291102 1,600,000 1,100,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
37 0815601102 1,080,000 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
38 09473.8.1102 3,000,000 2,500,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
39 0942978910 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
40 0788.75.1102 1,300,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
41 0369481102 589,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
42 0846621102 1,580,000 1,080,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
43 0795.96.1102 1,300,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
44 0915268683 4,000,000 3,500,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
45 0367.69.1102 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
46 078.37.78910 5,044,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
47 0812531102 1,080,000 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
48 0839641102 1,080,000 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
49 0918.478910 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
50 0834551102 1,700,000 1,200,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
51 0766.95.1102 1,300,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
52 0349.84.1102 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
53 0824751102 1,080,000 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
54 0343621102 589,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
55 0854091102 1,080,000 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
56 0943381102 6,300,000 5,300,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
57 0904.82.8910 940,000 640,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
58 0847131102 1,080,000 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
59 09148.78910 7,000,000 6,000,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
60 0818.99.8683 2,000,000 1,500,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
61 0852931102 1,580,000 1,080,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
62 0767.97.1102 1,300,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
63 0886.89.1102 3,500,000 3,000,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
64 0397441102 589,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
65 0886391102 4,300,000 3,800,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
66 0944601102 1,700,000 1,200,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
67 0918.47.1102 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
68 0886641102 1,180,000 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
69 0796.96.1102 1,300,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
70 0344081102 589,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
71 0818921102 2,100,000 1,600,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
72 0836801102 1,080,000 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
73 0855.86.86.83 3,500,000 3,000,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
74 0942878910 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
75 0786.99.1102 2,150,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
76 0818.16.8683 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
77 0853181102 1,180,000 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
78 0796.83.1102 1,300,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
79 0917.688.683 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
80 0374301102 589,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
81 0949671102 2,200,000 1,700,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
82 0814731102 940,000 640,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
83 0944.388683 3,000,000 2,500,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
84 0912368910 4,500,000 4,000,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
85 0788.90.1102 1,300,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
86 0374108910 589,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
87 0832901102 1,900,000 1,400,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
88 0834981102 1,900,000 1,400,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
89 0353.42.1102 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
90 0795.86.8910 1,250,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
91 0815531102 1,080,000 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
92 0846601102 1,080,000 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
93 0915.478910 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
94 0835581102 1,700,000 1,200,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
95 0706.60.1102 1,300,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
96 0339.46.1102 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
97 0849621102 1,580,000 1,080,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
98 0344061102 589,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
99 0856141102 1,580,000 1,080,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
100 0941268910 1,080,000 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay

Sim số gánh là gì?

Sim số gánh hay còn gọi là sim gánh. Đây cũng chính là cái tên để chỉ sự đặc biệt của những con số xuất hiện ở cuối số sim. Hiểu một cách đơn giản, sim số gánh là dòng sim có sự xuất hiện của các bộ số đối xứng với nhau thông qua một con số nào đó, giống như chiếc "đòn gánh" vậy. 

  • Ví dụ: 09*ABA, 09*AB.C.AB....

   Sim số gánh thì cũng có nhiều dạng khác nhau. Để phân loại được thì bạn cần phải để ý đến bộ số đối xứng và con số xen ngang ở giữa. Theo đó thì sim số gánh được phân chia làm 3 loại, cụ thể như sau:

  • Sim gánh đơn: là sim số gánh có 3 số cuối thuộc dạng ABA hoặc ABBA. Ví dụ: 08x6886, 09x969, ....
  • Sim gánh kép bằng: là sim số gánh có 5 số cuối thuộc dạng AB.C.AB. Ví dụ: 09x68.3.68, 09x36.2.36, ....
  • Sim gánh kép tiến: là sim số gánh có 5 số cuối thuộc dạng AB.C.BA (AB - là gánh kép lùi, ngược lại với gánh kép tiến). Ví dụ: 08x86.2.68, 08x82.6.28, ...

Đọc chi tiết: Sim số gánh là gì? Những giá trị mà sim số gánh mang lại.

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0913828282
Thêm Simvidan.vn vào màn hình chính