Sim số đẹp đầu 090

Đầu số 090 ra đời năm nào? Được ra đời vào năm 1993, sim số đẹp đầu 090 là loại sim điện thoại độc nhất, duy nhất của nhà mạng Mobifone ở thời điểm hiện tại.
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 090 139 1989 18,000,000 16,000,000đ Mobifone Sim gánh đơn Mua ngay
2 0909 592 666 29,000,000 26,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
3 0909 635 888 43,000,000 40,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
4 0901.56.1096 590,000 490,000đ Mobifone Sim dễ nhớ Mua ngay
5 09.02.04.01.05 5,100,000 4,600,000đ Mobifone Sim dễ nhớ Mua ngay
6 09.02.04.06.03 2,600,000 2,100,000đ Mobifone Sim dễ nhớ Mua ngay
7 09.02.05.01.03 5,100,000 4,600,000đ Mobifone Sim dễ nhớ Mua ngay
8 09.02.05.03.02 3,600,000 3,100,000đ Mobifone Sim dễ nhớ Mua ngay
9 09.02.06.07.03 3,600,000 3,100,000đ Mobifone Sim dễ nhớ Mua ngay
10 09.02.07.05.01 3,600,000 3,100,000đ Mobifone Sim dễ nhớ Mua ngay
11 09.02.08.01.02 5,100,000 4,600,000đ Mobifone Sim tiến đôi Mua ngay
12 09.02.08.05.01 3,600,000 3,100,000đ Mobifone Sim dễ nhớ Mua ngay
13 09.02.08.05.03 3,600,000 3,100,000đ Mobifone Sim dễ nhớ Mua ngay
14 090.26.1.1981 5,500,000 5,000,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
15 090.267.1998 5,500,000 5,000,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
16 0903.2.47774 1,200,000 990,000đ Mobifone Tam hoa giữa Mua ngay
17 0903.34.1993 3,600,000 3,100,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
18 0903.4.8.1992 3,600,000 3,100,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
19 0903.65.2004 2,400,000 1,900,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
20 0903.72.1995 3,600,000 3,100,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
21 0903.87.1998 3,300,000 2,800,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
22 0904.01.5096 590,000 490,000đ Mobifone Sim dễ nhớ Mua ngay
23 09.04.05.02.04 3,600,000 3,100,000đ Mobifone Sim dễ nhớ Mua ngay
24 09.04.06.07.02 3,600,000 3,100,000đ Mobifone Sim dễ nhớ Mua ngay
25 09.04.08.01.05 3,600,000 3,100,000đ Mobifone Sim dễ nhớ Mua ngay
26 09.04.08.01.07 3,600,000 3,100,000đ Mobifone Sim dễ nhớ Mua ngay
27 09.04.08.05.09 3,600,000 3,100,000đ Mobifone Sim dễ nhớ Mua ngay
28 0904.10.6598 590,000 490,000đ Mobifone Sim dễ nhớ Mua ngay
29 0904.13.6096 590,000 490,000đ Mobifone Sim dễ nhớ Mua ngay
30 0904.13.9096 590,000 490,000đ Mobifone Sim dễ nhớ Mua ngay
31 0904.21.0481 1,200,000 990,000đ Mobifone Sim dễ nhớ Mua ngay
32 0904.21.0887 1,700,000 1,200,000đ Mobifone Sim dễ nhớ Mua ngay
33 0904.32.3098 590,000 490,000đ Mobifone Sim dễ nhớ Mua ngay
34 0904.37.1133 1,200,000 990,000đ Mobifone Sim kép Mua ngay
35 0904.37.1155 1,600,000 1,100,000đ Mobifone Sim kép Mua ngay
36 0904.3.8.1992 3,600,000 3,100,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
37 0904.43.7766 1,100,000 890,000đ Mobifone Sim kép Mua ngay
38 0904.47.6663 1,300,000 1,090,000đ Mobifone Tam hoa giữa Mua ngay
39 0904.490.992 900,000 690,000đ Mobifone Sim dễ nhớ Mua ngay
40 0904.66.11.44 2,600,000 2,100,000đ Mobifone Sim kép ba Mua ngay
41 0904.69.5445 1,000,000 790,000đ Mobifone Sim đảo Mua ngay
42 0904.69.6644 900,000 690,000đ Mobifone Sim kép Mua ngay
43 0904.69.6661 1,200,000 990,000đ Mobifone Tam hoa giữa Mua ngay
44 0904.69.6665 1,200,000 990,000đ Mobifone Tam hoa giữa Mua ngay
45 0904.69.69.64 1,200,000 990,000đ Mobifone Sim dễ nhớ Mua ngay
46 0904.69.8844 1,000,000 790,000đ Mobifone Sim kép Mua ngay
