Sim số đẹp đầu 097

097 là một trong những sim đầu số cổ được yêu thích tại nước ta hiện nay. ... Bên cạnh 098 và 096 thì 097 là một trong những đầu số ra đời đầu tiên của Viettel
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
401 0971.22.08.14 1,170,000 870,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
402 0971223642 1,080,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
403 0971225641 1,080,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
404 0971.225.755 840,000 540,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
405 0971.23.01.80 1,130,000 830,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
406 0971.23.01.82 1,130,000 830,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
407 0971.23.01.83 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
408 0971.23.03.80 1,130,000 830,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
409 0971.23.04.16 1,220,000 920,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
410 0971.23.06.14 1,160,000 860,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
411 0971.23.06.70 920,000 620,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
412 0971.23.06.72 890,000 590,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
413 0971.23.06.80 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
414 0971.23.06.82 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
415 0971.23.07.01 1,170,000 870,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
416 0971.23.07.05 1,080,000 780,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
417 0971.23.07.73 890,000 590,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
418 0971.23.07.74 890,000 590,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
419 0971.23.08.02 1,170,000 870,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
420 0971.23.08.72 890,000 590,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
421 0971.23.08.73 890,000 590,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
422 0971.23.08.74 890,000 590,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
423 0971.23.10.05 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
424 0971.23.10.31 1,100,000 800,000đ viettel Sim gánh kép tiến Mua ngay
425 0971.23.10.14 1,220,000 920,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
426 0971.23.10.19 2,200,000 1,700,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
427 0971.23.11.08 1,080,000 780,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
428 0971.23.2003 7,300,000 6,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
429 0971.236.505 630,000 430,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
430 0971.236.913 510,000 310,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
431 097.123.8182 2,200,000 1,700,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
432 0971.239.020 580,000 380,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
433 0971.239.758 510,000 310,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
434 0971.24.01.87 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
435 0971.24.01.88 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
436 0971.24.02.61 840,000 540,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
437 0971.24.02.97 1,270,000 970,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
438 0971.24.03.72 890,000 590,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
439 0971.24.07.81 1,550,000 1,050,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
440 0971.24.07.85 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
441 0971.24.11.84 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
442 097.124.1995 9,000,000 8,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
443 0971.244.313 680,000 480,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
444 0971.244.364 510,000 310,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
445 0971245874 1,080,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
446 0971.25.02.83 2,100,000 1,600,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
447 0971.25.03.55 680,000 480,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
448 0971.25.03.58 680,000 480,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
449 0971.25.03.59 680,000 480,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
450 0971.25.03.62 840,000 540,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
451 0971.25.03.64 840,000 540,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
452 0971.25.03.65 840,000 540,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
453 0971.25.03.70 920,000 620,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
454 0971.25.03.71 890,000 590,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
455 0971.25.03.74 890,000 590,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
456 0971.25.03.75 1,130,000 830,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
457 0971.25.03.76 1,130,000 830,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
458 0971.25.03.80 1,210,000 910,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
459 0971.25.03.81 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
460 0971.25.03.83 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
461 0971.25.03.91 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
462 0971.25.04.10 1,120,000 820,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
463 0971.25.04.11 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
464 0971.25.04.13 1,120,000 820,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
465 0971.250.440 600,000 400,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
466 0971.25.04.60 840,000 540,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
467 0971.25.04.61 840,000 540,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
468 0971.25.04.62 840,000 540,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
469 0971.25.04.63 840,000 540,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
470 0971.25.04.64 840,000 540,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
471 0971.25.04.65 840,000 540,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
472 0971.25.04.66 840,000 540,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
473 0971.25.04.67 840,000 540,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
474 0971.25.04.70 920,000 620,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
475 0971.25.04.72 890,000 590,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
476 0971.25.04.73 890,000 590,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
477 0971.25.04.74 890,000 590,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
478 0971.25.04.75 1,130,000 830,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
479 0971.25.04.76 1,130,000 830,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
480 0971.25.04.80 1,130,000 830,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
481 0971.25.04.82 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
482 0971.25.04.87 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
483 0971.25.05.64 840,000 540,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
484 0971.25.07.81 1,130,000 830,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
485 0971.25.09.13 1,120,000 820,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
486 0971.25.09.14 1,240,000 940,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
487 0971.25.09.15 1,170,000 870,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
488 0971.25.10.03 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
489 0971.25.10.13 1,240,000 940,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
490 0971253509 1,080,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
491 0971.259.080 540,000 340,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
492 0971.26.01.74 890,000 590,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
493 0971.26.01.91 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
494 0971.26.02.12 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
495 0971.26.04.60 1,020,000 720,000đ viettel Sim gánh kép tiến Mua ngay
496 0971.26.04.70 1,100,000 800,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
497 0971.26.05.59 920,000 620,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
498 0971.26.12.13 1,200,000 900,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
499 0971262857 1,100,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
500 0971.264.764 600,000 400,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay

Khám phá ý nghĩa tuyệt vời của sim số đẹp đầu 097

097 là một trong những sim đầu số phổ biến ở nước ta hiện nay. Với uy tín lâu năm, chất lượng dịch vụ tốt, việc sở hữu sim số đẹp 097 luôn là sự lựa chọn yêu thích của người dùng hiện nay. Hôm nay hãy cùng Simvidan.vn tìm hiểu thêm những thông tin, kiến ​​thức bổ ích về loại sim độc nhất vô nhị này nhé.

sim dau 097

Sim số đẹp đầu 097

1.Sim 097 là mạng gì?

