Sim đầu số cổ

Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 09 6868 1981 42,000,000 39,000,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
2 0975 99 1988 28,000,000 25,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
3 0987 33 1988 17,000,000 15,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
4 0938 99 1986 16,000,000 14,000,000đ Mobifone Sim lộc phát Mua ngay
5 0978 01 1985 7,500,000 6,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
6 0976 47 1987 6,800,000 5,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
7 096 929 1987 7,800,000 6,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
8 0985 02 1989 16,000,000 14,000,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
9 090 139 1989 16,000,000 14,000,000đ Mobifone Sim gánh đơn Mua ngay
10 0985 94 1990 8,500,000 7,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
11 0988 54 1990 7,800,000 6,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
12 0969 42 1990 6,800,000 5,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
13 0969 54 1990 6,800,000 5,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
14 097 29 3 1990 7,800,000 6,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
15 0977 31 1990 7,500,000 6,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
16 0965 09 1992 7,800,000 6,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
17 0984 78 1992 6,800,000 5,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
18 0967 51 1992 6,800,000 5,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
19 0967 37 1992 6,800,000 5,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
20 0964 72 1992 7,300,000 6,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
21 094 992 1993 6,700,000 5,700,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
22 0973 87 1993 7,200,000 6,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
23 096 737 1993 7,300,000 6,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
24 0974 80 1993 6,800,000 5,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
25 0963 59 1993 7,500,000 6,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
26 0965 49 1994 6,900,000 5,900,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
27 0969 04 1994 7,200,000 6,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
28 0976 03 1994 7,300,000 6,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
29 097 25 7 1994 7,800,000 6,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
30 09 6360 1994 6,900,000 5,900,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
31 0965 17 1994 7,500,000 6,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
32 09 76 72 1994 7,500,000 6,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
33 0967 27 1994 7,300,000 6,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
34 097 16 5 1994 7,800,000 6,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
35 09 14 05 1994 10,000,000 9,000,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
36 09 15 03 1994 10,000,000 9,000,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
37 0968 77 1995 7,500,000 6,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
38 097727 1995 7,500,000 6,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
39 0987 36 1995 7,800,000 6,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
40 0987 63 1995 7,800,000 6,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
41 0967 42 1995 6,900,000 5,900,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
42 098 343 1995 6,800,000 5,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
43 0916 54 1995 3,000,000 2,500,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
44 098 994 1996 7,800,000 6,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
45 0977 67 1996 7,800,000 6,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
46 09 78 75 1996 7,300,000 6,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
47 097 206 1996 7,800,000 6,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
48 098 297 1996 11,000,000 10,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
49 0971 00 1997 6,500,000 5,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
50 0969 31 1997 6,800,000 5,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
51 0963 32 1997 7,300,000 6,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
52 0963 78 1997 6,900,000 5,900,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
53 097 206 1997 7,300,000 6,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
54 0963 75 1997 6,700,000 5,700,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
55 0964 60 1997 5,000,000 4,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
56 0988941998 7,800,000 6,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
57 0971 07 1998 8,000,000 7,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
58 09 08 07 1998 10,000,000 9,000,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
59 0965 111969 11,000,000 10,000,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
60 096 151 1969 4,500,000 4,000,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
61 0977 34 1976 2,600,000 2,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
62 096 141 1975 2,600,000 2,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
63 0974 71 1975 3,200,000 2,700,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
64 0968 39 1974 3,200,000 2,700,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
65 0964 79 1972 3,200,000 2,700,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
66 096 174 1972 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
67 096 404 1972 2,200,000 1,700,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
68 0984 52 1971 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
69 0963 98 1970 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
70 096 11 8 1970 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
71 0979 47 1970 2,200,000 1,700,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
72 096 174 1970 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
73 096 444 1969 4,500,000 4,000,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
74 096 174 1969 2,200,000 1,700,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
75 096 21 7 1967 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
76 096 174 1967 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
77 098 15 2 1965 2,100,000 1,600,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
78 0974 21 1965 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
79 096 174 1965 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
80 097 301 1964 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
81 09678 1 1964 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
82 0968 97 1964 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
83 096 174 1964 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
84 096 174 1963 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
85 0967 75 1963 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
86 0978 13 1963 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
87 0979 71 1961 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
88 096 174 1960 1,100,000 800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
89 097 162 2003 4,000,000 3,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
90 096 27 4 2003 7,000,000 6,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
91 0965 34 2004 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
92 096 265 2005 7,000,000 6,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
93 0964 21 2009 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
94 098 29 7 2010 7,000,000 6,000,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
95 0964 95 2011 2,200,000 1,700,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
96 0965 27 2013 7,000,000 6,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
97 0966 98 2013 3,200,000 2,700,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
98 0969 57 2013 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
99 098 16 1 2014 7,000,000 6,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
100 0988 74 2014 3,500,000 3,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0913828282