Sim năm sinh 1987

Sim năm sinh 1987 giá rẻ, sim đuôi 1987 tại simvidan.vn, đăng ký chính chủ và giao sim toàn quốc
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0976 47 1987 6,800,000 5,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
2 096 929 1987 7,800,000 6,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
3 0353.00.1987 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
4 0384.00.1987 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
5 0335.00.1987 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
6 0328.00.1987 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
7 038.410.1987 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
8 033.510.1987 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
9 035.510.1987 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
10 0785.10.1987 4,300,000 3,800,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
11 035.610.1987 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
12 0372.20.1987 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
13 0334.20.1987 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
14 0335.20.1987 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
15 0785.2.0.1987 1,200,000 990,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
16 0326.20.1987 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
17 0966.20.1987 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
18 0857.20.1987 1,090,000 880,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
19 0328.20.1987 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
20 0972.30.1987 4,300,000 3,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
21 038.330.1987 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
22 0783.3.0.1987 1,200,000 990,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
23 0393.30.1987 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
24 0344.30.1987 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
25 0394.30.1987 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
26 0375.30.1987 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
27 0385.30.1987 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
28 0785.3.0.1987 1,200,000 990,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
29 0326.30.1987 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
30 0327.30.1987 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
31 0337.30.1987 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
32 0328.30.1987 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
33 0359.30.1987 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
34 0389.30.1987 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
35 0399.30.1987 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
36 0392.40.1987 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
37 0973.40.1987 3,700,000 3,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
38 035.440.1987 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
39 037.440.1987 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
40 0784.4.0.1987 1,200,000 990,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
41 0794.4.0.1987 1,200,000 990,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
42 0335.40.1987 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
43 0336.40.19.87 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
44 0357.40.1987 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
45 0368.40.1987 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
46 0369.40.1987 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
47 0989.40.1987 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
48 0382.50.1987 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
49 0783.5.0.1987 1,200,000 990,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
50 0393.50.1987 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
51 035.550.1987 2,700,000 2,200,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
52 0337.50.1987 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
53 0377.50.1987 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
54 0982.60.1987 5,000,000 4,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
55 0792.6.0.1987 1,200,000 990,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
56 0374.60.1987 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
57 0784.6.0.1987 1,200,000 990,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
58 0375.60.1987 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
59 0385.60.1987 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
60 0346.60.1987 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
61 0786.60.1987 1,160,000 950,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
62 0367.60.1987 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
63 0797.6.0.1987 1,200,000 990,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
64 0338.60.1987 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
65 0358.60.1987 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
66 0329.60.1987 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
67 0359.60.1987 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
68 0962.70.1987 4,000,000 3,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
69 0372.70.1987 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
70 0965.70.1987 4,000,000 3,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
71 0785.7.0.1987 1,200,000 990,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
72 0395.70.1987 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
73 0326.70.1987 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
74 0356.70.1987 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
75 0366.70.1987 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
76 0386.70.1987 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
77 033.770.1987 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
78 0339.70.1987 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
79 0369.70.1987 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
80 0352.80.1987 3,300,000 2,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
81 0372.80.1987 3,300,000 2,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
82 0382.80.1987 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
83 0392.80.1987 3,300,000 2,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
84 0703.80.1987 1,160,000 950,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
85 0393.80.1987 3,300,000 2,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
86 0366.80.1987 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
87 0399.80.1987 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
88 0362.90.1987 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
89 0784.9.0.1987 1,300,000 1,090,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
90 0886.90.1987 2,100,000 1,600,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
91 0337.90.1987 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
92 0367.90.1987 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
93 0377.90.1987 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
94 0397.90.1987 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
95 0338.90.1987 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
96 0358.90.1987 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
97 035.201.1987 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
98 0394.01.1987 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
99 0395.01.1987 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
100 0796.01.1987 1,200,000 990,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay

Bạn đang quan tâm và muốn tìm cho mình một sim năm sinh 1987 hợp phong thủy. Để hiểu rõ và có quyết định đúng đắn nhất, bạn hãy tham khảo những chia sẽ được chúng tôi đề cập dưới đây.

