sim gánh

  •     Đầu số ▾
  • Nhà Mạng ▾
  • Khoảng Giá ▾
  • Sắp xếp ▾
Số sim Giá tiền Tổng Mạng Đặt mua
0796.192.219 520,000 46 mobifone Đặt mua
0796.220.522 520,000 35 mobifone Đặt mua
0796.220.822 520,000 38 mobifone Đặt mua
0796.220.922 520,000 39 mobifone Đặt mua
0796.225.022 520,000 35 mobifone Đặt mua
0796.225.722 520,000 42 mobifone Đặt mua
0796.235.523 520,000 42 mobifone Đặt mua
0796.271.127 520,000 42 mobifone Đặt mua
0796.290.029 520,000 44 mobifone Đặt mua
0898.550.255 520,000 47 mobifone Đặt mua
0702.18.12.52 520,000 28 mobifone Đặt mua
0704.08.11.08 520,000 29 mobifone Đặt mua
0705.01.03.73 520,000 26 mobifone Đặt mua
0705.01.08.58 520,000 34 mobifone Đặt mua
0705.02.03.63 520,000 26 mobifone Đặt mua
0705.02.04.54 520,000 27 mobifone Đặt mua
0705.08.01.61 520,000 28 mobifone Đặt mua
0705.19.12.72 520,000 34 mobifone Đặt mua
0762.01.02.92 520,000 29 mobifone Đặt mua
0762.01.05.85 520,000 34 mobifone Đặt mua
0762.02.04.94 520,000 34 mobifone Đặt mua
0762.03.02.82 520,000 30 mobifone Đặt mua
0762.03.07.57 520,000 37 mobifone Đặt mua
0762.04.01.51 520,000 26 mobifone Đặt mua
0762.04.03.63 520,000 31 mobifone Đặt mua
0762.04.03.83 520,000 33 mobifone Đặt mua
0762.05.02.62 520,000 30 mobifone Đặt mua
0762.05.06.76 520,000 39 mobifone Đặt mua
0762.06.04.94 520,000 38 mobifone Đặt mua
0762.07.02.82 520,000 34 mobifone Đặt mua
0762.08.01.71 520,000 32 mobifone Đặt mua
0762.08.03.53 520,000 34 mobifone Đặt mua
0762.08.04.54 520,000 36 mobifone Đặt mua
0762.08.07.57 520,000 42 mobifone Đặt mua
0762.09.04.94 520,000 41 mobifone Đặt mua
0762.09.07.87 520,000 46 mobifone Đặt mua
0762.12.10.50 520,000 24 mobifone Đặt mua
0762.13.10.80 520,000 28 mobifone Đặt mua
0762.13.12.52 520,000 29 mobifone Đặt mua
0762.14.10.50 520,000 26 mobifone Đặt mua
0762.15.10.80 520,000 30 mobifone Đặt mua
0762.17.12.62 520,000 34 mobifone Đặt mua
0762.18.11.61 520,000 33 mobifone Đặt mua
0762.19.11.51 520,000 33 mobifone Đặt mua
0766.01.02.62 520,000 30 mobifone Đặt mua
0766.01.07.57 520,000 39 mobifone Đặt mua
0766.02.06.56 520,000 38 mobifone Đặt mua
0766.04.02.52 520,000 32 mobifone Đặt mua
0766.04.05.75 520,000 40 mobifone Đặt mua
0766.05.04.94 520,000 41 mobifone Đặt mua
0766.05.06.56 520,000 41 mobifone Đặt mua
0766.05.07.57 520,000 43 mobifone Đặt mua
0766.05.07.67 520,000 44 mobifone Đặt mua
0766.05.08.58 520,000 45 mobifone Đặt mua
0766.06.01.91 520,000 36 mobifone Đặt mua
0766.06.07.57 520,000 44 mobifone Đặt mua
0766.06.09.59 520,000 48 mobifone Đặt mua
0766.07.01.51 520,000 33 mobifone Đặt mua
0766.07.02.62 520,000 36 mobifone Đặt mua
0766.07.05.85 520,000 44 mobifone Đặt mua
0766.07.06.56 520,000 43 mobifone Đặt mua
0766.08.01.71 520,000 36 mobifone Đặt mua
0766.08.01.91 520,000 38 mobifone Đặt mua
0766.08.06.56 520,000 44 mobifone Đặt mua
0766.09.04.84 520,000 44 mobifone Đặt mua
0766.09.06.76 520,000 47 mobifone Đặt mua
0766.10.11.71 520,000 30 mobifone Đặt mua
0766.15.12.62 520,000 36 mobifone Đặt mua
0766.18.11.61 520,000 37 mobifone Đặt mua
0769.01.02.52 520,000 32 mobifone Đặt mua
0769.01.02.62 520,000 33 mobifone Đặt mua
0769.01.07.57 520,000 42 mobifone Đặt mua
0769.02.04.84 520,000 40 mobifone Đặt mua
0769.02.05.75 520,000 41 mobifone Đặt mua
0769.03.02.12 520,000 30 mobifone Đặt mua
0769.03.02.52 520,000 34 mobifone Đặt mua
0769.03.04.74 520,000 40 mobifone Đặt mua
0769.04.05.65 520,000 42 mobifone Đặt mua
0769.06.01.61 520,000 36 mobifone Đặt mua
0769.06.02.52 520,000 37 mobifone Đặt mua
0769.08.01.81 520,000 40 mobifone Đặt mua
0769.08.06.76 520,000 49 mobifone Đặt mua
0769.09.01.81 520,000 41 mobifone Đặt mua
0769.09.08.58 520,000 52 mobifone Đặt mua
0769.12.10.60 520,000 32 mobifone Đặt mua
0769.13.10.50 520,000 32 mobifone Đặt mua
0769.16.11.51 520,000 37 mobifone Đặt mua
0769.18.10.60 520,000 38 mobifone Đặt mua
0769.18.11.61 520,000 40 mobifone Đặt mua
0793.03.11.03 520,000 27 mobifone Đặt mua
0793.06.09.69 520,000 49 mobifone Đặt mua
0793.08.01.61 520,000 35 mobifone Đặt mua
0793.18.11.71 520,000 38 mobifone Đặt mua
0793.19.12.62 520,000 40 mobifone Đặt mua
0794.01.02.52 520,000 30 mobifone Đặt mua
0794.03.01.61 520,000 31 mobifone Đặt mua
0794.04.05.65 520,000 40 mobifone Đặt mua
0794.04.07.57 520,000 43 mobifone Đặt mua
0794.04.08.58 520,000 45 mobifone Đặt mua
0794.05.01.61 520,000 33 mobifone Đặt mua

