Sim giá từ 999k đến 2.000001tr

kho sim với mức giá từ 1 triệu đến 2 triệu để quý khách lựa chọn tại Simvidan.vn
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
101 0868 73 2234 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
102 0332 188 234 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
103 0332 283 234 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
104 0375 876 234 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
105 0359 186 234 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
106 0869 778 345 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
107 0868 745 345 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
108 0869 137 345 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
109 0869 163 345 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
110 0868 459 345 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
111 0868 469 345 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
112 0869 317 345 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
113 0868 748 345 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
114 0866 75 3345 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
115 0869 774 345 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
116 0868 350 345 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
117 0869 730 456 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
118 0869 790 456 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
119 0389 586 456 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
120 0866 94 1567 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
121 0974 28 1551 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
122 0978 979 020 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
123 0974 969 272 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
124 0984 252 050 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
125 0981 484 010 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
126 0869 171 151 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
127 0982 101 353 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
128 0971 969 101 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
129 0963 373 060 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
130 0967 858 030 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
131 0985 949 010 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
132 0963 272 040 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
133 0964 575 414 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
134 0869 145 415 1,300,000 1,000,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
135 0975 773 089 1,300,000 1,000,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
136 0866 20 1778 1,300,000 1,000,000đ viettel Sim ông địa Mua ngay
137 098 87 86 83 1 1,300,000 1,000,000đ viettel Sim đầu số cổ Mua ngay
138 0988 53 1950 1,300,000 1,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
139 09 88 82 85 01 1,300,000 1,000,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
140 098 85 81 831 1,300,000 1,000,000đ viettel Sim đầu số cổ Mua ngay
141 097 666 3297 1,300,000 1,000,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
142 0346.77.1980 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
143 0337.14.2004 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
144 034.254.2005 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
145 0336.22.10.98 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
146 0386.25.12.97 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
147 0334.13.05.97 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
148 0368.28.01.97 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
149 0326.10.11.90 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
150 0357.11.02.91 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
151 0334.17.02.91 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
152 0326.25.02.95 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
153 0359.06.05.94 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
154 0372.06.03.94 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
155 0368.10.05.94 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
156 0373.16.05.94 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
157 0342.18.09.92 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
158 0375.07.05.93 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
159 0359.09.11.93 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
160 0352.18.08.93 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
161 0355.26.07.93 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
162 0329.22.03.93 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
163 0382.13.05.93 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
164 0936.372.872 2,000,000 1,500,000đ Mobifone Sim gánh kép Mua ngay
165 03.5959.8656 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
166 0961119322 1,300,000 1,000,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
167 0915.28.11.89 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Sim dễ nhớ Mua ngay
168 0919.01.07.88 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Sim đầu số cổ Mua ngay
169 0765.542.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
170 0765.540.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
171 0765.472.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
172 0765.470.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
173 0772.624.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
174 0775.143.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
175 0764.624.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
176 0775.049.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
177 0775.624.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
178 0775.104.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
179 0772.741.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
180 0775.014.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
181 0775.042.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
182 0775.041.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
183 0768.641.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
184 0768.642.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
185 0768.045.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
186 0768.014.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
187 0765.349.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
188 0765.624.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
189 0767.741.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
190 0767.642.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
191 0767.634.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
192 0767.495.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
193 0765.047.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
194 0764.634.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
195 0764.642.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
196 0769.740.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
197 0765.045.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
198 0765.042.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
199 0765.041.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
200 0765.104.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay

Sim số đẹp giá từ 1 đến 2 triệu là dòng sim số được rất nhiều khách hàng đặc biệt yêu thích hiện nay bởi những ý nghĩa nổi bật. Hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về chủ đề này qua bài viết sau nhé.

Những thông tin cần nắm về sim số đẹp giá từ 1 - 2 triệu

Sim số đẹp hiện nay rất phổ biến trên thị trường với nhiều nhà mạng cung cấp dịch vụ như Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnamobile, Itelecom, Gmobile cùng các gói cước đa dạng phù hợp với mọi đối tượng khách hàng. Bạn có thể thoải mái lựa chọn một số thuê bao đẹp như yêu cầu của mình với khi sim số đẹp đa dạng giá từ 1 đến 5 triệu.

Sim 1 - 2 triệu gồm dạng sim nào?

