Sim giá từ 499k đến 1.000001tr

Kho sim giá từ 500.000đ đến 1 triệu cho quý khách lựa chọn !
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
201 0395.829.279 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
202 0339.635.379 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
203 0358.623.279 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
204 0377.87.6679 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
205 0327.225.179 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
206 0376.01.1379 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
207 0326.823.279 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
208 0362.856.279 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
209 0385.71.6679 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
210 0327.67.5679 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
211 0389.766.179 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
212 0386.296.379 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
213 0368.37.1679 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
214 0392.596.379 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
215 0388.92.1279 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
216 0366.71.3379 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
217 0389.76.1679 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
218 0355.896.279 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
219 0338.219.379 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
220 0329.823.279 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
221 0392.37.1379 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
222 0385.508.679 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
223 0357.50.0379 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
224 0337.80.0379 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
225 0365.893.279 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
226 0397.55.0679 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
227 0352.96.5939 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
228 0358.25.1379 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
229 0333.826.379 1,610,000 1,110,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
230 0367.519.599 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
231 0378.979.788 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
232 0376.777.388 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
233 0382.77.1179 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
234 0337.02.2679 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
235 0355.295.379 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
236 0356.77.0379 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
237 0326.35.6939 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
238 0386.516.379 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
239 0368.00.7179 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
240 0372.663.179 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
241 0386.896.279 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
242 0397.27.7679 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
243 0375.12.1679 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
244 0368.63.2379 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
245 0392.658.379 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
246 0353.55.7379 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
247 0389.59.1279 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
248 0378.115.179 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
249 0359.96.1379 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
250 0396.298.379 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
251 0373.55.1679 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
252 0329.659.279 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
253 0389.029.379 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
254 0327.689.379 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
255 0362.508.679 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
256 0393.00.7379 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
257 0373.833.179 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
258 0335.99.7379 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
259 0356.938.379 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
260 0375.363.179 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
261 0373.90.6679 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
262 0378.66.2379 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
263 0366.26.7679 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
264 0355.629.379 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
265 0393.685.379 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
266 0333.615.279 1,610,000 1,110,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
267 0398.623.279 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
268 0378.25.2379 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
269 0396.07.7679 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
270 0337.66.2379 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
271 0367.78.7679 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
272 0355.015.379 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
273 0338.618.379 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
274 0372.78.6679 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
275 0396.923.279 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
276 0369.859.279 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
277 0383.856.279 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
278 0399.596.279 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
279 0392.025.379 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
280 0375.96.3379 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
281 0378.56.1179 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
282 0398.27.6679 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
283 0353.12.6939 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
284 0399.836.279 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
285 0337.51.3379 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
286 0359.693.279 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
287 0372.02.6679 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
288 0355.619.279 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
289 0375.17.7379 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
290 0395.615.279 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
291 0389.196.379 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
292 0378.655.379 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
293 0336.775.379 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
294 0357.25.2379 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
295 0392.356.279 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
296 0397.36.5679 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
297 0355.985.279 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
298 0387.50.3379 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
299 0393.593.279 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
300 0376.585.179 1,610,000 1,110,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay

Sim số đẹp giá từ 500 nghìn đến 1 triệu là sản phẩm đang được thị trường đặc biệt ưa chuộng bởi những ý nghĩa may mắn về tài lộc, công danh cho người sở hữu. Đến với Simvidan.vn bạn có thể thoả thích chọn lựa cho mình 1 chiếc sim số đẹp giá rẻ. Bạn hãy nhanh tay chọn cho mình một chiếc sim số đẹp nhé

Sim số đẹp giá từ 500 nghìn đến 1 triệu là thế nào?

Có khá nhiều khái niệm về sim số đẹp nhưng với dòng sim này bạn có thể hiểu đơn giản đây là số thuê bao có mức giá bán từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng mang ý nghĩa may mắn giúp sự nghiệp của chủ sở hữu thêm thuận lợi và phát triển hơn. Bạn có thể tìm thấy các dòng sim số đơn giản, dễ nhớ và gây ấn tượng sâu sắc với mọi người trong khung giá này. Không chỉ như vậy, sim còn khẳng định giá trị thương hiệu của bạn một cách tốt nhất.

