Sim năm sinh 1994

Sim năm sinh 1994 giá rẻ, sim đuôi 1994 tại simvidan.vn, đăng ký chính chủ và giao sim toàn quốc
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 09 63 60 1994 6,200,000 5,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
2 0853 22 1994 1,800,000 1,300,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
3 09 76 72 1994 7,500,000 6,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
4 09 15 03 1994 9,500,000 8,500,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
5 0976 03 1994 7,300,000 6,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
6 0856 33 1994 1,900,000 1,400,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
7 0969 04 1994 7,300,000 6,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
8 09 14 05 1994 9,500,000 8,500,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
9 097 16 5 1994 8,500,000 7,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
10 085 565 1994 2,000,000 1,500,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
11 0978 56 1994 6,800,000 5,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
12 0859 66 1994 2,000,000 1,500,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
13 0859 86 1994 2,000,000 1,500,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
14 0965 17 1994 7,200,000 6,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
15 096 727 1994 7,200,000 6,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
16 097 25 7 1994 7,800,000 6,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
17 0823 38 1994 1,800,000 1,300,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
18 0853 88 1994 1,900,000 1,400,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
19 0965 49 1994 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
20 0825 79 1994 2,000,000 1,500,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
21 0825 89 1994 2,000,000 1,500,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
22 0853 99 1994 2,000,000 1,500,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
23 0971.00.1994 5,000,000 4,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
24 0824.00.1994 1,900,000 1,400,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
25 0784.0.0.1994 2,100,000 1,600,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
26 0396.00.1994 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
27 0327.00.1994 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
28 0367.00.1994 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
29 0358.00.1994 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
30 0379.00.1994 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
31 0393.20.1994 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
32 0784.2.0.1994 1,300,000 1,090,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
33 0395.20.1994 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
34 0846.20.1994 1,200,000 990,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
35 0377.20.1994 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
36 0987.20.1994 7,000,000 6,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
37 0798.2.0.1994 1,300,000 1,090,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
38 0392.30.1994 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
39 035.330.1994 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
40 0374.3.0.1994 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
41 0365.30.1994 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
42 0985.30.1994 7,000,000 6,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
43 0395.30.1994 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
44 0396.30.1994 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
45 0327.30.1994 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
46 0911.40.1994 2,300,000 1,800,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
47 0961.40.1994 4,000,000 3,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
48 0352.40.1994 2,900,000 2,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
49 0363.40.1994 2,900,000 2,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
50 0784.4.0.1994 1,700,000 1,200,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
51 0798.4.0.1994 1,700,000 1,200,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
52 0359.40.1994 2,900,000 2,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
53 0369.40.1994 2,900,000 2,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
54 0392.50.1994 2,900,000 2,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
55 0393.5.0.1994 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
56 0784.5.0.1994 1,300,000 1,090,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
57 0378.5.0.1994 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
58 0393.60.1994 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
59 0395.6.0.1994 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
60 032.660.1994 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
61 0347.60.1994 2,900,000 2,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
62 0398.60.1994 2,900,000 2,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
63 0911.70.1994 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
64 0981.70.1994 4,300,000 3,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
65 0362.70.1994 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
66 0982.70.1994 4,300,000 3,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
67 0334.70.1994 2,900,000 2,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
68 0356.70.1994 2,900,000 2,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
69 0966.70.1994 4,300,000 3,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
70 0786.70.1994 1,300,000 1,090,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
71 0967.70.1994 4,300,000 3,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
72 0388.7.0.1994 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
73 0379.7.0.1994 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
74 0972.80.1994 4,300,000 3,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
75 0793.8.0.1994 1,300,000 1,090,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
76 0784.8.0.1994 1,300,000 1,090,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
77 0336.80.1994 2,900,000 2,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
78 0797.8.0.1994 1,300,000 1,090,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
79 0798.8.0.1994 1,300,000 1,090,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
80 0329.80.1994 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
81 0359.80.1994 2,900,000 2,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
82 0374.90.1994 2,900,000 2,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
83 0346.90.1994 2,900,000 2,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
84 0356.90.1994 2,900,000 2,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
85 0327.90.1994 2,900,000 2,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
86 032.990.1994 2,900,000 2,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
87 0355.0.1.1994 2,100,000 1,600,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
88 0346.01.1994 2,100,000 1,600,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
89 0357.0.1.1994 2,100,000 1,600,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
90 07.08.01.1994 7,900,000 6,900,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
91 0339.01.1994 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
92 0349.01.1994 2,100,000 1,600,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
93 0769.01.1994 1,300,000 1,090,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
94 097.121.1994 8,000,000 7,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
95 0762.21.1994 4,100,000 3,600,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
96 0384.2.1.1994 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
97 0846.21.1994 1,200,000 990,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
98 0348.21.1994 2,900,000 2,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
99 0849.21.1994 1,200,000 990,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
100 0359.21.1994 2,900,000 2,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay

Bí quyết chọn sim năm sinh 1994 hợp tuổi, hợp mệnh

Sim năm sinh gắn liền với ý nghĩa ngày tháng năm sinh nên nó được coi như một người bạn tri ân của mỗi người. Vậy ý nghĩa và cách chọn sim năm sinh 1994 như thế nào? Câu trả lời của bạn sẽ có trong nội dung bài viết sau đây!

sim nam sinh 1994

Sim năm sinh 1994 hợp mệnh hợp tuổi

Giới thiệu sim năm sinh 1994 - Tuổi Giáp Tuất

Sim năm sinh 1994 là dòng sim số đẹp có đuôi số trùng với năm sinh của người dùng. Người sinh năm 1994 tuổi Giáp Tuất có mệnh Hỏa, tuy nhiên mệnh Hỏa của năm 1994 lại khác với những năm khác.