Đầu số 09 là đầu phổ biến và được các nhà mạng lớn Viettel, Mobiphone và Vinaphone sử dụng. Tuy nhiên, 097 là đầu số được Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép Viettel sử dụng trong các sản phẩm dịch vụ của mình.

Bên cạnh 098 và 096, 097 là một trong những đầu số của Viettel và cùng với những người thân yêu 097 của mình tạo nên hiệu ứng thương hiệu rất được yêu thích cho Viettel. Đây là sim số cổ nên được rất nhiều người ưa thích, thậm chí sưu tầm, Viettel vẫn không ngừng cung cấp các sim 097 để phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Ý nghĩa sim số đẹp đầu 097

2. Ý nghĩa sim số đẹp đầu 097

Theo quan niệm của người dùng, sim 10 số 097 chắc chắn rất được ưa chuộng, một phần là do sim số cổ, một phần do lâu đời nên độ tin tưởng cao, nhưng cũng một phần do ý nghĩa của các con số như sau:

  • Số 9: Con số 9 là con số lớn nhất trong số tự nhiên cơ bản, vì nó lớn nhất nên con số này đã mang lại nguồn năng lượng và sức mạnh to lớn cho nguồn gốc của nó. Trong Phong Thủy, số 9 ứng với Cự Cửu Tử, sao này phụ thuộc vào chòm sao Bắc Đẩu, Cửu Tử là sao Hỏa nên có đầy đủ các phẩm chất của lửa, ấm, năng, nhiệt, máu, sự soi sáng, dẫn đường ... đó là lý do tại sao số 9 cũng chứa đựng những ý nghĩa tương tự.
  • Đối với các nền văn hóa phương Đông như Việt Nam chúng ta số 9 còn là một con số quyền lực, nó tượng trưng cho rồng và vua. Ý nghĩa sâu xa của con số 9 trong văn hóa của chúng ta là con số không hàm chứa nhiều may mắn, hạnh phúc và tài lộc dồi dào.
  • Số 7: Theo người Trung Quốc, số 7 gọi là Thất đồng âm với chữ Thất trong bát tự, tức là thất bát, nên họ không thích số 7. Nhưng không phải vậy, số 7 là một con số rất bí ẩn trong các nền văn hóa, đặc biệt là trong Phật giáo. Con số 7 là con số dương, con số dương thường mang ý nghĩa thay đổi nên tương ứng với sự phát triển, thăng tiến.

Không chỉ vậy, theo tử vi số 07 cho sao Phá Quân, đây là sao của sự sáng tạo và đột phá, những người ứng với sao này thường là người tài giỏi, mưu lược, có thể xoay chuyển tình thế. Ngoài ra, sao này còn là sao may mắn đại diện cho hôn nhân gia đình nên số 7 đối với sao này là con số rất tốt.

Vì vậy ý ​​nghĩa số 7 bao gồm những ý nghĩa về sự sáng tạo, bứt phá, vươn lên, mở mang và là con số mang lại nhiều điều hạnh phúc, may mắn.
Sự kết hợp giữa con số 0 là vạn vật khởi đầu cùng con số 9 và 7 sẽ làm nên một sim số cực kỳ ý nghĩa và tốt đẹp cho người dùng.

Simvidan.vn là địa chỉ mua sim số đẹp đầu 097 đáng tin cậy

3. Hướng dẫn mua sim 097 tại Simvidan.vn

 Để dễ dàng tìm kiếm sim đầu số 097 tại Simvidan.vn một cách dễ dàng bạn có thể làm theo hướng dẫn dưới đây:

Xác định mục đích mua sim 097

Bước này giúp bạn tối ưu chi phí và chọn được sim phù hợp với nhu cầu của mình. Ví dụ bạn mua sim để làm ăn thì nên chọn những dòng sim 097 VIP có độ uy tín cao như sim tứ quý, sim tam hoa kép, sim ngũ quý, sim lục quý… Nếu chỉ mua sim để liên lạc thì bạn chỉ cần mua một vài sim số đẹp, dễ nhớ với giá cả hợp lý như sim tiến, sim lùi, sim gánh, sim giữa .. .|

Đọc thêm: 096 là mạng gì, Mua sim đầu số 096 ở đâu?

Chọn số đuôi phù hợp với mệnh của bạn

Về mặt tử vi và phong thủy, những con số ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của mỗi người, vì vậy để chọn được con số phù hợp nhất, bạn phải xem mệnh của mình trước rồi mới xác định được những con số phù hợp, tốt với mệnh của mình trước khi mua. Ngoài ra, bạn nên cân bằng giữa số âm và số âm trong dãy sim để có thể hài hòa giữa sự biến động và khoảng lặng trong dãy số, giúp cân bằng bản thân.

Các trang web như simvidan.vn thường được tối ưu hóa để giúp khách hàng mua sim dễ dàng. Bí quyết bạn cần nhớ là tìm đúng nơi, đúng cách. Nếu bạn đã xác định được số cần tìm ở các bước trên, tất cả những gì bạn cần làm là nhập số cần tìm vào thanh tìm kiếm của web thì truy vấn sẽ cho bạn một loạt kết quả phù hợp.

Việc của bạn là chọn cho mình số nào ưng ý nhất mà đặt mua sim online trực tiếp trên web sau đó đợi nhân viên gọi điện xác nhận hồ sơ và sim sẽ được gửi về tận nhà theo địa chỉ bạn đã để lại. Chúc bạn tìm được một sim số đẹp đầu 097 ưng ý cho mình!

Chúc bạn có được một chiếc sim số đẹp ưng ý nhất.

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

"Uy tín quý hơn vàng. Sự hài lòng của quý khách là thành công lớn nhất của chúng tôi"

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0913828282
Thêm Simvidan.vn vào màn hình chính