Sim từ 500k - 1 triệu có những loại sim số đẹp nào?

Simvidan.vn có rất nhiều loại sim số đẹp trong tầm giá từ 500 nghìn đến 1 triệu như: sim thần tài, sim ông địa, sim tiến lên, sim số đẹp viettel, sim mobi, sim tứ quý giữa, sim năm sinh ... Bạn có thể thoải mái chọn lựa đến khi tìm cho mình được chiếc sim ưng ý nhất.

Bật mí bí quyết chọn được sim số đẹp giá từ 500 nghìn đến 1 triệu đẹp, dễ nhớ?

Có rất nhiều khách hàng than phiền rằng để chọn sim phù hợp trong mức giá từ 500 nghìn đến 1 triệu rất khó. Tuy nhiên, thực tế không hề phức tạp như bạn nghĩ. Hãy cùng Sim Vì Dân tìm hiểu ngay cách chọn sim đẹp, dễ nhớ nhé.

Chọn theo đầu số

Một vài đầu số được ưa chuộng mang nhiều ý nghĩa đặc biệt như:

  • Đầu số 099: biểu tượng cho sự thành đạt, thành công trong cuộc sống;
  • Đầu số 098: biểu tượng của sự phát đạt và luôn gặp những điều mỹ mãn trong cuộc sống;
  • Đầu số 091: biểu tượng của người đứng đầu, quyền lực vô hạn;
  • Đầu số 090: biểu tượng của sự vĩnh cửa, hoàn mỹ.

Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn một vài đầu số mới khác cũng rất hot trên thị trường như 096, 086, 088 với nhiều ý nghĩa về đường công danh, tài lộc.

Chọn theo số giữa

Nhóm số giữa thường không được quá nhiều khách hàng chú trọng. Tuy nhiên, đây cũng là yếu tố để có một số thuê bao đẹp, ý nghĩa. Bạn nên chọn những số dễ nhớ khi kết hợp cùng số đầu, số đuôi để tạo nên một bộ sim đẹp. Thông thường, khách hàng ưu tiên lựa chọn các cặp sim tam hoa, tứ quý, ngũ quý, lục quý,...

Chọn theo số đuôi

Đây là những con số vô cùng quan trọng trong sim. Một số thuê bao đẹp mức giá từ 500 nghìn đến 1 triệu có thực sự phù hợp với bạn hay không được đánh giá qua số đuôi. Hiện nay, những dòng sim Thần Tài, Lộc Phát,... là những số đuôi được yêu thích và lựa chọn nhiều nhất.

Mua sim số đẹp giá rẻ từ 500 nghìn đến 1 triệu ở đâu?

Đến với Simvidan.vn bạn có thể thỏa thích lựa chọn hoắc nhờ sự giúp đỡ của nhân viên tư vấn để chọn được cho mình một chiếc sim số đẹp giá rẻ từ 500 nghìn đến 1 triệu.

Simvidan.vn luôn là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều khách hàng bởi những ưu điểm nổi bật trong chất lượng dịch vụ và kho sim số đa dạng. Không chỉ như vậy, cửa hàng còn có rất nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho quý khách khi lựa chọn sim số tại đại lý của chúng tôi.

Bạn có thể đặt hàng bằng cách truy cập vào website chính thức của Simvidan.vn, lựa chọn số thuê bao phù hợp và nhấn chọn “Đặt hàng”. Chỉ trong khoảng từ 1 - 2 phút, nhân viên tư vấn của chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với bạn qua số điện thoại đã cung cấp để xác nhận đơn hàng. Sau đó, sim số đẹp giá từ 500 nghìn đến 1 triệu sẽ được giao đến đúng địa chỉ đã cung cấp.

Trên đây là những chia sẻ chi tiết nhất về dòng sim số đẹp giá từ 500 nghìn đến 1 triệu đang được rất nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn. Hy vọng với những thông tin được cung cấp trong bài viết sẽ giúp bạn có thêm nhiều thông tin bổ ích về dòng sim số đẹp chất lượng này nhé.

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

"Uy tín quý hơn vàng. Sự hài lòng của quý khách là thành công lớn nhất của chúng tôi"

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0913828282
Thêm Simvidan.vn vào màn hình chính