Sim ngũ quý giữa

Sim ngũ quý giữa, kho sim ngũ quý giữa các nhà mạng, Viettel, Vinaphone, Mobifone, Vietnammobile, Gmobile. Đăng Ký Chính Chủ ...
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
 • Tránh 4
 • Tránh 7
 • Tránh 49
 • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
201 07.66666.235 5,500,000 5,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
202 07.66666.489 5,500,000 5,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
203 07.66666.505 5,500,000 5,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
204 0385555524 5,500,000 5,000,000đ viettel Ngũ quý giữa Mua ngay
205 07.66666.110 5,200,000 4,700,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
206 07.66666.003 5,200,000 4,700,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
207 07.66666.771 5,200,000 4,700,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
208 07.66666.005 5,200,000 4,700,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
209 07.66666.248 5,200,000 4,700,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
210 07.66666.220 5,200,000 4,700,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
211 07.66666.551 5,200,000 4,700,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
212 07.66666.765 5,200,000 4,700,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
213 07.66666.390 5,100,000 4,600,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
214 079.2222.274 5,000,000 4,500,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
215 0377777265 4,900,000 4,400,000đ viettel Ngũ quý giữa Mua ngay
216 0377777260 4,900,000 4,400,000đ viettel Ngũ quý giữa Mua ngay
217 0377777385 4,900,000 4,400,000đ viettel Ngũ quý giữa Mua ngay
218 07.66666.590 4,900,000 4,400,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
219 07.66666.208 4,900,000 4,400,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
220 07.66666.269 4,900,000 4,400,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
221 07.66666.817 4,900,000 4,400,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
222 07.66666.380 4,900,000 4,400,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
223 07.66666.713 4,900,000 4,400,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
224 07.66666.709 4,900,000 4,400,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
225 07.66666.785 4,900,000 4,400,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
226 07.66666.732 4,900,000 4,400,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
227 07.66666.725 4,900,000 4,400,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
228 07.66666.837 4,900,000 4,400,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
229 07.66666.916 4,900,000 4,400,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
230 07.66666.759 4,900,000 4,400,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
231 07.66666.792 4,900,000 4,400,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
232 076.7777.715 4,700,000 4,200,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
233 079.7777.704 4,700,000 4,200,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
234 079.7777.740 4,700,000 4,200,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
235 079.7777.742 4,700,000 4,200,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
236 079.7777.754 4,700,000 4,200,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
237 079.7777.746 4,700,000 4,200,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
238 079.7777.751 4,700,000 4,200,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
239 07.66666.708 4,700,000 4,200,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
240 076.7777.731 4,500,000 4,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
241 076.7777.753 4,500,000 4,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
242 078.6666.613 4,500,000 4,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
243 078.6666.620 4,500,000 4,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
244 078.6666.630 4,500,000 4,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
245 078.6666.634 4,500,000 4,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
246 078.6666.645 4,500,000 4,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
247 078.6666.651 4,500,000 4,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
248 07.66666.747 4,500,000 4,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
249 07.66666.330 4,500,000 4,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
250 07.66666.091 4,500,000 4,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
251 07.66666.334 4,500,000 4,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
252 078.6666.641 4,500,000 4,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
253 07.66666.702 4,300,000 3,800,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
254 07.66666.712 4,300,000 3,800,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
255 07.66666.716 4,300,000 3,800,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
256 07.66666.975 4,300,000 3,800,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
257 07.66666.057 4,300,000 3,800,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
258 07.66666.081 4,300,000 3,800,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
259 07.66666.572 4,300,000 3,800,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
260 07.66666.351 4,300,000 3,800,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
261 07.66666.830 4,300,000 3,800,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
262 07.66666.105 4,300,000 3,800,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
263 07.66666.908 4,300,000 3,800,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
264 07.66666.756 4,300,000 3,800,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
265 07.66666.072 4,300,000 3,800,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
266 07.66666.287 4,300,000 3,800,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
267 07.66666.307 4,300,000 3,800,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
268 07.66666.291 4,300,000 3,800,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
269 07.66666.327 4,300,000 3,800,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
270 07.66666.217 4,300,000 3,800,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
271 07.66666.085 4,300,000 3,800,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
272 07.66666.920 4,300,000 3,800,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
273 07.66666.301 4,300,000 3,800,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
274 07.66666.170 4,300,000 3,800,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
275 07.66666.931 4,300,000 3,800,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
276 07.66666.372 4,300,000 3,800,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
277 07.66666.971 4,300,000 3,800,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
278 07.66666.273 4,300,000 3,800,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
279 07.66666.098 4,300,000 3,800,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
280 07.66666.459 4,300,000 3,800,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
281 07.66666.376 4,300,000 3,800,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
282 07.66666.517 4,300,000 3,800,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
283 07.66666.523 4,300,000 3,800,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
284 07.66666.382 4,300,000 3,800,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
285 07.66666.512 4,300,000 3,800,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
286 07.66666.508 4,300,000 3,800,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
287 07.66666.925 4,300,000 3,800,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
288 07.66666.530 4,300,000 3,800,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
289 07.66666.723 4,300,000 3,800,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
290 07.66666.751 4,300,000 3,800,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
291 07.66666.950 4,100,000 3,600,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
292 07.66666.731 4,100,000 3,600,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
293 07.66666.250 4,100,000 3,600,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
294 076.7777.734 4,000,000 3,500,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
295 076.7777.741 4,000,000 3,500,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
296 07.66666.484 4,000,000 3,500,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
297 07.66666.101 4,000,000 3,500,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
298 0377777384 3,900,000 3,400,000đ viettel Ngũ quý giữa Mua ngay
299 07.66666.853 3,900,000 3,400,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
300 07.66666.843 3,900,000 3,400,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay

