Sim số đẹp đầu 097

097 là một trong những sim đầu số cổ được yêu thích tại nước ta hiện nay. ... Bên cạnh 098 và 096 thì 097 là một trong những đầu số ra đời đầu tiên của Viettel
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
301 0971.14.01.78 1,135,000 835,000đ viettel Sim ông địa Mua ngay
302 0971.14.01.84 1,135,000 835,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
303 0971.14.01.93 1,275,000 975,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
304 0971.14.02.10 1,025,000 725,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
305 0971.14.02.13 995,000 695,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
306 0971.14.02.15 1,085,000 785,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
307 0971.14.04.16 2,100,000 1,600,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
308 0971.14.06.02 1,255,000 955,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
309 0971.14.06.03 1,035,000 735,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
310 0971.14.06.40 1,035,000 735,000đ viettel Sim gánh kép tiến Mua ngay
311 0971.14.06.05 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
312 0971.14.06.09 1,105,000 805,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
313 0971.14.06.12 995,000 695,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
314 0971.14.06.14 1,245,000 945,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
315 0971.140.640 640,000 440,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
316 0971.14.06.56 650,000 450,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
317 0971.14.06.61 885,000 585,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
318 0971.14.06.64 885,000 585,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
319 0971.14.06.65 885,000 585,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
320 0971.14.06.67 885,000 585,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
321 0971.14.06.69 965,000 665,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
322 0971.14.06.70 965,000 665,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
323 0971.14.06.71 935,000 635,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
324 0971.14.06.72 935,000 635,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
325 0971.14.06.73 935,000 635,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
326 0971.14.06.74 935,000 635,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
327 0971.14.06.91 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
328 0971.14.07.05 1,035,000 735,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
329 0971.14.07.12 1,175,000 875,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
330 0971.14.07.15 1,155,000 855,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
331 0971.14.07.80 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
332 0971.14.07.84 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
333 0971.14.07.95 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
334 0971.143.860 550,000 350,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
335 0971.145.049 550,000 350,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
336 0971.147.720 550,000 350,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
337 0971.149.812 550,000 350,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
338 0971.15.01.81 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
339 0971.15.02.07 1,175,000 875,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
340 0971.15.02.87 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
341 0971.15.03.91 2,100,000 1,600,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
342 0971.15.05.12 1,175,000 875,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
343 0971.157.212 690,000 490,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
344 0971.158.303 690,000 490,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
345 0971.16.02.03 1,125,000 825,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
346 0971.16.03.72 935,000 635,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
347 0971.16.03.73 935,000 635,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
348 0971.16.03.74 935,000 635,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
349 0971.16.06.70 1,105,000 805,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
350 0971.16.06.72 935,000 635,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
351 0971.16.06.73 935,000 635,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
352 0971.16.06.74 935,000 635,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
353 09711614.92 550,000 350,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
354 0971.161.855 820,000 520,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
355 0971.16.2019 6,500,000 5,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
356 0971.16.31.94 820,000 520,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
357 0971.178.262 820,000 520,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
358 0971.18.01.64 1,585,000 1,085,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
359 0971.18.01.74 935,000 635,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
360 0971.18.01.76 1,135,000 835,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
361 0971.18.02.01 1,285,000 985,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
362 0971.18.02.05 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
363 0971.18.02.10 1,285,000 985,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
364 0971.18.02.11 1,125,000 825,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
365 0971.18.02.14 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
366 0971.18.02.93 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
367 0971.18.04.81 1,135,000 835,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
368 0971.18.06.65 885,000 585,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
369 0971.18.07.84 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
370 0971.18.08.71 935,000 635,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
371 097.11.8.2001 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
372 0971.182.944 550,000 350,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
373 0971.183.757 650,000 450,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
374 0971.19.01.00 1,195,000 895,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
375 0971.19.02.84 1,135,000 835,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
376 0971.19.03.12 1,225,000 925,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
377 0971.19.03.15 1,115,000 815,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
378 0971.19.06.73 935,000 635,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
379 0971.19.07.73 935,000 635,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
380 0971.19.07.80 1,135,000 835,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
381 0971.19.07.81 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
382 0971.19.11.65 885,000 585,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
383 097119.5.2.87 580,000 380,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
384 0971.197.042 550,000 350,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
385 0971.199.517 550,000 350,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
386 0971.202.511 820,000 520,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
387 0971.202.533 820,000 520,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
388 0971.202.544 640,000 440,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
389 0971.20.4224 885,000 585,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
390 0971.206.101 690,000 490,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
391 0971.207.066 690,000 490,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
392 0971.21.01.74 935,000 635,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
393 0971.21.03.71 935,000 635,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
394 0971.21.03.74 935,000 635,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
395 0971.21.03.80 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
396 0971.21.03.81 1,135,000 835,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
397 0971.21.04.15 1,055,000 755,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
398 0971.21.05.82 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
399 0971.21.07.72 935,000 635,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
400 0971.21.09.10 1,065,000 765,000đ viettel Sim gánh kép tiến Mua ngay

Khám phá ý nghĩa tuyệt vời của sim số đẹp đầu 097

097 là một trong những sim đầu số phổ biến ở nước ta hiện nay. Với uy tín lâu năm, chất lượng dịch vụ tốt, việc sở hữu sim số đẹp 097 luôn là sự lựa chọn yêu thích của người dùng hiện nay. Hôm nay hãy cùng Simvidan.vn tìm hiểu thêm những thông tin, kiến ​​thức bổ ích về loại sim độc nhất vô nhị này nhé.

sim dau 097

Sim số đẹp đầu 097

1.Sim 097 là mạng gì?

