Sim năm sinh 1988

Sim năm sinh 1988 giá rẻ, sim đuôi 1988 tại simvidan.vn, đăng ký chính chủ và giao sim toàn quốc
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0975 99 1988 31,000,000 28,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
2 0353.67.1988 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
3 0349.62.1988 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
4 0329.45.1988 2,400,000 1,900,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
5 0372.73.1988 6,500,000 5,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
6 0349.73.1988 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
7 0397.76.1988 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
8 097.146.1988 9,200,000 8,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
9 0386.70.1988 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
10 0927.62.1988 2,500,000 2,000,000đ vietnamobile Sim năm sinh Mua ngay
11 0343.77.1988 2,200,000 1,700,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
12 0928.24.1988 2,500,000 2,000,000đ vietnamobile Sim năm sinh Mua ngay
13 0357.49.1988 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
14 0376.0.5.1988 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
15 0376.7.6.1988 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
16 035.27.4.1988 6,500,000 5,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
17 0393.6.8.1988 6,500,000 5,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
18 0343.82.1988 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
19 0327.24.1988 2,400,000 1,900,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
20 0829.42.1988 1,600,000 1,100,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
21 0359.6.5.1988 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
22 0327.81.1988 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
23 0396.2.5.1988 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
24 037.717.1988 2,200,000 1,700,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
25 0398.53.1988 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
26 0347.51.1988 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
27 0335.7.6.1988 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
28 0373.41.1988 2,400,000 1,900,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
29 0365.0.3.1988 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
30 0784.9.0.1988 1,620,000 1,120,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
31 0379.50.1988 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
32 0794.72.1988 1,620,000 1,120,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
33 0798.75.1988 1,700,000 1,200,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
34 0353.47.1988 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
35 0377.45.1988 2,400,000 1,900,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
36 0375.29.1988 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
37 039.24.3.1988 6,500,000 5,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
38 0376.7.4.1988 2,400,000 1,900,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
39 0337.46.1988 2,400,000 1,900,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
40 096.164.1988 9,800,000 8,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
41 0326.3.1.1988 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
42 038.606.1988 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
43 0375.28.1988 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
44 0375.44.1988 2,400,000 1,900,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
45 0364.70.1988 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
46 0377.40.1988 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
47 0377.85.1988 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
48 0365.72.1988 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
49 0387.04.1988 2,400,000 1,900,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
50 0384.96.1988 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
51 0397.23.1988 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
52 037.20.3.1988 6,500,000 5,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
53 0348.44.1988 2,200,000 1,700,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
54 038.334.1988 2,400,000 1,900,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
55 0346.20.1988 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
56 0357.4.7.1988 2,400,000 1,900,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
57 0396.14.1988 2,400,000 1,900,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
58 034.249.1988 6,500,000 5,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
59 0794.83.1988 1,620,000 1,120,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
60 0352.15.1988 6,500,000 5,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
61 0793.76.1988 1,700,000 1,200,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
62 0339.0.3.1988 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
63 033.241.1988 6,500,000 5,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
64 0367.50.1988 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
65 0786.77.1988 1,700,000 1,200,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
66 0367.32.1988 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
67 0385.7.9.1988 3,300,000 2,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
68 0357.9.1.1988 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
69 0827.33.1988 2,100,000 1,600,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
70 0336.41.1988 2,400,000 1,900,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
71 0797.13.1988 1,800,000 1,300,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
72 0366.54.1988 2,400,000 1,900,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
73 0797.26.1988 1,800,000 1,300,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
74 0334.92.1988 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
75 0387.24.1988 2,400,000 1,900,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
76 0358.34.1988 2,400,000 1,900,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
77 0385.32.1988 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
78 0356.42.1988 2,400,000 1,900,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
79 0365.65.1988 4,500,000 4,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
80 0325.53.1988 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
81 0378.76.1988 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
82 0779.58.1988 1,700,000 1,200,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
83 0376.13.1988 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
84 039.474.1988 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
85 0357.62.1988 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
86 0352.50.1988 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
87 0365.60.1988 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
88 0354.20.1988 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
89 0793.75.1988 1,700,000 1,200,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
90 0349.25.1988 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
91 0365.84.1988 2,400,000 1,900,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
92 0797.75.1988 1,800,000 1,300,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
93 0869.57.1988 3,500,000 3,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
94 035.27.5.1988 6,500,000 5,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
95 0335.47.1988 2,400,000 1,900,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
96 0327.69.1988 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
97 0354.23.1988 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
98 0923.51.1988 2,500,000 2,000,000đ vietnamobile Sim năm sinh Mua ngay
99 0395.36.1988 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
100 0923.60.1988 2,000,000 1,500,000đ vietnamobile Sim năm sinh Mua ngay

