Cầm Sim Đẹp

Thu Mua Sim

Cho Thuê Sim

Trả Góp 0%

Sim Phong Thuỷ

Sim Giảm Giá

Sim Trả Góp

Tuyển CTV

TÌM SIM NĂM SINH

sim lộc phát đuôi 6868

Đầu số
Mạng
Khoảng giá
Tránh số
 • Tránh 4
 • Tránh 7
 • Tránh 49
 • Tránh 53
Sắp xếp
Thể loại
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0768.74.6868 5,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
2 0772.71.6868 8,300,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
3 0797.35.6868 8,300,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
4 0766.14.6868 4,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
5 0708.46.6868 6,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
6 0765.49.6868 3,900,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
7 0705.60.6868 11,500,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
8 0773.07.6868 8,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
9 0769.13.6868 12,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
10 0766.95.6868 8,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
11 0705.02.6868 8,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
12 0707.82.6868 8,500,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
13 0708.27.6868 8,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
14 0774.12.6868 5,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
15 0778.34.6868 5,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
16 0784.07.6868 5,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
17 0784.31.6868 5,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
18 0705.80.6868 5,500,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
19 0708.06.6868 7,300,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
20 0769.53.6868 7,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
21 0708.73.6868 7,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
22 0763.50.6868 5,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
23 0704.60.6868 7,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
24 0705.82.6868 7,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
25 0775.72.6868 7,900,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
26 0775.48.6868 9,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
27 0773.19.6868 10,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
28 0775.60.6868 12,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
29 0705.81.6868 8,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
30 0772.73.6868 8,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
31 0766.71.6868 8,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
32 0785.34.6868 4,500,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
33 0703.40.6868 4,500,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
34 0708.54.6868 4,500,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
35 0775.41.6868 5,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
36 0793.15.6868 8,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
37 0789.26.6868 16,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
38 0796.52.6868 13,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
39 0775.16.6868 9,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
40 0795.37.6868 6,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
41 0767.18.6868 13,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
42 0772.98.6868 11,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
43 0792.78.6868 9,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
44 0705.23.6868 8,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
45 0702.15.6868 8,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
46 0782.01.6868 8,500,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
47 0706.34.6868 5,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
48 0785.30.6868 5,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
49 0708.50.6868 5,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
50 0762.43.6868 5,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
51 0776.30.6868 5,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
52 0702.63.6868 9,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
53 0795.48.6868 9,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
54 0762.70.6868 5,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
55 0702.10.6868 5,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
56 0773.50.6868 5,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
57 0704.06.6868 5,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
58 0795.06.6868 7,300,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
59 0782.73.6868 7,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
60 0774.65.6868 7,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
61 0769.38.6868 13,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
62 0763.91.6868 9,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
63 0779.03.6868 8,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
64 0772.56.6868 14,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
65 0772.97.6868 8,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
66 0787.26.6868 15,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
67 0769.03.6868 8,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
68 0769.31.6868 8,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
69 0782.93.6868 10,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
70 0796.13.6868 12,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
71 0774.73.6868 4,500,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
72 0764.23.6868 4,500,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
73 0789.20.6868 6,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
74 0763.74.6868 4,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
75 0789.41.6868 6,500,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
76 0764.97.6868 4,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
77 0762.90.6868 5,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
78 0708.03.6868 8,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
79 0795.92.6868 8,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
80 0792.85.6868 9,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
81 0793.67.6868 18,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
82 0782.89.6868 13,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
83 0787.52.6868 13,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
84 0776.39.6868 19,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
85 0774.13.6868 7,000,000đ Mobifone Sim Lộc Phát Mua ngay
86 0814516868 6,200,000đ Vinaphone Sim Lộc Phát Mua ngay
87 0859136868 12,000,000đ Vinaphone Sim Lộc Phát Mua ngay
88 0854106868 5,200,000đ Vinaphone Sim Lộc Phát Mua ngay
89 0834936868 6,800,000đ Vinaphone Sim Lộc Phát Mua ngay
90 0837256868 6,200,000đ Vinaphone Sim Lộc Phát Mua ngay
91 0844956868 5,200,000đ Vinaphone Sim Lộc Phát Mua ngay
92 0859826868 7,500,000đ Vinaphone Sim Lộc Phát Mua ngay
93 0825816868 7,500,000đ Vinaphone Sim Lộc Phát Mua ngay
94 0847566868 6,200,000đ Vinaphone Sim Lộc Phát Mua ngay
95 0824366868 6,200,000đ Vinaphone Sim Lộc Phát Mua ngay
96 0842326868 6,200,000đ Vinaphone Sim Lộc Phát Mua ngay
97 0854816868 6,200,000đ Vinaphone Sim Lộc Phát Mua ngay
98 0817106868 6,200,000đ Vinaphone Sim Lộc Phát Mua ngay
99 0819316868 7,500,000đ Vinaphone Sim Lộc Phát Mua ngay
100 0847696868 10,000,000đ Vinaphone Sim Lộc Phát Mua ngay
TÌM SIM NĂM SINH
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
ĐƠN HÀNG MỚI
 • Đặng Tuấn Anh0373718***(04h16)

 • Đặng Khánh Long0907716***(04h13)

 • Đỗ Hoàng Long0871347***(04h10)

 • Nguyễn Tuấn văn0753974***(04h07)

 • Đỗ Hoàng Tú0757356***(04h04)

 • Đặng Văn hải0991699***(04h02)

 • Đỗ Tuấn Long0747642***(03h59)

TỔNG ĐÀI NHÀ MẠNG
 • VIETTEL

  Tổng đài 24/24:
  1800.8098 - 1800.8168

  Đường dây nóng:
  0989.198.198 - 0983.198.198

  Các đầu số nhận biết:
  096 - 097 - 098 - 086 - 03

 • MOBIFONE

  Tổng đài 24/24:
  1800.1090 - 9090

  Đường dây nóng:
  0908.144.144

  Các đầu số nhận biết:
  090 - 093 - 089 - 07

 • VINAPHONE

  Tổng đài 24/24:
  1800.1091

  Đường dây nóng:
  0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111

  Các đầu số nhận biết:
  091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

 • VIETNAMOBILE

  Tổng đài:
  789 - 0922.789.789

  Tổng đài tự động:
  123 - 0922.123.123

  Các đầu số nhận biết:
  092 - 056 - 058

 • GMOBILE

  Tổng đài:
  196 - 0993.196.196

  Tổng đài tự động:
  199

  Các đầu số nhận biết:
  099 - 059

 • ITELECOM

  Tổng đài:
  19001087

  Các đầu số nhận biết:
  087

Liên hệ ngay