47 0904.71.9997 1,600,000 1,100,000đ Mobifone Tam hoa giữa Mua ngay
48 0904.75.2255 1,600,000 1,100,000đ Mobifone Sim kép Mua ngay
49 0904.75.7700 1,100,000 890,000đ Mobifone Sim kép Mua ngay
50 0904.764.111 1,800,000 1,300,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
51 0904.819.357 650,000 550,000đ Mobifone Sim dễ nhớ Mua ngay
52 0904.82.1100 1,000,000 790,000đ Mobifone Sim kép Mua ngay
53 0904.827.357 650,000 550,000đ Mobifone Sim dễ nhớ Mua ngay
54 0904.82.7700 1,000,000 790,000đ Mobifone Sim kép Mua ngay
55 0904.82.8910 1,000,000 790,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
56 0904.83.0044 1,000,000 790,000đ Mobifone Sim kép Mua ngay
57 0904.83.0166 900,000 690,000đ Mobifone Sim dễ nhớ Mua ngay
58 0904.83.0220 1,300,000 1,090,000đ Mobifone Sim đảo Mua ngay
59 0904.83.1441 850,000 640,000đ Mobifone Sim đảo Mua ngay
60 0904.83.4400 1,000,000 790,000đ Mobifone Sim kép Mua ngay
61 0904.83.4664 900,000 690,000đ Mobifone Sim đảo Mua ngay
62 0904.836.357 650,000 550,000đ Mobifone Sim dễ nhớ Mua ngay
63 0904.83.7654 650,000 550,000đ Mobifone Sim dễ nhớ Mua ngay
64 090.483.7.8.81 650,000 550,000đ Mobifone Sim dễ nhớ Mua ngay
65 090.483.7.9.80 600,000 500,000đ Mobifone Sim dễ nhớ Mua ngay
66 0904.838.002 650,000 550,000đ Mobifone Sim dễ nhớ Mua ngay
67 0904.838.024 650,000 550,000đ Mobifone Sim dễ nhớ Mua ngay
68 090.483.8.4.91 600,000 500,000đ Mobifone Sim dễ nhớ Mua ngay
69 0904.838.496 600,000 500,000đ Mobifone Sim dễ nhớ Mua ngay
70 090.484.0220 850,000 640,000đ Mobifone Sim đảo Mua ngay
71 090.484.0252 650,000 550,000đ Mobifone Sim gánh đơn Mua ngay
72 090.484.0262 650,000 550,000đ Mobifone Sim gánh đơn Mua ngay
73 0904.84.1353 650,000 550,000đ Mobifone Sim gánh đơn Mua ngay
74 0904.8.4.1956 600,000 500,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
75 0904.84.2220 900,000 690,000đ Mobifone Tam hoa giữa Mua ngay
76 0904.84.2221 900,000 690,000đ Mobifone Tam hoa giữa Mua ngay
77 090.484.2.4.85 600,000 500,000đ Mobifone Sim dễ nhớ Mua ngay
78 090.484.3.2.80 600,000 500,000đ Mobifone Sim dễ nhớ Mua ngay
79 0904.84.3311 1,000,000 790,000đ Mobifone Sim kép Mua ngay
80 0904.84.4409 850,000 640,000đ Mobifone Tam hoa giữa Mua ngay
81 090.484.4411 1,100,000 890,000đ Mobifone Sim kép Mua ngay
82 0904.84.4418 850,000 640,000đ Mobifone Tam hoa giữa Mua ngay
83 0904.84.4430 850,000 640,000đ Mobifone Tam hoa giữa Mua ngay
84 0904.844.654 650,000 550,000đ Mobifone Sim dễ nhớ Mua ngay
85 0904.85.2211 1,000,000 790,000đ Mobifone Sim kép Mua ngay
86 0904.85.3311 1,000,000 790,000đ Mobifone Sim kép Mua ngay
87 0904.867.467 650,000 550,000đ Mobifone Sim gánh kép Mua ngay
88 0904.86.8891 600,000 500,000đ Mobifone Sim dễ nhớ Mua ngay
89 0904.87.0110 900,000 690,000đ Mobifone Sim đảo Mua ngay
90 0904.90.5445 900,000 690,000đ Mobifone Sim đảo Mua ngay
91 0904.90.5533 1,000,000 790,000đ Mobifone Sim kép Mua ngay
92 0904.907.357 650,000 550,000đ Mobifone Sim dễ nhớ Mua ngay
93 0904.90.8389 1,000,000 790,000đ Mobifone Sim dễ nhớ Mua ngay
94 0904.90.8448 900,000 690,000đ Mobifone Sim đảo Mua ngay
95 09.04.90.94.93 1,300,000 1,090,000đ Mobifone Sim dễ nhớ Mua ngay
96 0904.91.0569 650,000 550,000đ Mobifone Sim dễ nhớ Mua ngay
97 0904.91.0660 900,000 690,000đ Mobifone Sim đảo Mua ngay
98 09049.13569 1,000,000 790,000đ Mobifone Sim dễ nhớ Mua ngay
99 0904.91.4994 900,000 690,000đ Mobifone Sim đảo Mua ngay
100 0904.917.197 700,000 590,000đ Mobifone Sim dễ nhớ Mua ngay