Bạn cũng đang quan tâm và lựa chọn cho mình một sim phong thủy hợp mệnh. Gợi ý cùng bạn, lựa chọn sim năm sinh đang ngày càng lên ngôi và được đông đảo người dùng yêu thích. Nếu bạn tuổi Mậu thìn thì chọn sim năm sinh 1988 này có thể coi là một gợi ý hoàn hảo. Để có cái nhìn toàn diện nhất, hãy tìm hiểu thêm những thông tin cần thiết dưới đây.

Tính cách và vận mệnh người sinh năm 1988

Nhưng người sinh năm 1988 tức Mậu Thìn vốn là người hoạt bát, nhanh nhẹn, nói năng mạnh dạn, hoạt ngôn, muốn tự đứng lên trên đôi chân của mình chứ không thích nhờ vả vào ai, cũng không vì danh lợi hay chức quyền mà đi quỵ lụy người khác.

Những người thuộc mệnh này không tin vào thần thánh hay các lựa lượng siêu nhiên, có khả năng ngoại giao tốt nên công việc và tài vận khá trôi chảy. Nhưng người Mậu Thìn lại có nhược điểm là nóng vội, lập trường không kiên định nên nhiều khi hay bỏ dỡ giữa chừng và không đi đến mục đích cuối cùng.

Cuộc sống và vận mệnh của người tuổi này có nhiều biến cố thăng trầm, tuổi trẻ phải đối phó với nhiều khó khăn vất vả nhưng từ ngoài tuổi 50 được hưởng nhiều phúc lộc nên cuộc sống sung túc, nhàn nhã.

Trong năm 2018, con giáp này mọi việc đều tốt đẹp, vạn sự hành thông, thuận lợi như ý. Bản mệnh này nếu tập trung cao độ vào công việc sẽ rất thành công nhưng cần thận trọng với những kẻ tiểu nhân, không lo chuyện thiên hạ, không nên quan tâm nhiều đến điều tiếng bên ngoài.

Sim năm sinh 1988 cho gia chủ tuổi Kỷ Tỵ

Trong cuộc sống tình cảm, không tránh khỏi những khúc mắc nhưng cơ bản êm xuôi, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Người Mậu Thìn khi đang sống độc thân nên thận trọng để không bị người khác lợi dụng tình cảm để chiếm đoạt tài chính.

Ý nghĩa các con số trong sim năm sinh 1988        

Việc lựa chọn các con số hợp mệnh trong sim năm sinh 1988 hay sinh khác nói chung đều vô cùng quan trọng. Vì nó có liên quan đến vận mệnh và cuộc sống của chủ nhân. Nếu bạn không coi trọng điều này, chọn sim số một cách qua loa, đại khái sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro, bất trắc trong cuộc sống.

Sim năm sinh 1988 gồm 4 con số cuối là 1, 9, 8, 8. Mỗi con số mang một ý nghĩa và một giá trị biểu trưng riêng. Giá trị của nó như thế nào còn tùy thuộc nhiều vào các con số kết hợp phía trước.

Số 1 trong sim năm sinh 1988 được mệnh danh là con số sinh, Số 1 là con số đầu tiên trong dãy số tự nhiên. Theo quan điểm của người Trung Quốc, con số này có cách phát âm giống với từ danh vọng, tượng trưng cho sự độc lập, ý thức tự vươn lên trong cuộc sống. Cũng có thể mang hàm nghĩa chỉ sự cô đơn, đơn độc

Nó được mệnh danh là con số sinh, thể hiện một sự khởi đầu đầy may mắn, thuận lợi. Con số này cho thấy sự sinh sôi nảy nở không ngừng của vạn vật thiên nhiên giống như sự nghiệp của bạn không ngừng phát lộc, cuộc sống không ngừng tiến lên đủ đầy, hạnh phúc.

