Sim kép ba

Kho sim kép ba là dạng sim có đuôi số dạng AA.BB.CC , đang rất thịnh hành và dễ nhớ, mua sim kép ba tại Simvidan.vn
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0967881188 42,000,000 39,000,000đ viettel Sim kép ba Mua ngay
2 08 88 66 99 22 18,000,000 16,000,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
3 03 99 44 33 22 17,000,000 15,000,000đ viettel Sim kép ba Mua ngay
4 0842 004499 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
5 0868.99.77.99 40,000,000 37,000,000đ viettel Sim kép ba Mua ngay
6 0385.99.00.99 17,000,000 15,000,000đ viettel Sim kép ba Mua ngay
7 0395.99.00.99 17,000,000 15,000,000đ viettel Sim kép ba Mua ngay
8 03.77.55.99.88 14,300,000 12,300,000đ viettel Sim kép ba Mua ngay
9 0379.88.00.88 13,300,000 11,300,000đ viettel Sim kép ba Mua ngay
10 0392.88.00.88 13,300,000 11,300,000đ viettel Sim kép ba Mua ngay
11 03.99.55.88.77 10,400,000 9,400,000đ viettel Sim kép ba Mua ngay
12 03.99.44.99.88 9,800,000 8,800,000đ viettel Sim kép ba Mua ngay
13 0393.99.88.77 9,300,000 8,300,000đ viettel Sim kép ba Mua ngay
14 0815.66.00.66 9,300,000 8,300,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
15 07.66.88.66.55 9,000,000 8,000,000đ Mobifone Sim kép ba Mua ngay
16 07.66.88.66.11 9,000,000 8,000,000đ Mobifone Sim kép ba Mua ngay
17 0853.22.44.66 9,000,000 8,000,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
18 0378.66.99.88 8,500,000 7,500,000đ viettel Sim kép ba Mua ngay
19 0376.77.99.88 8,500,000 7,500,000đ viettel Sim kép ba Mua ngay
20 0378.77.99.88 8,500,000 7,500,000đ viettel Sim kép ba Mua ngay
21 0392.99.88.77 7,900,000 6,900,000đ viettel Sim kép ba Mua ngay
22 0818.00.77.00 7,900,000 6,900,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
23 08.22.88.22.00 7,900,000 6,900,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
24 0818.00.33.00 7,300,000 6,300,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
25 08.22.88.33.22 7,300,000 6,300,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
26 07.66.88.66.44 7,000,000 6,000,000đ Mobifone Sim kép ba Mua ngay
27 0396.88.77.66 7,000,000 6,000,000đ viettel Sim kép ba Mua ngay
28 0916.88.77.22 7,000,000 6,000,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
29 08.33.66.33.11 7,000,000 6,000,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
30 08.33.66.33.00 7,000,000 6,000,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
31 08.33.66.33.22 7,000,000 6,000,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
32 0838.55.99.66 6,300,000 5,300,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
33 0815.66.88.33 6,200,000 5,200,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
34 08.22.88.33.77 6,200,000 5,200,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
35 0859.00.22.88 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
36 0838.55.99.88 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
37 0916.88.44.77 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
38 0916.88.00.44 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
39 0916.88.44.00 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
40 0916.88.77.00 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
41 0916.88.77.44 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
42 0916.88.22.44 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
43 0858.88.00.55 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
44 08.33.66.99.11 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
45 08.33.88.55.11 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
46 08.33.88.66.00 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
47 08.33.88.66.55 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
48 08.33.88.55.77 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
49 08.33.88.55.00 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
50 0834.77.88.66 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
51 08.33.66.55.00 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
52 08.33.66.11.00 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
53 08.33.66.77.00 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
54 08.33.66.55.33 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
55 08.33.66.55.22 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
56 08.33.66.00.55 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
57 08.33.66.22.00 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
58 08.33.66.22.11 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
59 08.33.66.55.11 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
60 08.33.66.00.77 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
61 08.33.66.77.33 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
62 0842.11.88.11 5,300,000 4,800,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
63 0842.11.99.11 5,300,000 4,800,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
64 0815.66.11.99 5,300,000 4,800,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
65 0853.11.99.11 5,200,000 4,700,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
66 0828.44.22.44 5,200,000 4,700,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
67 0822.88.22.44 5,200,000 4,700,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
68 0912.55.77.22 5,000,000 4,500,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
69 08.33.66.44.11 5,000,000 4,500,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
70 08.33.66.99.44 5,000,000 4,500,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
71 08.33.88.55.44 5,000,000 4,500,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
72 08.33.66.00.44 5,000,000 4,500,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
73 08.33.66.44.00 5,000,000 4,500,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
74 0378.77.66.55 4,800,000 4,300,000đ viettel Sim kép ba Mua ngay
75 0854.55.22.55 4,800,000 4,300,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
76 0835.11.44.88 4,600,000 4,100,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
77 0397.33.44.33 4,500,000 4,000,000đ viettel Sim kép ba Mua ngay
78 0837.33.11.33 4,500,000 4,000,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
79 0858.88.55.00 4,500,000 4,000,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
80 0389.88.22.55 4,300,000 3,800,000đ viettel Sim kép ba Mua ngay
81 0859.00.88.00 4,300,000 3,800,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
82 0815.66.44.66 4,300,000 3,800,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
83 0859.00.44.88 4,300,000 3,800,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
84 0813.668.822 4,100,000 3,600,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
85 07.66.66.11.00 4,000,000 3,500,000đ Mobifone Sim kép ba Mua ngay
86 07.66.66.11.55 4,000,000 3,500,000đ Mobifone Sim kép ba Mua ngay
87 07.66.66.11.44 4,000,000 3,500,000đ Mobifone Sim kép ba Mua ngay
88 0859.00.11.77 4,000,000 3,500,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
89 0838.55.99.77 4,000,000 3,500,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
90 0853.22.44.88 4,000,000 3,500,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
91 0796.77.00.77 3,900,000 3,400,000đ Mobifone Sim kép ba Mua ngay
92 0396.55.44.33 3,900,000 3,400,000đ viettel Sim kép ba Mua ngay
93 0859.00.22.00 3,900,000 3,400,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
94 0815.66.00.88 3,900,000 3,400,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
95 0815.66.00.99 3,900,000 3,400,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
96 0796.77.22.77 3,700,000 3,200,000đ Mobifone Sim kép ba Mua ngay
97 0796.77.22.99 3,600,000 3,100,000đ Mobifone Sim kép ba Mua ngay
98 0838.55.99.22 3,600,000 3,100,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
99 0858.88.33.55 3,600,000 3,100,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay
100 0858.88.11.77 3,600,000 3,100,000đ vinaphone Sim kép ba Mua ngay