Sim số đẹp đầu 090 là mạng gì, lý do bạn nên sở hữu dòng sim đầu số 090

Đối với những người sành sim, chơi sim lâu năm thì đầu số 090 đã quá quen thuộc. Được coi là đầu số lâu đời nhất trong số các đầu số viễn thông 090 được đông đảo người dùng yêu thích. Cùng Simvidan.vn tìm hiểu cụ thể 090 là mạng gì qua nội dung bài viết sau đây.

SIM SO DEP 090

Sim số đẹp đầu 090

Sim số đẹp đầu 090 là mạng gì?

Với những người sành chơi sim chắc hẳn sẽ biết đến dòng sim 10 số đầu 090. Đầu số 090 là sản phẩm được cung cấp bởi người anh cả của viễn thông di động Việt Nam - Mobifone.

Đây là dòng sim 10 số được ra đời từ năm 1993, tính đến thời điểm hiện tại thì đầu số này đã có đến 27 năm trên thị trường.
Phải nói là dù đã ra đời khá lâu nhưng những dòng sim 10 số đầu 090 vẫn được đông đảo người dùng lựa chọn. Dòng sim cổ này được hưởng mọi ưu đãi, khuyến mãi, dịch vụ từ Mobifone.

mua sim dep dau 090

Vì sao nên sở hữu sim số đẹp đầu 090

Lý do bạn nên sở hữu dòng sim số đẹp đầu 090

Với những người sành sim không thể không săn lùng một sản phẩm sim đầu 090. Sự yêu thích này xuất phát từ nhiều lý do khác nhau.

Đó là một sim cổ

Cũng giống như một món đồ chơi bình thường, sim càng có tuổi thọ cao thì dân sành sim càng yêu thích. Đầu số 090 được coi là đầu số của mạng viễn thông di động, đánh dấu sự khởi đầu của thời đại thông tin. Không những vậy con số này còn được nhiều người xem như một kỷ niệm, một dấu mốc trong cuộc đời.

