Sim ngũ quý giữa

Sim ngũ quý giữa, kho sim ngũ quý giữa các nhà mạng, Viettel, Vinaphone, Mobifone, Vietnammobile, Gmobile. Đăng Ký Chính Chủ ...
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
 • Tránh 4
 • Tránh 7
 • Tránh 49
 • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
101 088888.9735 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
102 088888.9734 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
103 088888.9732 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
104 088888.9730 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
105 088888.9728 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
106 088888.9726 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
107 088888.9725 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
108 088888.9723 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
109 088888.9721 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
110 088888.9720 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
111 088888.9716 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
112 088888.9715 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
113 088888.9713 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
114 088888.9710 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
115 088888.9706 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
116 088888.9705 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
117 088888.9704 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
118 088888.9703 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
119 088888.9702 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
120 088888.9549 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
121 088888.9548 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
122 088888.9547 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
123 088888.9545 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
124 088888.9543 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
125 088888.9478 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
126 088888.9441 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
127 088888.9440 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
128 088888.9438 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
129 088888.9437 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
130 088888.9436 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
131 088888.9435 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
132 088888.9434 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
133 088888.9430 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
134 088888.9429 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
135 088888.9428 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
136 088888.9426 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
137 088888.9425 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
138 088888.9424 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
139 088888.9423 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
140 088888.9421 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
141 088888.9419 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
142 088888.9417 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
143 088888.9416 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
144 088888.9415 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
145 088888.9414 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
146 088888.9413 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
147 088888.9412 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
148 088888.9410 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
149 088888.9409 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
150 088888.9408 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
151 088888.9407 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
152 088888.9406 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
153 088888.9405 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
154 088888.9254 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
155 088888.9249 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
156 088888.9245 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
157 088888.9214 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
158 0888887821 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
159 088888.7754 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
160 088888.7745 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
161 0888887476 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
162 088888.7438 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
163 088888.7319 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
164 088888.7317 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
165 088888.7316 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
166 088888.7315 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
167 0888887258 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
168 088888.7132 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
169 088888.6945 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
170 088888.6941 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
171 088888.6940 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
172 088888.6537 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
173 0888886230 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
174 0888886224 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
175 088888.5719 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
176 088888.5717 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
177 088888.5716 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
178 088888.5715 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
179 088888.5714 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
180 088888.5713 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
181 088888.5712 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
182 088888.5709 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
183 088888.5438 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
184 088888.5437 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
185 088888.5348 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
186 088888.4919 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
187 088888.4865 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
188 088888.4860 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
189 088888.4859 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
190 088888.4857 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
191 0888884697 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
192 088888.4180 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
193 088888.3941 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
194 088888.3734 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
195 088888.3729 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
196 088888.3728 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
197 088888.3725 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
198 088888.3720 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
199 088888.2934 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
200 088888.2471 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay

   Sim ngũ quý giữa chưa bao giờ là hết hot trong giới mộ điệu sim số, không những giá cả hợp lý hơn dòng sim ngũ quý đuôi rất nhiều lần mà còn giữ nguyên giá trị vè mặt ý nghĩa, sự bá đạo của dòng sim và luôn tạo được vị thế cho chủ nhân sở hữu nó.
   Nếu ngũ quý đuôi là ông chủ lớn trong lĩnh vực sim số thì quả không ngoa nếu chúng ta nói rằng ngũ quý giữa là một sếp bự trong lĩnh vực này

1. Sim ngũ quý giữa là gì?

Như cái tên của nó sim ngũ quý giữa là dòng sim số đẹp trong đó dãy số của sim có chứa bộ số gồm 5 số lặp nhau đứng chính giữa. Dạng thức của sim này là ***XXXXX**.  X ở đây có thể là bộ 5 số từ 0 – 9. Chính bộ 5 số đứng cạnh nhau này khiến người ta gọi là ngũ quý và đứng ở giữa nên gọi là ngũ quý giữa, bộ ngũ quý này giúp sim vừa đẹp vừa dễ nhớ lại cực kỳ ấn tượng.

sim ngu quy giua

2. Ý nghĩa Sim ngũ quý giữa

Nếu bạn đã tìm hiểu về dòng sim ngũ quý thì chắc hẳn cũng biết một phần nào đó, tương tự như vậy dòng sim này được yêu thích bởi quan niệm về ngũ quý liên kết với nhau tạo nên một sức mạnh cực kỳ lớn về may mắn, tài lộc, thuận lợi, an nhiên, hạnh phúc...