Sim kép ba là một trong những dòng sim số đẹp được rất nhiều khách hàng yêu thích bởi giá trị sử dụng cao và những ý nghĩa đặc biệt mang đến cho người sở hữu.

1. Sim kép ba là gì?

Sim kép ba là dòng sim có tổ hợp trùng điệp nhau theo tổ hợp 3 số. Cấu trúc của sim như sau: 09*xx-yy-zz tạo nên số thuê bao có hình thức dễ nhớ, ấn tượng với người nhìn.

Ví dụ như: 09*22 44 66, 09*55 66 77, 09* 88 66 88, ...

2. Ý nghĩa sim kép ba

Dòng sim kép ba được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn bởi những ý nghĩa nổi bật như:

Hình thức và diện mạo sim đẹp

Tổ hợp sim kép ba tạo nên sự trùng điệp và hình thức đẹp cho sim mang đến ấn tượng sâu sắc cho người nhìn. Trong kinh doanh, chỉ cần tạo được được thiện cảm với khách hàng là bạn đã đạt được thành công bước đầu. 

Giá trị về mặt phong thủy

Sim kép ba là một dãy số trùng lặp tạo nên giá trị về mặt năng lượng phong thủy. Những yếu tố này đem lại vượng khí cho người sở hữu giúp bạn gặp nhiều may mắn, tài lộc và phát triển sự nghiệp lâu dài.

Tránh những xui xẻo, tà ma

Một số thuê bao hợp mệnh có thể giúp bạn giải trù được những xui xẻo, điều không may mắn xảy ra với chủ nhân. Tuy nhiên, nếu lựa chọn không chính xác có thể ảnh hưởng đến con đường công danh, tài lộc.

Địa chỉ bán sim kép ba giá rẻ đảm bảo uy tín, chuyên nghiệp

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều đơn vị chuyên cung cấp các dòng sim số đẹp mang đến sự lựa chọn đa dạng cho khách hàng. Tuy nhiên, không phải cửa hàng nào cũng đảm bảo được yếu tố uy tín trong các sản phẩm mang đến cho quý khách. 

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

"Uy tín quý hơn vàng. Sự hài lòng của quý khách là thành công lớn nhất của chúng tôi"

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0913828282