Sim số đẹp, dễ nhớ

Không chỉ được yêu thích bởi đầu số 090 ra đời mà nó còn được yêu thích bởi sự dễ nhớ, dễ đọc, dễ kết hợp với các đuôi số khác. Đối với dòng sim 10 số đầu 090 bạn có thể kết hợp với đuôi ngày tháng năm sinh, đuôi thần tài, đuôi lộc bình, đuôi ông địa, đuôi gánh đảo,… Ngoài ra, bạn có thể kết hợp với các đuôi Tam hoa, Tứ quý, Ngũ quý, Lục quý, ...

Giá cả phù hợp với điều kiện của số đông khách hàng

Nằm trong những đầu số có chi phí trung bình, đầu số 090 phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Dòng sim này có thể sử dụng cho những người có thu nhập trung bình và thấp và cả những khách hàng VIP có thu nhập cao. Ngoài ra, sim đầu 090 còn nhận được những ưu đãi hấp dẫn từ nhà mạng giúp người dùng tiết kiệm chi phí.

y nghia phong thuy dau so 090

Sim số đẹp đầu 090 mang ý nghĩa phong thủy tốt

Mang ý nghĩa phong thủy tốt

Đầu số 090 còn được yêu thích vì ý nghĩa phong thủy tốt lành. Dòng sim này có sự kết hợp giữa các con số 0, 9 với một cặp số 0 cho sự may mắn nhân đôi. Trong đó số 0 tượng trưng cho đất trời, cho sự no đủ, đủ đầy, cho sự khởi đầu may mắn, thuận lợi.

Cùng với đó, số 9 mang đến quyền lực tối thượng, đại diện cho vua chúa, hoàng tộc mang đến sự thịnh vượng cho chủ nhân. Kết hợp hai con số này sẽ mang lại sự khởi đầu suôn sẻ và kết quả viên mãn cho người dùng.

Đọc thêm: Khám phá những giá trị mà sim số đẹp đầu 086 mang đến cho người dùng

Một số lưu ý khi chọn sim số đẹp đầu 090

Theo đánh giá đầu 090 là một trong những sản phẩm sim bạn nên đầu tư và săn lùng. Để tăng thêm may mắn và thịnh vượng cho con số này, bạn có thể chọn đuôi trùng với chúng.

Tùy vào mục đích sử dụng, sở thích, vận số, tài chính mà bạn có thể lựa chọn những dòng sim khác nhau. Khi chọn sim Mobifone 10 số 090, bạn có thể cân nhắc những lưu ý sau:

  • Chọn đuôi số có chứa các số trùng với năm sinh của bạn
  • Chọn một đuôi kỹ thuật số giống với ngày sinh nhật hoặc các ngày kỷ niệm quan trọng
  • Chọn sim dãy số cân bằng âm dương có 5 số chẵn và 5 số lẻ
  • Chọn đuôi số có nút sim cao hơn 7 điểm trở lên
  • Chọn sim phù hợp với túi tiền của bạn

Mua sim số đẹp đầu 090 ở địa chỉ uy tín, giá cả phải chăng

Simvidan.vn vừa cung cấp câu trả lời cho câu hỏi 090 là mạng gì cũng như ý nghĩa, giá trị mà sim sở hữu cho các bạn qua nội dung bài viết trên. Để mua được những sản phẩm sim chất lượng với giá cả phải chăng bạn có thể yên tâm đến với Simvidan.vn. Đơn vị chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ và mang đến những sản phẩm làm hài lòng quý khách hang.

Chúc bạn có được một chiếc sim số đẹp ưng ý nhất.

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

"Uy tín quý hơn vàng. Sự hài lòng của quý khách là thành công lớn nhất của chúng tôi"

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0913828282