Sim số gánh là gì?

Sim số gánh hay còn gọi là sim gánh. Đây cũng chính là cái tên để chỉ sự đặc biệt của những con số xuất hiện ở cuối số sim. Hiểu một cách đơn giản, sim số gánh là dòng sim có sự xuất hiện của các bộ số đối xứng với nhau thông qua một con số nào đó, giống như chiếc "đòn gánh" vậy. 

  • Ví dụ: 09*ABA, 09*AB.C.AB....

   Sim số gánh thì cũng có nhiều dạng khác nhau. Để phân loại được thì bạn cần phải để ý đến bộ số đối xứng và con số xen ngang ở giữa. Theo đó thì sim số gánh được phân chia làm 3 loại, cụ thể như sau:

  • Sim gánh đơn: là sim số gánh có 3 số cuối thuộc dạng ABA hoặc ABBA. Ví dụ: 08x6886, 09x969, ....
  • Sim gánh kép bằng: là sim số gánh có 5 số cuối thuộc dạng AB.C.AB. Ví dụ: 09x68.3.68, 09x36.2.36, ....
  • Sim gánh kép tiến: là sim số gánh có 5 số cuối thuộc dạng AB.C.BA (AB - là gánh kép lùi, ngược lại với gánh kép tiến). Ví dụ: 08x86.2.68, 08x82.6.28, ...

Đọc chi tiết: Sim số gánh là gì? Những giá trị mà sim số gánh mang lại.

Version 3.0 mobile support - Ai search - dynamic seo url - Design by : www.stv.vn