Tính cách và vận mệnh của người sinh năm 1987        

Người sinh năm 1987 vốn tính tình dịu dàng, ưa thích sự yên ổn, không thích hiếu động. Họ sống điềm đạm, lễ phép và khiêm nhường, hiền lành, chất phác, có tinh thần trách nhiệm với mọi người và với công việc được giao.

Nếu là nam tuổi này, có dáng vẻ hào phóng, khoáng đạt, luôn vui vẻ và tự tin trong cuộc sống. Còn nếu là nữ thường có ngoại hình đẹp, dịu dàng, từ tốn và có một trái tim trong sáng nhân hậu. Họ có đôi bàn tay rất khéo léo, khí chất sống thanh cao, thủy chung son sắt và được nhiều người theo đuổi.

Nếu so với các con giáp khác, người sinh năm này rất đáng để người khác học tập và cơ bản mọi người đều yêu thích tính cách của họ. Tuy nhiên những người tuổi này cũng có nhiều nhược điểm trong tính cách cần được khắc phục.

Họ thiếu tính quyết đoán trong công việc nên nhiều khi bỏ qua nhiều cơ hội tốt trong làm ăn kinh doanh. Họ thường lãng phí tiền của và rất đa tình nên lúc trẻ cần sống tiết kiệm để phòng cho lúc tuổi già đến.

sim năm sinh 1987

Sim năm sinh 1987 cho người tuổi Mão

Để có thể khắc chế những điểm yếu trong tính cách đồng thời xóa bỏ những rào cản trên con đường lập thân lập nghiệp thì những người thuộc bản mệnh này cần chọn cho mình một sim năm sinh 1987 đẹp, hợp phong thủy. Có như vậy, tài lộc và vận may mới có thể đến để gia chủ thực sự khởi sắc tron công việc và hạnh phúc trong cuộc sống.

Ý nghĩa của sim năm sinh 1987 bạn nên biết        

Trong quan điểm một số người, họ không coi trọng việc lựa chọn sim số vì họ cho rằng đó đơn thuần chỉ là phương tiện để liên lạc chứ không hàm ý nghĩa về mặt phong thủy.

Hầu hết khách hàng hiện nay lại cực kỳ đề cao việc lựa chọn sim số đẹp. Rất nhiều khách hàng sẵn sàng chi những khoản tiền nặng tay để được sở hữu một sim số đẹp như mong muốn.

Trong xu thế lựa chọn sim số đẹp đang được nhiều người lựa chọn đó, có thể nói rằng việc lựa chọn sim năm sinh đang thực sự lên ngôi và được đông đảo giới trẻ yêu chuộng.

Vậy, để có được một sim năm sinh 1987 đẹp nói riêng và sim năm sinh khách nói chung bạn cần quan tâm xem những con số cấu thành trong đó có ý nghĩa như thế nào?

Số 1 trong sim này là con số đầu tiên trong dãy số tự nhiên. Theo quan điểm của người Trung Quốc, con số này có cách phát âm giống với từ danh vọng, tượng trưng cho sự độc lập, ý thức và nghị lực vươn lên không ngừng trong cuộc sống. Con số này còn hàm chỉ cả sự cô đơn hay đơn độc.

Số 1 còn được mệnh danh là con số sinh, cho thấy một khởi đầu đầy may mắn, thuận lợi. Con số này cho thấy sự sinh sôi nảy nở không ngừng của vạn vật trong tự nhiên. Con số này cho thấy sự nghiệp của bạn không ngừng phát tài phát lộc.

Số 9 trong sim năm sinh 1987 vốn được coi là con số phát, may mắn, an lành và thuận lợi. Nó dược coi là con số vua, là con số lớn nhất trong dãy số tự nhiên  còn mang hàm nghĩa cho sự giàu sang, quyền quý.