Đọc thêm: Ý nghĩa sim Ngũ quý giữa - Có thể bạn chưa biết !

Sim ngũ quý giữa tuy không đắt bằng sim ngũ quý đuôi những không phải vì thế mà giá trị của nó bị giảm sút. Việc bạn sở hữu dễ dàng hơn một em sim độc đáo như sim ngũ quý giữa quả thật là một điều gì đó tuyệt vời đúng không?

   Số 5 là con số đặc biệt trong cuộc sống, nó đại diện cho ngũ hành, sự hài hòa, cân bằng nên nó có thể dễ dàng phù hợp với mọi người. Khi bộ ngũ lại được kết hợp bằng từng số khác nhau thì giá trị mang lại cho sim đó lại càng cao. Mỗi một bộ ngũ lại mang lại một giá trị riêng và tùy theo quan niệm về các con số mà giá sim sẽ đắt hay rẻ.

 • Sim ngũ quý giữa 0

Ngũ quý 0 đại diễn cho sự tròn trĩnh đủ đầy, một vòng tuần hoàn trọn vẹn, đây là loại sim mang đến cho chủ nhân sự nhiệt huyết, vững chắc và thành công trên con đường công danh sự nghiệp

 • Sim ngũ quý giữa 1

Số 1 tượng trưng cho sự khởi đầu, ngôi vị dẫn đầu, vị thế độc tôn. Bộ ngũ 1 là sự mạnh mẽ quyết đoán, rất nam tính, một bộ số của quyền lực

 • Sim ngũ quý giữa 2

Số 2 là con số của sự tâm đầu ý hợp, một con số của sự vững bền và chắc chắn, sự mềm mại của số 2 là đại diện cho sự biến hóa phù hợp thế thờid.

 •  Sim ngũ quý giữa 3

Số 3 là con số của tài vận, số của sự chắc chắn, bền bỉ - bộ ngũ 3 thì lại có sức mạnh càng lớn khi nó mang ý nghĩa đa tài – đa lộc – đa phú quý.

 • Sim ngũ quý giữa 4

Tuy có nhiều người quan niệm số 4 là số tử, số của thiếu may mắn nhưng thực sự không phải, đó chỉ là do tứ có cách phát âm gần với chữ tử trong Hán Việt còn thực tế số 4 là số mang lại sự bền bỉ, số của gai góc, chắc chắn. Với bộ ngũ 4 thì lại càng đặc biệt bởi nó tượng trưng cho đất trời 4 phương đi cùng 8 hướng, số của bao quát vạn việc

 •  Sim ngũ quý giữa 5

Còn gì đẹp bằng ngũ 5 khi đơn thuần số 5 là số của danh dự ,số của cân bằng, của quyền lực, rồi còn đứng cạnh nhau thành một bộ 5 khác nữa thì đây quả là một bộ số rất nhiều năng lượng tích cực

 • Sim ngũ quý giữa 6

Bộ ngũ 6 là bộ của lộc vận, bộ số của thuận lợi và những điều tốt lành. Đây là một trong những bộ số được săn đón nhiều nhất hiện nay nên giá thành nó khá là đắt

 • Sim ngũ quý giữa 7

Số 7 là một con số mang lại sự bí ẩn, theo nhiều nền văn hóa thì nó là con số của thần bí và mang tới nhiều điều kỳ diệu.

 • Sim ngũ quý giữa 8

Bên cạnh số 6 thì số 8 là con số rất đẹp được quan niệm là con số của phát tài – phát lộc, một con số mang lại nhiều điều tốt lành

 • Sim ngũ quý giữa 9

Bộ ngũ 9 là bộ số của vương quyền, của sự trường thọ, may mắn và số của giàu sang. Ngoài ra bộ sống này khá hoàn hảo khi có thể mang tới sự thuận lợi và hạnh phúc cho chủ nhân.

Đọc thêm các tin hay tại: www.baosimvidan.com

“Uy tín quý hơn vàng, sự hài lòng của bạn là thành công của chúng tôi”.

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0913828282
Thêm Simvidan.vn vào màn hình chính