Sim ngũ quý giữa

Sim ngũ quý giữa, kho sim ngũ quý giữa các nhà mạng, Viettel, Vinaphone, Mobifone, Vietnammobile, Gmobile. Đăng Ký Chính Chủ ...
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
 • Tránh 4
 • Tránh 7
 • Tránh 49
 • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0898.666662 25,000,000 22,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
2 0383 999991 31,000,000 28,000,000đ viettel Ngũ quý giữa Mua ngay
3 0962 555551 38,000,000 35,000,000đ viettel Ngũ quý giữa Mua ngay
4 098 5555512 38,000,000 35,000,000đ viettel Ngũ quý giữa Mua ngay
5 0969 333330 49,000,000 45,000,000đ viettel Ngũ quý giữa Mua ngay
6 0973 222220 49,000,000 45,000,000đ viettel Ngũ quý giữa Mua ngay
7 0941 888883 59,000,000 55,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
8 0962888881 85,000,000 80,000,000đ viettel Ngũ quý giữa Mua ngay
9 088888.9746 2,000,000 1,500,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
10 088888.9742 2,000,000 1,500,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
11 088888.9542 2,000,000 1,500,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
12 088888.9431 2,000,000 1,500,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
13 088888.9745 2,000,000 1,500,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
14 088888.9743 2,000,000 1,500,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
15 088888.9741 2,000,000 1,500,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
16 088888.9740 2,000,000 1,500,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
17 088888.9724 2,000,000 1,500,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
18 088888.9714 2,000,000 1,500,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
19 088888.9640 2,000,000 1,500,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
20 088888.9554 2,000,000 1,500,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
21 088888.9541 2,000,000 1,500,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
22 088888.9540 2,000,000 1,500,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
23 088888.3724 2,000,000 1,500,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
24 076.4444.403 2,240,000 1,740,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
25 076.4444.423 2,240,000 1,740,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
26 076.4444.428 2,240,000 1,740,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
27 076.4444.431 2,240,000 1,740,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
28 088888.4856 2,300,000 1,800,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
29 0888.884.854 2,300,000 1,800,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
30 088888.4850 2,300,000 1,800,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
31 084.66666.14 2,300,000 1,800,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
32 0888882350 2,300,000 1,800,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
33 0888882140 2,400,000 1,900,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
34 07.66666.410 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
35 07.66666.584 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
36 07.66666.714 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
37 07.66666.354 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
38 07.66666.104 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
39 07.66666.472 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
40 07.66666.457 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
41 07.66666.840 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
42 07.66666.480 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
43 07.66666.475 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
44 07.66666.402 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
45 07.66666.427 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
46 07.66666.347 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
47 07.66666.974 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
48 07.66666.274 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
49 07.66666.953 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
50 07.66666.342 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
51 07.66666.041 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
52 07.66666.249 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
53 07.66666.470 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
54 07.66666.413 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
55 07.66666.417 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
56 07.66666.574 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
57 07.66666.154 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
58 07.66666.784 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
59 07.66666.754 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
60 07.66666.341 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
61 07.66666.431 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
62 07.66666.834 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
63 07.66666.492 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
64 07.66666.524 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
65 07.66666.435 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
66 07.66666.495 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
67 07.66666.947 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
68 07.66666.294 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
69 07.66666.854 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
70 07.66666.084 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
71 07.66666.054 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
72 07.66666.954 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
73 07.66666.324 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
74 07.66666.451 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
75 07.66666.043 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
76 07.66666.742 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
77 07.66666.924 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
78 07.66666.140 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
79 07.66666.214 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
80 07.66666.945 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
81 07.66666.549 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
82 07.66666.240 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
83 07.66666.534 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
84 07.66666.493 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
85 07.66666.429 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
86 07.66666.421 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
87 07.66666.425 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
88 088888.9751 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
89 088888.9731 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
90 088888.9442 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
91 088888.9427 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
92 088888.9253 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
93 088888.7753 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
94 088888.7746 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
95 088888.6942 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
96 0888883127 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
97 088888.9750 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
98 088888.9749 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
99 088888.9748 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
100 088888.9736 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay

   Sim ngũ quý giữa chưa bao giờ là hết hot trong giới mộ điệu sim số, không những giá cả hợp lý hơn dòng sim ngũ quý đuôi rất nhiều lần mà còn giữ nguyên giá trị vè mặt ý nghĩa, sự bá đạo của dòng sim và luôn tạo được vị thế cho chủ nhân sở hữu nó.
   Nếu ngũ quý đuôi là ông chủ lớn trong lĩnh vực sim số thì quả không ngoa nếu chúng ta nói rằng ngũ quý giữa là một sếp bự trong lĩnh vực này