Đầu số 09 là đầu phổ biến và được các nhà mạng lớn Viettel, Mobiphone và Vinaphone sử dụng. Tuy nhiên, 097 là đầu số được Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép Viettel sử dụng trong các sản phẩm dịch vụ của mình.

Bên cạnh 098 và 096, 097 là một trong những đầu số của Viettel và cùng với những người thân yêu 097 của mình tạo nên hiệu ứng thương hiệu rất được yêu thích cho Viettel. Đây là sim số cổ nên được rất nhiều người ưa thích, thậm chí sưu tầm, Viettel vẫn không ngừng cung cấp các sim 097 để phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Ý nghĩa sim số đẹp đầu 097

2. Ý nghĩa sim số đẹp đầu 097

Theo quan niệm của người dùng, sim 10 số 097 chắc chắn rất được ưa chuộng, một phần là do sim số cổ, một phần do lâu đời nên độ tin tưởng cao, nhưng cũng một phần do ý nghĩa của các con số như sau:

  • Số 9: Con số 9 là con số lớn nhất trong số tự nhiên cơ bản, vì nó lớn nhất nên con số này đã mang lại nguồn năng lượng và sức mạnh to lớn cho nguồn gốc của nó. Trong Phong Thủy, số 9 ứng với Cự Cửu Tử, sao này phụ thuộc vào chòm sao Bắc Đẩu, Cửu Tử là sao Hỏa nên có đầy đủ các phẩm chất của lửa, ấm, năng, nhiệt, máu, sự soi sáng, dẫn đường ... đó là lý do tại sao số 9 cũng chứa đựng những ý nghĩa tương tự.
  • Đối với các nền văn hóa phương Đông như Việt Nam chúng ta số 9 còn là một con số quyền lực, nó tượng trưng cho rồng và vua. Ý nghĩa sâu xa của con số 9 trong văn hóa của chúng ta là con số không hàm chứa nhiều may mắn, hạnh phúc và tài lộc dồi dào.
  • Số 7: Theo người Trung Quốc, số 7 gọi là Thất đồng âm với chữ Thất trong bát tự, tức là thất bát, nên họ không thích số 7. Nhưng không phải vậy, số 7 là một con số rất bí ẩn trong các nền văn hóa, đặc biệt là trong Phật giáo. Con số 7 là con số dương, con số dương thường mang ý nghĩa thay đổi nên tương ứng với sự phát triển, thăng tiến.

Không chỉ vậy, theo tử vi số 07 cho sao Phá Quân, đây là sao của sự sáng tạo và đột phá, những người ứng với sao này thường là người tài giỏi, mưu lược, có thể xoay chuyển tình thế. Ngoài ra, sao này còn là sao may mắn đại diện cho hôn nhân gia đình nên số 7 đối với sao này là con số rất tốt.

Vì vậy ý ​​nghĩa số 7 bao gồm những ý nghĩa về sự sáng tạo, bứt phá, vươn lên, mở mang và là con số mang lại nhiều điều hạnh phúc, may mắn.
Sự kết hợp giữa con số 0 là vạn vật khởi đầu cùng con số 9 và 7 sẽ làm nên một sim số cực kỳ ý nghĩa và tốt đẹp cho người dùng.

Simvidan.vn là địa chỉ mua sim số đẹp đầu 097 đáng tin cậy

3. Hướng dẫn mua sim 097 tại Simvidan.vn

 Để dễ dàng tìm kiếm sim đầu số 097 tại Simvidan.vn một cách dễ dàng bạn có thể làm theo hướng dẫn dưới đây:

Xác định mục đích mua sim 097

Bước này giúp bạn tối ưu chi phí và chọn được sim phù hợp với nhu cầu của mình. Ví dụ bạn mua sim để làm ăn thì nên chọn những dòng sim 097 VIP có độ uy tín cao như sim tứ quý, sim tam hoa kép, sim ngũ quý, sim lục quý… Nếu chỉ mua sim để liên lạc thì bạn chỉ cần mua một vài sim số đẹp, dễ nhớ với giá cả hợp lý như sim tiến, sim lùi, sim gánh, sim giữa .. .|

Đọc thêm: 096 là mạng gì, Mua sim đầu số 096 ở đâu?

Chọn số đuôi phù hợp với mệnh của bạn

Về mặt tử vi và phong thủy, những con số ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của mỗi người, vì vậy để chọn được con số phù hợp nhất, bạn phải xem mệnh của mình trước rồi mới xác định được những con số phù hợp, tốt với mệnh của mình trước khi mua. Ngoài ra, bạn nên cân bằng giữa số âm và số âm trong dãy sim để có thể hài hòa giữa sự biến động và khoảng lặng trong dãy số, giúp cân bằng bản thân.

Các trang web như simvidan.vn thường được tối ưu hóa để giúp khách hàng mua sim dễ dàng. Bí quyết bạn cần nhớ là tìm đúng nơi, đúng cách. Nếu bạn đã xác định được số cần tìm ở các bước trên, tất cả những gì bạn cần làm là nhập số cần tìm vào thanh tìm kiếm của web thì truy vấn sẽ cho bạn một loạt kết quả phù hợp.

Việc của bạn là chọn cho mình số nào ưng ý nhất mà đặt mua sim online trực tiếp trên web sau đó đợi nhân viên gọi điện xác nhận hồ sơ và sim sẽ được gửi về tận nhà theo địa chỉ bạn đã để lại. Chúc bạn tìm được một sim số đẹp đầu 097 ưng ý cho mình!

Chúc bạn có được một chiếc sim số đẹp ưng ý nhất.

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

"Uy tín quý hơn vàng. Sự hài lòng của quý khách là thành công lớn nhất của chúng tôi"

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0913828282
Thêm Simvidan.vn vào màn hình chính