Sim năm sinh 1992

Sim năm sinh 1992 giá rẻ, sim đuôi 1992 tại simvidan.vn, đăng ký chính chủ và giao sim toàn quốc
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0967 51 1992 6,800,000 5,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
2 0964 72 1992 7,300,000 6,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
3 0856 33 1992 3,500,000 3,000,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
4 0855 36 1992 3,500,000 3,000,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
5 0859 86 1992 3,500,000 3,000,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
6 0967 37 1992 6,800,000 5,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
7 0984 78 1992 6,800,000 5,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
8 0965 09 1992 7,800,000 6,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
9 0385.40.1992 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
10 0344.00.1992 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
11 0376.00.1992 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
12 0396.00.1992 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
13 0347.00.1992 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
14 0357.00.1992 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
15 0352.10.1992 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
16 035.5.10.1992 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
17 039.7.10.1992 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
18 0383.20.1992 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
19 0365.20.1992 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
20 0376.20.1992 3,300,000 2,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
21 0357.20.1992 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
22 0967.20.1992 5,000,000 4,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
23 0797.20.1992 1,300,000 1,090,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
24 0329.20.1992 2,900,000 2,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
25 0829.20.1992 1,900,000 1,400,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
26 0342.30.1992 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
27 0813.30.1992 1,700,000 1,200,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
28 0334.30.1992 2,900,000 2,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
29 0365.30.1992 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
30 0375.30.1992 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
31 0707.30.1992 1,600,000 1,100,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
32 0327.30.1992 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
33 0358.30.1992 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
34 0349.30.1992 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
35 0372.40.1992 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
36 0814.40.1992 1,700,000 1,200,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
37 0365.40.1992 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
38 0326.40.1992 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
39 0346.40.1992 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
40 0786.40.1992 1,300,000 1,090,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
41 0357.4.0.1992 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
42 0967.40.1992 4,500,000 4,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
43 0378.40.1992 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
44 0398.40.1992 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
45 0339.40.1992 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
46 0379.40.1992 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
47 0332.50.1992 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
48 0372.5.0.1992 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
49 0703.50.1992 1,700,000 1,200,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
50 0363.5.0.1992 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
51 0963.50.1992 5,000,000 4,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
52 0344.50.1992 2,900,000 2,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
53 0384.50.1992 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
54 0394.50.1992 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
55 0326.5.0.1992 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
56 0376.50.1992 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
57 0377.50.1992 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
58 0987.50.1992 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
59 0397.50.1992 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
60 0338.5.0.1992 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
61 0349.50.1992 2,900,000 2,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
62 0362.60.1992 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
63 0374.60.1992 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
64 0769.60.1992 1,600,000 1,100,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
65 0352.70.1992 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
66 0374.7.0.1992 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
67 0335.7.0.1992 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
68 0346.70.1992 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
69 0362.80.1992 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
70 0392.80.1992 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
71 0364.80.1992 2,900,000 2,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
72 0396.80.1992 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
73 0327.80.1992 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
74 0357.80.1992 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
75 0798.80.1992 1,700,000 1,200,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
76 0329.80.1992 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
77 0363.90.1992 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
78 0334.90.1992 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
79 0376.90.1992 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
80 0337.90.1992 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
81 0347.90.1992 2,900,000 2,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
82 0397.90.1992 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
83 0838.90.1992 1,700,000 1,200,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
84 034.20.1.1992 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
85 035.30.1.1992 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
86 0786.01.1992 1,300,000 1,090,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
87 0769.01.1992 1,300,000 1,090,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
88 034.2.11.1992 5,500,000 5,000,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
89 037.8.11.1992 5,500,000 5,000,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
90 0383.2.1.1992 3,100,000 2,600,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
91 0365.2.1.1992 3,100,000 2,600,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
92 0847.21.1992 1,200,000 990,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
93 0357.21.1992 2,100,000 1,600,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
94 0367.2.1.1992 3,100,000 2,600,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
95 0387.21.1992 2,100,000 1,600,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
96 0338.2.1.1992 3,100,000 2,600,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
97 0348.21.1992 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
98 0359.21.1992 2,100,000 1,600,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
99 0379.2.1.1992 3,100,000 2,600,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
100 037.23.1.1992 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay

Mua sim năm sinh 1992 cho tuổi Nhâm Thân để thể hiện đẳng cấp và gặp nhiều may mắn

Bạn thuộc tuổi Nhâm Thân và đang mong muốn tìm được sim số đẹp cho riêng mình. Sim năm sinh 1992 là một gợi ý không tồi dành cho bạn. Sim số này gắn liền với năm sinh của bạn giúp bạn tạo được ấn tượng cho riêng mình.
Chọn sim đuôi 1992 cũng cần tuân thủ những quy tắc để gặp nhiều may mắn. Và tất cả những vấn đề đó đều được giải đáp trong bài viết sau!

Sim nam sinh 1992

Sim năm sinh 1992 mang lại nhiều may mắn cho tuổi Nhâm Thân

Những điều cần biết về tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992

Tính cách: Người sinh năm 1992 là người nghĩa khí, sống tình cảm, viên mãn. Nhâm Thân họ rất thông minh, trí tuệ cao và rất nghiêm túc, có trách nhiệm trong công việc.