Tính cách của những người sinh năm 1994 rất kiên định, họ là những người dám nghĩ, dám làm, không chịu khuất phục trước số phận. Với tính cách chăm chỉ, trung thực, trung thành và cẩn thận, người tuổi Giáp Tuất thường được người khác tin tưởng và giao cho những trọng trách quan trọng. Tuy nhiên, người tuổi Giáp Tuất vẫn gặp nhiều khó khăn, trắc trở trong cuộc sống.

Sim năm sinh 1994 gồm các số 1.9, 4. Theo phong thủy:
 • Số 1: Tốt nhất - nghĩa là bền vững, “độc”, “sinh”. Đây được coi là con số khởi đầu, mang đến một luồng sinh khí mới, một cuộc sống mới.
 • Số 9: Con số này tượng trưng cho quyền lực của các vị vua. Ngoài ra, số 9 còn là con số đẹp mang đến sự thịnh vượng, phúc lộc lâu dài, trường thọ, niềm vui trọn vẹn.
 • Số 4: Là con số của nền tảng vững chắc và sự chăm chỉ. Đó là một chữ số mạnh mẽ và ổn định không cho phép sự phù phiếm tồn tại.
Sở hữu sim năm sinh 1994 không chỉ giúp bạn tăng thêm may mắn trong công việc làm ăn mà còn mang lại bình an, tài lộc cho chủ nhân.

sim duoi 1994

Sim năm sinh 1994 theo ý nghĩa phong thủy

Bí quyết chọn sim năm sinh 1994 hợp tuổi, hợp mệnh

Có nhiều cách chọn sim năm sinh 1994 sao cho đẹp và ý nghĩa. Bao gồm:

 • Chọn sim năm sinh 1994 trùng với ngày tháng năm sinh của bạn. Tuy nhiên, bạn sẽ không có nhiều sự lựa chọn vì đầu số có đầy đủ ngày tháng năm sinh của bạn gồm 8 chữ số và giá thành của sim cũng đắt hơn so với các sim năm sinh 1994 khác.
 • Chọn sim năm sinh 1994 có ngày tháng và kết thúc bằng 2 số cuối năm sinh: Dòng sim này sẽ có giá khá “mềm” và có nhiều đầu số hơn để bạn lựa chọn. Thay vì chờ đợi để tìm một số đầy đủ, bạn có thể thay thế bằng các số ngắn hơn mà ý nghĩa của nó không thay đổi hoặc giảm đi.

Đọc thêm: 

Để chọn được một số sim hợp với người sinh năm 1994 điều quan trọng nhất nằm ở những con số may mắn. Người sinh năm 1994 mạng Hỏa: Hợp với các số 3, 4 (thuộc Thổ) và số 9 (thuộc hành Hỏa). Trong dãy số sim nên có những con số này để hợp với phong thủy cho các bạn sinh năm 1994.

• Số 3: Mang lại sự ổn định cho người sử dụng. Khi bạn có số 3 trong lá số, bạn không chỉ có cảm giác chắc chắn mà còn có sự tự tin nhất định vào những quyết định của mình.
 • Số 4: Sở hữu số 4 trong dãy số của bạn sẽ mang đến cho bạn sự ổn định và thăng tiến bền vững trong công việc.
 • Số 9: Con số của quyền lực và uy quyền. Ngoài ra, số 9 trong SIM còn mang đến cho bạn sự may mắn và trường thọ.

Ngoài ra khi lựa chọn những con số trong dãy sim năm sinh cần có sự kết hợp để có sự cân bằng giữa âm dương và phong thủy để chủ sở hữu có thể nhận được những điều may mắn và tốt đẹp nhất.

Simvidan.vn là nơi mang đến những chiếc sim năm sinh 1994 đẹp và ý nghĩa

Mua sim năm sinh 1994 ở đâu?

Song song với thị trường sim số đẹp ngày càng phát triển và mở rộng như hiện nay thì những chiêu trò lừa đảo trong quá trình mua bán sim cũng diễn ra ngày càng nhiều. Bên cạnh việc lựa chọn cho mình một số sim ưng ý thì việc tìm hiểu và tin tưởng lựa chọn địa chỉ cung cấp sim số đẹp uy tín cũng là một trong những vấn đề mà nhiều khách hàng luôn băn khoăn.

Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, thân thiện cùng kinh nghiệm kinh doanh lâu năm trên thị trường. Simvidan.vn cam kết mang đến cho khách hàng mức giá phù hợp, an tâm khi sử dụng.

Tại đây, mỗi khách hàng khi mua sim đều được kiểm tra thông tin chính chủ trước khi thanh toán cũng như được hỗ trợ trong quá trình sử dụng sim. Cùng với đó sẽ được giao sim tại nhà hoàn toàn miễn phí.

Nếu bạn có nhu cầu mua sim số đẹp, sim năm sinh 1994 hãy liên hệ với chúng tôi để được mua sim với những ưu đãi tốt nhất.

Chúc bạn có được một chiếc sim số đẹp ưng ý nhất.

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

"Uy tín quý hơn vàng. Sự hài lòng của quý khách là thành công lớn nhất của chúng tôi"

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0913828282