Sim năm sinh 1988, đẹp trong từng con số

Số 9 trong sim năm sinh 1988 là con số phát, an lành, may mắn và thuận lợi. Nó dược coi là con số vua, con số lớn nhất trong dãy số tự nhiên tượng trưng cho quyền lực, sự giàu sang ủa các gia đình thuộc dòng dõi quý tộc.

Số 9 còn mang ý nghĩa về sự trường cửu, cho sức sống bất diệt của cái đẹp, cho sức mạnh của người đàn ông, cho sự phát triển bền vững của sự nghiệp chủ nhân. Sim có nhiều số 9 sẽ được đông đảo khách hàng yêu thích và giá trị của nó vì thế mà cũng nâng lên gấp nhiều lần.

Số 8 được coi là con số phát, là hoa hậu của các con số. Nó không chỉ có vẻ đẹp về mặt hình thức mà còn ẩn chứa những ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Đây là con số tượng trưng cho sự phát triển hưng thịnh, vươn cao vươn xa trên con đường công danh và sự nghiệp của gia chủ để có được sự phát triển bền vững nhất.

Với ý nghĩa đó, sim nào có càng nhiều số 8 càng được nhiều người lựa chọn và giá trị của nó vì thế mà cũng được nâng lên. Sim có chứa nhiều số 8 sẽ góp phần giúp chủ nhân khẳng định được cá tính và đẳng cấp riêng của bản thân trong con mắt người khác.

Giá trị của sim năm sinh 1988 không chỉ bởi nó được cấu thành từ những con số ý nghĩa mà điều quan trọng nữa còn ở chính cách sắp xếp và kết hợp giữa các con số với nhau. Cặp số 88 đó chính là một sự kết hợp hoàn hảo với nhau.

Số 8 là con số lộc, con số phát nên cặp số 88 hàm chỉ sự phát lộc phát tài không ngừng của gia chủ. Nếu bạn là chủ nên của cặp số đó, tiền đồ, sự nghiệp của bạn sẽ ngày càng rạng ngời, thành công mỹ mãn.

Sim năm sinh 1988 mang đến cho gia chủ nhiều phúc lộc

Sim năm sinh 1988 là một sim số đẹp, nếu được kết hợp cùng một đầu số hợp mệnh nữa thì tài lộc không ngừng tuôn chảy vào nhà gia chủ. Bạn không phải bận tâm nhiều đến sự lựa chọn này, đó là một lựa chọn tuyệt vời cho những bạn nào sinh năm Mậu Thìn.

Cách chọn sim năm sinh 1988 hợp phong thủy

Để có được một sim năm sinh 1988 đẹp hợp mệnh không phải là bạn có thể lựa chọn tùy tiện được mà cần tính toán, lựa chọn dựa trên nhiều nhân tố. Trước hết, điều bạn cần tính đến là chọn những con số tương sinh và tránh những con số tương khắc.

Để làm được điều này, bạn cần biết được người sinh năm Mậu Thìn thuộc mệnh gì để từ đó có sự sàng lọc chuẩn xác nhất. Theo trường phái mệnh niên thì người sinh năm 1988 thuộc mệnh Mộc tức gà ở trên rừng nên con số may mắn đối với bản mệnh là 3 và 4.

Con số hợp mệnh là 1, 3, 4 tức là mệnh tương sinh đồng thời bạn cần tránh các con số 0, 2, 5, 6, 7, 8 vì những con số đó sẽ gây cản trở đối với vận hạn của bạn. Những con số tương sinh này khi được kết hợp cùng đuôi sim 1988 sẽ tạo nên một sim số tuyệt vời cho bản mệnh tuổi Mậu Thìn.

Thứ 2, bạn cần tính đến cả sự liên quan đến thuyết âm dương ngũ hành: Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy lại sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa. Còn các mệnh tương khắc nhau tuyệt đối nên tránh là Mộc khắc Thổ, Thổ lại khắc Thủy, Thủy khắc với Hỏa, Hỏa lại khác Kim, còn Kim khắc Mộc.