Số 9 còn mang ý nghĩa về sự trường cửu, cho sức sống bất diệt của cái đẹp, cho sức mạnh của đấng mày râu, cho sự phát triển bền vững của công danh gia chủ. Nếu sim nào có nhiều số 9 sẽ càng có giá trị và sẽ được chào bán với giá cao hơn so với các sim thông thường.

Số 8 trong sim năm sinh 1987 được coi là con số phát, là hoa hậu trong dãy số tự nhiên. Nó không chỉ có vẻ đẹp về mặt hình thức mà còn mang vẻ đẹp về tâm hồn. Nó cho thấy sự phát triển hưng thịnh, không ngừng vươn xa, vươn cao trong con đường công danh của gia chủ.

Hoặc đọc thêm: Sim hợp phong thủy dành cho tuổi Đinh Mão - 1987

Hầu như mọi khách hàng đều  có chung sở thích chọn sim có nhiều con số 8. Nó không chỉ đem đến tài lộc cho gia chủ mà còn giúp họ chứng tỏ được đẳng cấp của mình trong con mắt mọi người.

Số 7 năm cuối trong sim năm sinh này là lý do khiến nhiều người cảm thấy ái ngại khi lựa chọn. Một số người cho rằng, đó là con số không may mắn, kiêng kỵ chỉ đứng sau con số 4.  Cách phát âm của con số 7 là thất, hàm ý nói thất bát, làm ăn thua lỗ.

Thực tế, con số 7 trong sim số này lại mang ý nghĩa khác. Số 7 mang sức mạnh thần kỳ và huyền bí. Đối với người Trung Quốc, đây lại là con số may mắn, biểu tượng cho sự thống nhất, là một dấu hiệu tốt lành trong tình bạn và tình yêu.

 Số 7 cũng  xuất hiện rất nhiều trong cuộc sống với những hình ảnh mang ý nghĩa tốt đẹp như 7  sắc cầu vồng, 7 đóa hoa sen Đức phật bước ra. Với các tín đồ của Hin đu giáo, số 7 cho thấy sự hoàn thiện về thể xác cũng như tâm hồn, là con số may mắn. Phật pháp lại quan niệm, con số này tượng trưng cho quyền lực trong hệ mặt trời, cho sức sống bất diệt của đất trời và vũ trụ..

Sim năm sinh 1987 đem đến nhiều phúc lộc cho gia chủ

Với tất cả những ý nghĩa đó, sim năm sinh 1987 sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho những người sinh năm Mão bạn nhé! Bạn không nên vì cái nhìn phiến diện về con số 7 mà bỏ qua cơ hội được trở thành chủ nhân của dòng sản phẩm phong thủy này.

Cách chọn sim năm sinh 1987 tốt nhất

Để chọn được một sim năm sinh 1987 đẹp hay bất cứ một dòng sản phẩm sim số nào, nhất thiết bạn phải biết nguyên tắc lựa chọn nó. Vậy, bạn đã nắm vững những nguyên tắc quan trọng đó hay chưa? Hãy tham khảo những chia sẽ dưới đây của chúng tôi về cách chọn sim nhé!

Thứ nhất, phải chú ý lựa chọn các con số tương sinh với mệnh và tránh con số tương khắc. Nếu là nam sinh năm 1987 thì các con số tương sinh nên chọn để kết hợp cùng đuôi sim này là 1, 3, 4, 8 và các con số kiêng là số 6 và 7.

Nếu là nữ sinh năm 1987, muốn chọn sim năm sinh 1987, bạn nên kết hợp cùng con số 0, 2, 5, 7, 8, 9 vì đó là những con số tương sinh sẽ đem đến cho bản mệnh này nhiều tài lộc. Các con số tránh là 3 và 4 bạn nhé!