Cũng như các loại sim số đẹp khác trên thị trường hiện nay, sim có giá từ 1 đến 5 triệu được phân loại theo những cách sau:

  • Sim dễ nhớ, dễ thuộc: Các loại sim này đều có một bộ số đuôi vô cùng đặc biệt. Trường hợp 3 số trùng nhau được gọi là sim tam hoa, 4 số trùng nhau là sim tứ quý. Ngoài ra, dòng sim này còn có sim số lặp, sim ngũ quý,...;
  • Sim phong thủy: Loại sim có giá từ 1 đến 5 triệu thường được gọi là sim phong thủy được rất nhiều khách hàng lựa chọn bởi sự may mắn và tài lộc mang đến cho người sở hữu;
  • Sim năm sinh: Theo quan niệm của nhiều người người thì dòng sim số đẹp theo năm sinh thường có mức giá rất cao. Tuy nhiên, hiện nay với giá từ 1 đến 5 triệu bạn hoàn toàn có thể sở hữu sim theo năm sinh hay ngày sinh của một cách dễ dàng.

Tại sao nên sử dụng sim số đẹp giá từ 1- 2 triệu?

Những chiếc sim số đẹp thường có giá trị lớn, vì thế mà chỉ những người đã trưởng thành, có điều kiện về kinh tế mới có thể sở hữu được. Cùng với xe, đồng hồ, trang sức, điện thoại, sim điện thoại cũng là một tài sản khẳng định sự thành đạt của bạn.

Chính vì thế mà trong quan hệ làm ăn bạn sẽ tạo được sự tin tưởng từ phía đối tác hơn, và đương nhiên việc làm ăn, ký kết hợp đồng sẽ thuận lợi hơn bao giờ hết. Đó là lý do vì sao mọi người không hề tiếc tiền khi mua một chiếc sim số đẹp, bởi giá trị mà nó mang lại còn nhiều hơn thế. Các dòng sim có giá từ 1 đến 5 triệu là lựa chọn hợp lý nhất nhưng vẫn đủ để đem lại ấn tượng sâu sắc cho người nhìn, người nghe đến sim số của bạn ngay lần đầu.

Các dòng sim này đều thuộc sim phong thủy mang đến may mắn, hạnh phúc và phát triển tài vận cho người sở hữu. Nếu lựa chọn được sim hợp mệnh công dụng của sản phẩm sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

Sở hữu sim số đẹp giá từ 1 đến 5 triệu giúp bạn khẳng định đẳng cấp cá nhân của mình. Bạn sẽ cảm thấy mình trở nên tự tin hơn trong mọi mối quan hệ trong cuộc sống.

Mua sim số đẹp giá từ 1 – 2 triệu ở đâu?

Đây có lẽ là câu hỏi mà rất nhiều người muốn có câu trả lời thỏa đáng. Bởi lẽ bất kỳ ai trong chúng ta khi đi mua sim cũng đều muốn mua được một chiếc sim giá cả hợp lý và chất lượng. Nhu cầu sử mua sim số đẹp ngày càng nhiều, kèm theo đó cũng lạ sự xuất hiện của rất nhiều cửa hàng bán sim. Tuy nhiên, không phải cửa hàng bán sim nào cũng uy tín và bán sim với giá rẻ. Nếu không am hiểu về lĩnh vực sim số thì rất có thể bị lừa hoặc mua sim với giá cao hơn nhiều so với thị trường. Vì vậy việc lựa chọn một địa chỉ uy tín để mua sim giá rẻ số đẹp là việc vô cùng quan trọng.

Tự hào là website sim số đẹp giá rẻ uy tín hàng đầu tại Việt Nam, Simvidan.vn không chỉ mang đến cho quý khách những chiếc sim số đẹp giá rẻ nhất, mà còn cam kết cung cấp cho quý khách những dịch vụ tốt nhất, hứa hẹn sẽ mang đến những sự lựa chọn tuyệt vời nhất cho quý khách.

Với các chính sách ưu đãi khủng, đăng ký sim chính chủ hoàn toàn miễn phí, giao sim tận nhà, đúng hẹn, uy tín, minh bạch, hồ sơ bảo hành rõ ràng dài hạn kết hợp cùng chất lượng dịch vụ hoàn hảo. Simvidan.vn luôn tự hào là địa chỉ cung cấp sim so dep gia re uy tín hàng đầu hiện nay.

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

"Uy tín quý hơn vàng. Sự hài lòng của quý khách là thành công lớn nhất của chúng tôi"

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0913828282
Thêm Simvidan.vn vào màn hình chính