   Sim ngũ quý giữa chưa bao giờ là hết hot trong giới mộ điệu sim số, không những giá cả hợp lý hơn dòng sim ngũ quý đuôi rất nhiều lần mà còn giữ nguyên giá trị vè mặt ý nghĩa, sự bá đạo của dòng sim và luôn tạo được vị thế cho chủ nhân sở hữu nó.
   Nếu ngũ quý đuôi là ông chủ lớn trong lĩnh vực sim số thì quả không ngoa nếu chúng ta nói rằng ngũ quý giữa là một sếp bự trong lĩnh vực này

1. Sim ngũ quý giữa là gì?

Như cái tên của nó sim ngũ quý giữa là dòng sim số đẹp trong đó dãy số của sim có chứa bộ số gồm 5 số lặp nhau đứng chính giữa. Dạng thức của sim này là ***XXXXX**.  X ở đây có thể là bộ 5 số từ 0 – 9. Chính bộ 5 số đứng cạnh nhau này khiến người ta gọi là ngũ quý và đứng ở giữa nên gọi là ngũ quý giữa, bộ ngũ quý này giúp sim vừa đẹp vừa dễ nhớ lại cực kỳ ấn tượng.

sim ngu quy giua

2. Ý nghĩa Sim ngũ quý giữa

Nếu bạn đã tìm hiểu về dòng sim ngũ quý thì chắc hẳn cũng biết một phần nào đó, tương tự như vậy dòng sim này được yêu thích bởi quan niệm về ngũ quý liên kết với nhau tạo nên một sức mạnh cực kỳ lớn về may mắn, tài lộc, thuận lợi, an nhiên, hạnh phúc...

Đọc thêm: Ý nghĩa sim Ngũ quý giữa - Có thể bạn chưa biết !

Sim ngũ quý giữa tuy không đắt bằng sim ngũ quý đuôi những không phải vì thế mà giá trị của nó bị giảm sút. Việc bạn sở hữu dễ dàng hơn một em sim độc đáo như sim ngũ quý giữa quả thật là một điều gì đó tuyệt vời đúng không?

   Số 5 là con số đặc biệt trong cuộc sống, nó đại diện cho ngũ hành, sự hài hòa, cân bằng nên nó có thể dễ dàng phù hợp với mọi người. Khi bộ ngũ lại được kết hợp bằng từng số khác nhau thì giá trị mang lại cho sim đó lại càng cao. Mỗi một bộ ngũ lại mang lại một giá trị riêng và tùy theo quan niệm về các con số mà giá sim sẽ đắt hay rẻ.

 • Sim ngũ quý giữa 0

Ngũ quý 0 đại diễn cho sự tròn trĩnh đủ đầy, một vòng tuần hoàn trọn vẹn, đây là loại sim mang đến cho chủ nhân sự nhiệt huyết, vững chắc và thành công trên con đường công danh sự nghiệp

 • Sim ngũ quý giữa 1

Số 1 tượng trưng cho sự khởi đầu, ngôi vị dẫn đầu, vị thế độc tôn. Bộ ngũ 1 là sự mạnh mẽ quyết đoán, rất nam tính, một bộ số của quyền lực

 • Sim ngũ quý giữa 2

Số 2 là con số của sự tâm đầu ý hợp, một con số của sự vững bền và chắc chắn, sự mềm mại của số 2 là đại diện cho sự biến hóa phù hợp thế thờid.

 •  Sim ngũ quý giữa 3

Số 3 là con số của tài vận, số của sự chắc chắn, bền bỉ - bộ ngũ 3 thì lại có sức mạnh càng lớn khi nó mang ý nghĩa đa tài – đa lộc – đa phú quý.

 • Sim ngũ quý giữa 4

Tuy có nhiều người quan niệm số 4 là số tử, số của thiếu may mắn nhưng thực sự không phải, đó chỉ là do tứ có cách phát âm gần với chữ tử trong Hán Việt còn thực tế số 4 là số mang lại sự bền bỉ, số của gai góc, chắc chắn. Với bộ ngũ 4 thì lại càng đặc biệt bởi nó tượng trưng cho đất trời 4 phương đi cùng 8 hướng, số của bao quát vạn việc

 •  Sim ngũ quý giữa 5

Còn gì đẹp bằng ngũ 5 khi đơn thuần số 5 là số của danh dự ,số của cân bằng, của quyền lực, rồi còn đứng cạnh nhau thành một bộ 5 khác nữa thì đây quả là một bộ số rất nhiều năng lượng tích cực

 • Sim ngũ quý giữa 6

Bộ ngũ 6 là bộ của lộc vận, bộ số của thuận lợi và những điều tốt lành. Đây là một trong những bộ số được săn đón nhiều nhất hiện nay nên giá thành nó khá là đắt

 • Sim ngũ quý giữa 7

Số 7 là một con số mang lại sự bí ẩn, theo nhiều nền văn hóa thì nó là con số của thần bí và mang tới nhiều điều kỳ diệu.

 • Sim ngũ quý giữa 8

Bên cạnh số 6 thì số 8 là con số rất đẹp được quan niệm là con số của phát tài – phát lộc, một con số mang lại nhiều điều tốt lành

 • Sim ngũ quý giữa 9

Bộ ngũ 9 là bộ số của vương quyền, của sự trường thọ, may mắn và số của giàu sang. Ngoài ra bộ sống này khá hoàn hảo khi có thể mang tới sự thuận lợi và hạnh phúc cho chủ nhân.

Đọc thêm các tin hay tại: www.baosimvidan.com

“Uy tín quý hơn vàng, sự hài lòng của bạn là thành công của chúng tôi”.

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0913828282
Thêm Simvidan.vn vào màn hình chính