Thứ hai, bạn cần nắm vững thuyết âm dượng ngũ hành Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa. Còn các mệnh tương khắc nhau nên tránh là Mộc khắc Thổ, Thổ lại khắc Thủy, Thủy khắc với Hỏa, Hỏa lại khắc Kim và Kim khắc Mộc.

cách chọn sim 1987

Mẹo chọn sim năm sinh 1987 hợp mệnh

Thứ 3, chọn sim năm sinh 1987 hợp phong thủy cần tính đến nguyên tắc âm dương tương phối. Nếu bạn thuộc mệnh âm thì nên chọn các con số vượng dương tức là con số chẵn. Nếu bạn thuộc mệnh dương thì nên chọn các con số vượng âm, tức các con số lẽ.

Căn cứ trên cơ sở đó, nam sinh năm 1987 vốn thuộc mệnh âm lệch mệnh nên các con số may mắn thuộc mệnh cung sinh là số 3 và số 4. Còn đối với nữ mệnh nay, con số đem may mắn đến là số 9 thuộc mệnh Hỏa hoặc con số thuộc mệnh Mộc cũng là 3 và 4.

Các con số trong sim năm sinh 1987 phù hợp nhất theo nguyên tắc âm dương tương phối bạn nên chọn nhiều số chẵn hơn số lẽ vì như thế sẽ giúp gia chủ cân bằng âm dương cho mệnh của bản thân mình để tạo nên sự cân bằng trong cuộc sống.

Thứ 4, Bạn cần dựa vào tổng số nút của sim năm sinh 1987. Sim có tổng nút càng cao thì càng đẹp và càng được nhiều người yêu thích. Sim đẹp, hợp phong thủy đó chính là nhân tố cơ bản để bạn thu nhiều tài lộc trong cuộc sống và công việc.

Khi chọn sim năm sinh 1987 đẹp, nếu bạn tuân thủ đúng những nguyên tắc trên, bạn sẽ có được một sim đẹp như ý, hợp phong thủy. Điều này vô cùng quan trọng vì nó có liên quan đến tài vận của gia chủ.

Việc bạn được sở hữu một chiếc sim hợp mệnh như thế chính là bước chuẩn bị hoàn hảo cho những khởi đầu vô cùng may mắn và thuận lợi. Ngược lại, nếu bạn không coi trọng điều này, chọn nhiều những con số tương khắc trong đó sẽ phải đối phó với nhiều khó khăn, bất trắc trong cuộc sống cũng như trong con đường công danh sự nghiệp.

Cuối cùng, khi chọn sim năm sinh 1987 giá rẻ, bạn cần tính đến sự phù hợp với công việc và cuộc sống của bản thân. Chính điều này sẽ tạo cảm giác an tâm và tiện lợi khi sử dụng mỗi ngày.

Bạn nên mua sim năm sinh 1987 ở đâu uy tín nhất       

Nhiều địa chỉ cung cấp sim số trên thị trường khiến bạn thấy phân vân không biết nên lựa chọn như thế nào. Mách bạn địa chỉ Simvidan.vn, một địa chỉ cung cấp sim số chất lượng hàng đầu trên thị trường hiện nay.

Khi đến với chúng tôi, bạn được đáp ứng mọi nhu cầu về sim số. Sản phẩm đảm bảo chính hãng, được hỗ trợ đăng ký chính chủ, được bảo mật thông tin khách hàng. Điều quan trọng nữa, chúng tôi có đội ngũ nhân viên đông đảo, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt có thể mang đến cho bạn những tư vấn đúng nhất và giá cả hấp dẫn nhất trên thị trường hiện nay.

Sim năm sinh 1987 đẹp cho sự lựa chọn của bạn

Để chọn sim năm sinh 1987 đẹp, bạn hãy yên tâm đến với Simvidan.vn. Với uy tín nhiều năm trong nghề, với phương châm kinh doanh đặt chất lượng sản phẩm và lợi ích khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi luôn thực hiện tốt nhất những điều đã cam kết trước khách hàng.

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

"Uy tín quý hơn vàng. Sự hài lòng của quý khách là thành công lớn nhất của chúng tôi"

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0913828282