Sim giá từ 999k đến 2.000001tr

kho sim với mức giá từ 1 triệu đến 2 triệu để quý khách lựa chọn tại Simvidan.vn
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
401 0373.195.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
402 0383.175.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
403 0358.975.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
404 0397.395.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
405 0386.735.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
406 0375.395.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
407 0375.935.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
408 0373.715.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
409 0357.615.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
410 0375.625.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
411 0387.695.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
412 0387.395.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
413 0396.715.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
414 0328.975.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
415 0397.315.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
416 0358.395.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
417 0398.735.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
418 0377.195.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
419 0357.195.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
420 0373.695.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
421 0395.985.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
422 0395.327.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
423 0326.517.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
424 0396.157.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
425 0395.367.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
426 0352.387.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
427 0377.127.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
428 0387.167.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
429 0327.317.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
430 0359.837.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
431 0372.137.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
432 0327.167.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
433 0367.327.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
434 0362.597.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
435 0359.317.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
436 0397.137.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
437 0357.197.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
438 0378.137.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
439 0385.327.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
440 0395.317.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
441 0357.287.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
442 0373.751.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
443 0357.538.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
444 0328.218.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
445 0327.597.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
446 0376.517.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
447 0397.517.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
448 0398.597.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
449 0365.327.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
450 0397.157.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
451 0376.327.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
452 0352.937.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
453 0357.327.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
454 0325.327.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
455 0352.137.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
456 0353.167.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
457 0352.367.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
458 0377.327.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
459 0375.367.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
460 0353.697.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
461 0359.387.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
462 0365.317.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
463 0373.287.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
464 0367.317.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
465 0353.127.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
466 0357.618.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
467 0358.518.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
468 0353.628.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
469 0362.738.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
470 0377.538.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
471 0358.758.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
472 0362.718.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
473 0329.538.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
474 0362.758.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
475 0395.938.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
476 0375.728.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
477 0327.528.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
478 0359.528.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
479 0392.738.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
480 0395.328.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
481 0382.718.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
482 0329.718.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
483 0386.538.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
484 0376.198.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
485 0375.169.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
486 0359.539.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
487 0327.319.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
488 0325.319.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
489 0387.629.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
490 0375.629.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
491 0362.539.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
492 0357.539.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
493 0362.735.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
494 0372.695.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
495 0396.735.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
496 0378.395.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
497 0369.153.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
498 0375.973.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
499 0328.253.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
500 0392.713.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay

Sim số đẹp giá từ 1 đến 2 triệu là dòng sim số được rất nhiều khách hàng đặc biệt yêu thích hiện nay bởi những ý nghĩa nổi bật. Hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về chủ đề này qua bài viết sau nhé.

Những thông tin cần nắm về sim số đẹp giá từ 1 - 2 triệu

Sim số đẹp hiện nay rất phổ biến trên thị trường với nhiều nhà mạng cung cấp dịch vụ như Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnamobile, Itelecom, Gmobile cùng các gói cước đa dạng phù hợp với mọi đối tượng khách hàng. Bạn có thể thoải mái lựa chọn một số thuê bao đẹp như yêu cầu của mình với khi sim số đẹp đa dạng giá từ 1 đến 5 triệu.

Sim 1 - 2 triệu gồm dạng sim nào?

Cũng như các loại sim số đẹp khác trên thị trường hiện nay, sim có giá từ 1 đến 5 triệu được phân loại theo những cách sau:

  • Sim dễ nhớ, dễ thuộc: Các loại sim này đều có một bộ số đuôi vô cùng đặc biệt. Trường hợp 3 số trùng nhau được gọi là sim tam hoa, 4 số trùng nhau là sim tứ quý. Ngoài ra, dòng sim này còn có sim số lặp, sim ngũ quý,...;
  • Sim phong thủy: Loại sim có giá từ 1 đến 5 triệu thường được gọi là sim phong thủy được rất nhiều khách hàng lựa chọn bởi sự may mắn và tài lộc mang đến cho người sở hữu;
  • Sim năm sinh: Theo quan niệm của nhiều người người thì dòng sim số đẹp theo năm sinh thường có mức giá rất cao. Tuy nhiên, hiện nay với giá từ 1 đến 5 triệu bạn hoàn toàn có thể sở hữu sim theo năm sinh hay ngày sinh của một cách dễ dàng.

