sim năm sinh đuôi 1990

  •     Đầu số ▾
  • Nhà Mạng ▾
  • Khoảng Giá ▾
  • Sắp xếp ▾
Số sim Giá tiền Tổng Mạng Đặt mua
0353.8.2.1990 2,030,000 40 viettel Đặt mua
0702601990 680,000 34 mobifone Đặt mua
0774511990 680,000 43 mobifone Đặt mua
0768581990 680,000 53 mobifone Đặt mua
0795641990 680,000 50 mobifone Đặt mua
0795661990 680,000 52 mobifone Đặt mua
083.323.1990 3,200,000 38 vinaphone Đặt mua
0827.57.1990 3,000,000 48 vinaphone Đặt mua
0838021990 1,340,000 40 vinaphone Đặt mua
0838251990 1,340,000 45 vinaphone Đặt mua
086.202.1990 4,800,000 37 viettel Đặt mua
086.551.1990 2,800,000 44 viettel Đặt mua
039.7.04.1990 1,470,000 42 viettel Đặt mua
0925.15.1990 3,020,000 41 vietnamobile Đặt mua
0385.42.1990 1,470,000 41 viettel Đặt mua
058.357.1990 1,200,000 47 vietnamobile Đặt mua
0584.67.1990 1,140,000 49 vietnamobile Đặt mua
0868.04.1990 6,000,000 45 viettel Đặt mua
086.205.1990 4,400,000 40 viettel Đặt mua
084.23.6.1990 3,000,000 42 vinaphone Đặt mua
0886011990 3,700,000 42 vinaphone Đặt mua
0584.96.1990 520,000 51 vietnamobile Đặt mua
0966.2.4.1990 8,000,000 46 viettel Đặt mua
0969.93.1990 13,000,000 55 viettel Đặt mua
0587.27.1990 810,000 48 vietnamobile Đặt mua
0925.13.1990 1,340,000 39 vietnamobile Đặt mua
0905.39.1990 10,650,000 45 mobifone Đặt mua
0814621990 1,140,000 40 vinaphone Đặt mua
0905.20.1990 4,300,000 35 mobifone Đặt mua
0839531990 1,340,000 47 vinaphone Đặt mua
0354.09.1990 3,000,000 40 viettel Đặt mua
0562011990 1,010,000 33 vietnamobile Đặt mua
0853321990 1,340,000 40 vinaphone Đặt mua
0965.91.1990 12,000,000 49 viettel Đặt mua
0937.03.1990 3,900,000 41 mobifone Đặt mua
0789461990 1,430,000 53 mobifone Đặt mua
0796651990 1,620,000 52 mobifone Đặt mua
0795521990 1,620,000 47 mobifone Đặt mua
0797.19.1990 1,900,000 52 mobifone Đặt mua
0839.88.1990 6,600,000 55 vinaphone Đặt mua
0986381990 13,000,000 53 viettel Đặt mua
0835.86.1990 1,590,000 49 vinaphone Đặt mua
09.1959.1990 9,000,000 52 vinaphone Đặt mua
0389.11.1990 10,000,000 41 viettel Đặt mua
0843011990 3,200,000 35 vinaphone Đặt mua
0843021990 3,200,000 36 vinaphone Đặt mua
0847021990 3,200,000 40 vinaphone Đặt mua
0849041990 3,200,000 44 vinaphone Đặt mua
0844061990 3,200,000 41 vinaphone Đặt mua
0847081990 3,200,000 46 vinaphone Đặt mua
0983.56.1990 10,000,000 50 viettel Đặt mua
0347.51.1990 1,440,000 39 viettel Đặt mua
0383.40.1990 1,310,000 37 viettel Đặt mua
0565341990 710,000 42 vietnamobile Đặt mua
0562241990 2,500,000 38 vietnamobile Đặt mua
0523281990 1,140,000 39 gmobile Đặt mua
0583371990 1,140,000 45 vietnamobile Đặt mua
0585.94.1990 680,000 50 vietnamobile Đặt mua
085.345.1990 5,000,000 44 vinaphone Đặt mua
0916.38.1990 5,600,000 46 vinaphone Đặt mua
052.883.1990 1,340,000 45 gmobile Đặt mua
0903.61.1990 5,460,000 38 mobifone Đặt mua
0522361990 1,010,000 37 gmobile Đặt mua
033.5.02.1990 1,540,000 32 viettel Đặt mua
034.914.1990 1,540,000 40 viettel Đặt mua
0343.14.1990 1,540,000 34 viettel Đặt mua
0847.07.1990 1,550,000 45 vinaphone Đặt mua
0961.30.1990 6,000,000 38 viettel Đặt mua
0909.68.1990 45,000,000 51 mobifone Đặt mua
0857921990 2,100,000 50 vinaphone Đặt mua
09.29.02.1990 10,000,000 41 vietnamobile Đặt mua
0329.2.9.1990 4,000,000 44 viettel Đặt mua
0795261990 1,300,000 48 mobifone Đặt mua
077.239.1990 3,000,000 47 mobifone Đặt mua
082.551.1990 2,800,000 40 vinaphone Đặt mua
07.07.03.1990 10,000,000 36 mobifone Đặt mua
0829.96.1990 3,000,000 53 vinaphone Đặt mua
039.23.5.1990 5,000,000 41 viettel Đặt mua
0865.1.8.1990 4,000,000 47 viettel Đặt mua
0393.91.1990 3,000,000 44 viettel Đặt mua
0395.29.1990 3,000,000 47 viettel Đặt mua
0814511990 1,140,000 38 vinaphone Đặt mua
0941.46.1990 5,000,000 43 vinaphone Đặt mua
0941.08.1990 6,800,000 41 vinaphone Đặt mua
0941.74.1990 5,000,000 44 vinaphone Đặt mua
0946.39.1990 5,000,000 50 vinaphone Đặt mua
0941.87.1990 6,800,000 48 vinaphone Đặt mua
0387.34.1990 1,890,000 44 viettel Đặt mua
0858.58.1990 13,000,000 53 vinaphone Đặt mua
09.8585.1990 25,000,000 54 viettel Đặt mua
0967841990 6,000,000 53 viettel Đặt mua
085.494.1990 2,300,000 49 vinaphone Đặt mua
082.234.1990 7,000,000 38 vinaphone Đặt mua
0829.16.1990 1,690,000 45 vinaphone Đặt mua
0836721990 1,340,000 45 vinaphone Đặt mua
0857391990 1,260,000 51 vinaphone Đặt mua
0815621990 1,340,000 41 vinaphone Đặt mua
0815311990 1,340,000 37 vinaphone Đặt mua
086.989.1990 5,070,000 59 viettel Đặt mua
086.939.1990 5,070,000 54 viettel Đặt mua
Version 3.0 mobile support - Ai search - dynamic seo url - Design by : www.stv.vn