Sim giá từ 999k đến 2.000001tr

kho sim với mức giá từ 1 triệu đến 2 triệu để quý khách lựa chọn tại Simvidan.vn
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
301 0357.581.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
302 0357.651.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
303 0398.371.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
304 0359.751.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
305 0377.192.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
306 0398.152.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
307 0377.382.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
308 0383.712.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
309 0377.512.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
310 0376.912.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
311 0326.522.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
312 0372.562.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
313 0378.532.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
314 0328.352.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
315 0357.512.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
316 0382.532.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
317 0386.972.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
318 0385.372.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
319 0357.152.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
320 0375.762.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
321 0395.372.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
322 0396.712.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
323 0385.972.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
324 0385.382.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
325 0392.982.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
326 0328.712.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
327 0359.172.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
328 0353.952.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
329 0376.152.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
330 0372.152.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
331 0376.352.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
332 0385.712.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
333 0375.172.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
334 0359.372.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
335 0327.512.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
336 0378.762.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
337 0367.632.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
338 0376.522.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
339 0328.153.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
340 0376.713.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
341 0372.593.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
342 0372.553.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
343 0363.973.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
344 0356.273.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
345 0325.193.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
346 0382.173.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
347 0385.173.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
348 0353.583.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
349 0378.513.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
350 0326.253.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
351 0363.253.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
352 0353.193.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
353 0357.583.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
354 0327.562.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
355 0387.652.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
356 0362.732.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
357 0377.653.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
358 0329.553.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
359 0329.713.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
360 0357.563.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
361 0386.753.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
362 0377.153.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
363 0367.623.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
364 0386.583.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
365 0387.563.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
366 0357.653.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
367 0329.153.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
368 0369.763.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
369 0378.293.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
370 0328.953.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
371 0358.973.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
372 0373.763.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
373 0327.213.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
374 0327.163.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
375 0377.193.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
376 0329.653.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
377 0353.973.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
378 0396.753.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
379 0373.593.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
380 0385.973.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
381 0383.623.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
382 0382.713.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
383 0357.153.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
384 0395.713.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
385 0327.613.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
386 0353.873.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
387 0358.953.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
388 0392.653.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
389 0329.673.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
390 0353.185.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
391 0359.735.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
392 0362.715.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
393 0353.195.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
394 0329.175.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
395 0352.695.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
396 0329.715.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
397 0353.975.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
398 0396.975.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
399 0397.615.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
400 0353.715.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay

Sim số đẹp giá từ 1 đến 2 triệu là dòng sim số được rất nhiều khách hàng đặc biệt yêu thích hiện nay bởi những ý nghĩa nổi bật. Hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về chủ đề này qua bài viết sau nhé.

Những thông tin cần nắm về sim số đẹp giá từ 1 - 2 triệu

Sim số đẹp hiện nay rất phổ biến trên thị trường với nhiều nhà mạng cung cấp dịch vụ như Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnamobile, Itelecom, Gmobile cùng các gói cước đa dạng phù hợp với mọi đối tượng khách hàng. Bạn có thể thoải mái lựa chọn một số thuê bao đẹp như yêu cầu của mình với khi sim số đẹp đa dạng giá từ 1 đến 5 triệu.

Sim 1 - 2 triệu gồm dạng sim nào?

Cũng như các loại sim số đẹp khác trên thị trường hiện nay, sim có giá từ 1 đến 5 triệu được phân loại theo những cách sau:

  • Sim dễ nhớ, dễ thuộc: Các loại sim này đều có một bộ số đuôi vô cùng đặc biệt. Trường hợp 3 số trùng nhau được gọi là sim tam hoa, 4 số trùng nhau là sim tứ quý. Ngoài ra, dòng sim này còn có sim số lặp, sim ngũ quý,...;
  • Sim phong thủy: Loại sim có giá từ 1 đến 5 triệu thường được gọi là sim phong thủy được rất nhiều khách hàng lựa chọn bởi sự may mắn và tài lộc mang đến cho người sở hữu;
  • Sim năm sinh: Theo quan niệm của nhiều người người thì dòng sim số đẹp theo năm sinh thường có mức giá rất cao. Tuy nhiên, hiện nay với giá từ 1 đến 5 triệu bạn hoàn toàn có thể sở hữu sim theo năm sinh hay ngày sinh của một cách dễ dàng.