Cuộc sống: Nam mạng Nhâm Thân giàu nghị lực, tận tâm với sự nghiệp, họ luôn nỗ lực phấn đấu để đạt được thành công. Người phụ nữ tuổi này thông minh, tế nhị và không mấy khéo léo trong việc xử lý tình huống.

Công danh sự nghiệp: Những người tuổi Nhâm Thân, nam mạng và nữ mạng đều có phần vất vả từ nhỏ, sau khi tự lập nhưng vẫn khá vất vả, vất vả.
Người tuổi Nhâm Thân nếu biết sử dụng những vật xung quanh thì có thể gọi là thành công và may mắn, sự nghiệp thăng hoa, dễ đạt được như ý muốn.
Chiếc sim năm sinh 1992 sẽ chính là một trong những vật phẩm mà các chuyên gia khuyên Nhâm Thân nên sử dụng để cải thiện vận mệnh của mình.

sim nam sinh 1992 - 2

Sim năm sinh đuôi 1992

Thế nào là sim năm sinh 1992

Sim năm sinh 1992 được hiểu đơn giản là những đầu số điện thoại dành riêng cho người sinh năm 1992. Sim có cấu tạo đuôi thể hiện năm sinh của tuổi Nhâm Thân. Thông thường, chúng ta sẽ gặp 3 loại cấu trúc như sau:
- Dạng thường gặp: Sim đuôi 1992, ở đây chúng ta chỉ cần xem sự xuất hiện của đuôi 1992 tức là sim năm sinh 1992.
- Mẫu chi tiết hơn - sim ngày tháng năm sinh 1992. Sẽ có hai trường hợp là số điện thoại chứa cả tám số trong ngày tháng năm sinh của bạn.
- Ngoài ra còn có dạng rút gọn là thay vì đầu số 1992, hiện nay đuôi số chỉ còn 92. Dạng rút gọn này không được nhiều người dùng ưa chuộng.

Giá trị mà sim năm sinh 1992 mang lại cho khách hàng

Sử dụng sim đầu đuôi 1992 sẽ giúp khách hàng tuổi Nhâm Thân thể hiện được dấu ấn của bản thân. Ví dụ, bạn sử dụng sim đuôi 1992 để gọi cho đối tác, khách hàng của mình, chỉ khi nhìn vào số điện thoại của bạn là mọi người đã biết bạn sinh năm 1992. Điều này vừa tạo ấn tượng mà lại có thể thuận tiện cho cuộc gọi nếu lần đầu tiếp xúc.
Sim đuôi 1992 còn mang lại may mắn cho người dùng qua ý nghĩa sim đuôi 1992:
- Số 1 - Số đại diện cho tính duy nhất
- Số 9 - Biểu tượng của sự vĩnh cửu, được lặp đi lặp lại hai lần càng làm tăng tính chắc chắn.
- Số 2 - Số 2 là con số tượng trưng cho hạnh phúc lứa đôi, số 2 tượng trưng cho một cặp trời sinh, ai cũng giúp được.
Ngoài ra khi chọn sim đuôi 1992 làm quà tặng cho người thân tuổi Nhâm Thân còn thể hiện được tấm lòng của người tặng, được lòng người tặng.

Mua sim năm sinh 1992 cần lưu ý những gì?

Thị trường sim hiện nay có ít nhiều sự biến động, do đó khi bạn tìm mua sim năm sinh 1992 thì việc tìm hiểu địa chỉ bán sim uy tín là điều cần thiết. Địa chỉ uy tín sẽ có thông tin minh bạch về số điện thoại, về số tiền. Khi mua sim bạn nên chọn nhận sim mới giao hàng thu tiền hoặc đến tận nơi để mua. Điều này tránh trường hợp bị người bán sim lừa đảo.

Sau khi mua sim, bạn cần kiểm tra các thông tin sau: Sim đã chính chủ theo thông tin của bạn chưa, sim có bị nợ xấu hay không, hạn sử dụng ra sao.

Ngoài ra, một lời khuyên dành cho bạn từ các chuyên gia là chọn sim đuôi 1992 cần hợp phong thủy với mệnh của người dùng sim. Ngoài sự xuất hiện của sim số đẹp đuôi 1992, bạn nên chú ý đến các yếu tố phong thủy như: dãy sim hợp mệnh, dãy số có sự cân bằng âm dương, sim nhận năng lượng Bát Bạch, sim có quẻ dịch tốt và sim tốt theo tín ngưỡng dân gian để tăng vượng khí.

Simvidan.vn được đánh giá là địa chỉ uy tín cung cấp sim số đẹp năm sinh 1992 chất lượng cho khách hàng tuổi Nhâm Thân. Nếu bạn đang có nhu cầu mua sim số đẹp năm sinh, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Chúc bạn có được một chiếc sim số đẹp ưng ý nhất.

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

"Uy tín quý hơn vàng. Sự hài lòng của quý khách là thành công lớn nhất của chúng tôi"

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0913828282