Theo thuyết âm dương này, mệnh Kim thích hợp với con số 6, 7. Mệnh Thủy cần đến con số 1, mệnh Hỏa tương thích với con số 9. Riêng mệnh Thổ là con số 0, 2, 5, 8 còn mệnh mộc là số 3 và số 4.

Sim năm sinh 1988 hợp phong thủy gia chủ

Trên cơ sở đó, nếu bạn là nam thuộc mệnh dương nên con số cần kết hợp là 1, 3, 4. Còn trong trường hợp bạn là nữ, thuộc dương nữ, lệch mệnh nên con số may mắn là 3 và 4 cho sự kết hợp cùng các con số 1988.

Thứ 3, bạn không thể bỏ qua nguyên tắc âm dương tương phối, nghĩa là các con số trong sim bạn chọn cần đảm bảo sự cân đối giữa âm và dương, phù hợp với cung mệnh.

Thứ 4, để có được một sim năm sinh 1988 giá rẻ hợp phong thủy hoàn hảo, bạn cần tính tổng số nút trong sim số đó. Sim có số nút càng cao thì giá trị của nó càng lớn và ngược lại.

Thứ 5, chọn sim năm sinh 1988 nói riêng và sim số khác nói chung bạn cần tình đến sự phù hợp với đặc thù công việc cũng như cuộc sống của bản thân. Chính sự phù hợp này sẽ tạo cho bạn cảm giác an tâm, bình an và thuận tiện trong mọi hoạt động hàng ngày.

Cuối cùng, bạn cũng không nên bỏ qua nguyên tắc sắp xếp giữa các con số trong dãy số đó với nhau. Cần hài hòa, đan xen  giữa con số âm và số dương, giữa số chẵn và số lẽ. Tùy thuộc vào mệnh của bản thân mà bạn chọn con số lệch âm  hay lệch dương.

Có nhiều nguyên tắc bạn phải quan tâm khi chọn sim năm sinh 1988 đẹp. Việc tuân thủ tốt sẽ cho bạn một sim số đẹp, chuẩn bị cho nhiều tài lộc sắp tới. Nếu bạn bỏ qua những điều này, nhiều khó khăn, bất lợi bạn sẽ khó tránh khỏi trong cuộc sống

Bạn nên mua sim năm sinh 1988 ở đâu uy tín nhất       

Thị trường sim số hiện nay vô cùng đa dạng và phong phú để đáp ứng với nhu cầu sử dụng đang tăng lên một cách chóng mặt như hiện nay. Trong đó xu hướng chọn sim số đẹp đang trở thành một trào lưu xã hội được nhiều người coi trọng.

Sự đa dạng của dòng sản phẩm này khiến bạn trở nên bối rối khi lựa chọn, không biết nên tìm đến địa chỉ cung ứng nào? Đó là câu hỏi phân vân của rất nhiều  quý khách hàng khi đến với chúng tôi.

Có nhiều địa chỉ bạn có thể lựa chọn để mua sim năm sinh 1988, nhưng địa chỉ uy tín nhất không nên bỏ lỡ cho một sản phẩm chất lượng mà giá cả vô cùng hợp lý đó chính là Simvidan.vn

Khi đến với chúng tôi, sản phẩm vô cùng đa dạng và phong phú cho bạn thoải mái lựa chọn, được hỗ trợ đăng ký chính chủ, được bảo mật thông tin khách hàng, được đổi trả sản phẩm nếu không đúng như cam kết.

Sim năm sinh 1988, rất đáng cho bạn sở hữu

Đây là địa chỉ mà từ lâu đã trở thành điểm đến tin cậy của rất nhiều khách hàng khi chon sim năm sinh 1988. Nếu bạn còn nghi ngờ, hãy đến với chúng tôi để được trải nghiệm những giá trị đích thưc nhất. Không chỉ có chất lượng là số 1, giá cả cũng khỏi bàn, các dịch vụ chăm sóc khách hàng khác cũng khó có địa chỉ nào có thể mang đến cho bạn như chúng tôi. Simvidan.vn luôn làm hài lòng mọi quý khách hàng và sẽ đồng hành cùng bạn trên mọi chặng đường.

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

"Uy tín quý hơn vàng. Sự hài lòng của quý khách là thành công lớn nhất của chúng tôi"

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0913828282
Thêm Simvidan.vn vào màn hình chính