Tại sao nên sử dụng sim số đẹp giá từ 1- 2 triệu?

Những chiếc sim số đẹp thường có giá trị lớn, vì thế mà chỉ những người đã trưởng thành, có điều kiện về kinh tế mới có thể sở hữu được. Cùng với xe, đồng hồ, trang sức, điện thoại, sim điện thoại cũng là một tài sản khẳng định sự thành đạt của bạn.

Chính vì thế mà trong quan hệ làm ăn bạn sẽ tạo được sự tin tưởng từ phía đối tác hơn, và đương nhiên việc làm ăn, ký kết hợp đồng sẽ thuận lợi hơn bao giờ hết. Đó là lý do vì sao mọi người không hề tiếc tiền khi mua một chiếc sim số đẹp, bởi giá trị mà nó mang lại còn nhiều hơn thế. Các dòng sim có giá từ 1 đến 5 triệu là lựa chọn hợp lý nhất nhưng vẫn đủ để đem lại ấn tượng sâu sắc cho người nhìn, người nghe đến sim số của bạn ngay lần đầu.

Các dòng sim này đều thuộc sim phong thủy mang đến may mắn, hạnh phúc và phát triển tài vận cho người sở hữu. Nếu lựa chọn được sim hợp mệnh công dụng của sản phẩm sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

Sở hữu sim số đẹp giá từ 1 đến 5 triệu giúp bạn khẳng định đẳng cấp cá nhân của mình. Bạn sẽ cảm thấy mình trở nên tự tin hơn trong mọi mối quan hệ trong cuộc sống.

Mua sim số đẹp giá từ 1 – 2 triệu ở đâu?

Đây có lẽ là câu hỏi mà rất nhiều người muốn có câu trả lời thỏa đáng. Bởi lẽ bất kỳ ai trong chúng ta khi đi mua sim cũng đều muốn mua được một chiếc sim giá cả hợp lý và chất lượng. Nhu cầu sử mua sim số đẹp ngày càng nhiều, kèm theo đó cũng lạ sự xuất hiện của rất nhiều cửa hàng bán sim. Tuy nhiên, không phải cửa hàng bán sim nào cũng uy tín và bán sim với giá rẻ. Nếu không am hiểu về lĩnh vực sim số thì rất có thể bị lừa hoặc mua sim với giá cao hơn nhiều so với thị trường. Vì vậy việc lựa chọn một địa chỉ uy tín để mua sim giá rẻ số đẹp là việc vô cùng quan trọng.

Tự hào là website sim số đẹp giá rẻ uy tín hàng đầu tại Việt Nam, Simvidan.vn không chỉ mang đến cho quý khách những chiếc sim số đẹp giá rẻ nhất, mà còn cam kết cung cấp cho quý khách những dịch vụ tốt nhất, hứa hẹn sẽ mang đến những sự lựa chọn tuyệt vời nhất cho quý khách.

Với các chính sách ưu đãi khủng, đăng ký sim chính chủ hoàn toàn miễn phí, giao sim tận nhà, đúng hẹn, uy tín, minh bạch, hồ sơ bảo hành rõ ràng dài hạn kết hợp cùng chất lượng dịch vụ hoàn hảo. Simvidan.vn luôn tự hào là địa chỉ cung cấp sim so dep gia re uy tín hàng đầu hiện nay.

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

"Uy tín quý hơn vàng. Sự hài lòng của quý khách là thành công lớn nhất của chúng tôi"

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0913828282
Thêm Simvidan.vn vào màn hình chính