Tại sao nên sử dụng sim số đẹp giá từ 1- 2 triệu?

Những chiếc sim số đẹp thường có giá trị lớn, vì thế mà chỉ những người đã trưởng thành, có điều kiện về kinh tế mới có thể sở hữu được. Cùng với xe, đồng hồ, trang sức, điện thoại, sim điện thoại cũng là một tài sản khẳng định sự thành đạt của bạn.

Chính vì thế mà trong quan hệ làm ăn bạn sẽ tạo được sự tin tưởng từ phía đối tác hơn, và đương nhiên việc làm ăn, ký kết hợp đồng sẽ thuận lợi hơn bao giờ hết. Đó là lý do vì sao mọi người không hề tiếc tiền khi mua một chiếc sim số đẹp, bởi giá trị mà nó mang lại còn nhiều hơn thế. Các dòng sim có giá từ 1 đến 5 triệu là lựa chọn hợp lý nhất nhưng vẫn đủ để đem lại ấn tượng sâu sắc cho người nhìn, người nghe đến sim số của bạn ngay lần đầu.

Các dòng sim này đều thuộc sim phong thủy mang đến may mắn, hạnh phúc và phát triển tài vận cho người sở hữu. Nếu lựa chọn được sim hợp mệnh công dụng của sản phẩm sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

Sở hữu sim số đẹp giá từ 1 đến 5 triệu giúp bạn khẳng định đẳng cấp cá nhân của mình. Bạn sẽ cảm thấy mình trở nên tự tin hơn trong mọi mối quan hệ trong cuộc sống.

Mua sim số đẹp giá từ 1 – 2 triệu ở đâu?

Đây có lẽ là câu hỏi mà rất nhiều người muốn có câu trả lời thỏa đáng. Bởi lẽ bất kỳ ai trong chúng ta khi đi mua sim cũng đều muốn mua được một chiếc sim giá cả hợp lý và chất lượng. Nhu cầu sử mua sim số đẹp ngày càng nhiều, kèm theo đó cũng lạ sự xuất hiện của rất nhiều cửa hàng bán sim. Tuy nhiên, không phải cửa hàng bán sim nào cũng uy tín và bán sim với giá rẻ. Nếu không am hiểu về lĩnh vực sim số thì rất có thể bị lừa hoặc mua sim với giá cao hơn nhiều so với thị trường. Vì vậy việc lựa chọn một địa chỉ uy tín để mua sim giá rẻ số đẹp là việc vô cùng quan trọng.

Tự hào là website sim số đẹp giá rẻ uy tín hàng đầu tại Việt Nam, Simvidan.vn không chỉ mang đến cho quý khách những chiếc sim số đẹp giá rẻ nhất, mà còn cam kết cung cấp cho quý khách những dịch vụ tốt nhất, hứa hẹn sẽ mang đến những sự lựa chọn tuyệt vời nhất cho quý khách.

Với các chính sách ưu đãi khủng, đăng ký sim chính chủ hoàn toàn miễn phí, giao sim tận nhà, đúng hẹn, uy tín, minh bạch, hồ sơ bảo hành rõ ràng dài hạn kết hợp cùng chất lượng dịch vụ hoàn hảo. Simvidan.vn luôn tự hào là địa chỉ cung cấp sim so dep gia re uy tín hàng đầu hiện nay.

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

"Uy tín quý hơn vàng. Sự hài lòng của quý khách là thành công lớn nhất của chúng tôi"

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0913828282
Thêm Simvidan.vn vào màn hình chính