1. Sim ngũ quý giữa là gì?

Như cái tên của nó sim ngũ quý giữa là dòng sim số đẹp trong đó dãy số của sim có chứa bộ số gồm 5 số lặp nhau đứng chính giữa. Dạng thức của sim này là ***XXXXX**.  X ở đây có thể là bộ 5 số từ 0 – 9. Chính bộ 5 số đứng cạnh nhau này khiến người ta gọi là ngũ quý và đứng ở giữa nên gọi là ngũ quý giữa, bộ ngũ quý này giúp sim vừa đẹp vừa dễ nhớ lại cực kỳ ấn tượng.

sim ngu quy giua

2. Ý nghĩa Sim ngũ quý giữa

Nếu bạn đã tìm hiểu về dòng sim ngũ quý thì chắc hẳn cũng biết một phần nào đó, tương tự như vậy dòng sim này được yêu thích bởi quan niệm về ngũ quý liên kết với nhau tạo nên một sức mạnh cực kỳ lớn về may mắn, tài lộc, thuận lợi, an nhiên, hạnh phúc...

Đọc thêm: Ý nghĩa sim Ngũ quý giữa - Có thể bạn chưa biết !

Sim ngũ quý giữa tuy không đắt bằng sim ngũ quý đuôi những không phải vì thế mà giá trị của nó bị giảm sút. Việc bạn sở hữu dễ dàng hơn một em sim độc đáo như sim ngũ quý giữa quả thật là một điều gì đó tuyệt vời đúng không?

   Số 5 là con số đặc biệt trong cuộc sống, nó đại diện cho ngũ hành, sự hài hòa, cân bằng nên nó có thể dễ dàng phù hợp với mọi người. Khi bộ ngũ lại được kết hợp bằng từng số khác nhau thì giá trị mang lại cho sim đó lại càng cao. Mỗi một bộ ngũ lại mang lại một giá trị riêng và tùy theo quan niệm về các con số mà giá sim sẽ đắt hay rẻ.

 • Sim ngũ quý giữa 0

Ngũ quý 0 đại diễn cho sự tròn trĩnh đủ đầy, một vòng tuần hoàn trọn vẹn, đây là loại sim mang đến cho chủ nhân sự nhiệt huyết, vững chắc và thành công trên con đường công danh sự nghiệp

 • Sim ngũ quý giữa 1

Số 1 tượng trưng cho sự khởi đầu, ngôi vị dẫn đầu, vị thế độc tôn. Bộ ngũ 1 là sự mạnh mẽ quyết đoán, rất nam tính, một bộ số của quyền lực

 • Sim ngũ quý giữa 2

Số 2 là con số của sự tâm đầu ý hợp, một con số của sự vững bền và chắc chắn, sự mềm mại của số 2 là đại diện cho sự biến hóa phù hợp thế thờid.

 •  Sim ngũ quý giữa 3

Số 3 là con số của tài vận, số của sự chắc chắn, bền bỉ - bộ ngũ 3 thì lại có sức mạnh càng lớn khi nó mang ý nghĩa đa tài – đa lộc – đa phú quý.

 • Sim ngũ quý giữa 4

Tuy có nhiều người quan niệm số 4 là số tử, số của thiếu may mắn nhưng thực sự không phải, đó chỉ là do tứ có cách phát âm gần với chữ tử trong Hán Việt còn thực tế số 4 là số mang lại sự bền bỉ, số của gai góc, chắc chắn. Với bộ ngũ 4 thì lại càng đặc biệt bởi nó tượng trưng cho đất trời 4 phương đi cùng 8 hướng, số của bao quát vạn việc

 •  Sim ngũ quý giữa 5

Còn gì đẹp bằng ngũ 5 khi đơn thuần số 5 là số của danh dự ,số của cân bằng, của quyền lực, rồi còn đứng cạnh nhau thành một bộ 5 khác nữa thì đây quả là một bộ số rất nhiều năng lượng tích cực

 • Sim ngũ quý giữa 6

Bộ ngũ 6 là bộ của lộc vận, bộ số của thuận lợi và những điều tốt lành. Đây là một trong những bộ số được săn đón nhiều nhất hiện nay nên giá thành nó khá là đắt

 • Sim ngũ quý giữa 7

Số 7 là một con số mang lại sự bí ẩn, theo nhiều nền văn hóa thì nó là con số của thần bí và mang tới nhiều điều kỳ diệu.

 • Sim ngũ quý giữa 8

Bên cạnh số 6 thì số 8 là con số rất đẹp được quan niệm là con số của phát tài – phát lộc, một con số mang lại nhiều điều tốt lành

 • Sim ngũ quý giữa 9

Bộ ngũ 9 là bộ số của vương quyền, của sự trường thọ, may mắn và số của giàu sang. Ngoài ra bộ sống này khá hoàn hảo khi có thể mang tới sự thuận lợi và hạnh phúc cho chủ nhân.

Đọc thêm các tin hay tại: www.baosimvidan.com

“Uy tín quý hơn vàng, sự hài lòng của bạn là thành công của chúng tôi”.

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0913828282
Thêm Simvidan.vn vào màn hình chính