Sim ngũ quý giữa

Sim ngũ quý giữa, kho sim ngũ quý giữa các nhà mạng, Viettel, Vinaphone, Mobifone, Vietnammobile, Gmobile. Đăng Ký Chính Chủ ...
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
 • Tránh 4
 • Tránh 7
 • Tránh 49
 • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
301 07.66666.551 5,200,000 4,700,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
302 07.66666.765 5,200,000 4,700,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
303 0377777291 5,200,000 4,700,000đ viettel Ngũ quý giữa Mua ngay
304 07.66666.583 5,500,000 5,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
305 07.66666.319 5,500,000 5,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
306 07.66666.223 5,500,000 5,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
307 07.66666.295 5,500,000 5,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
308 07.66666.581 5,500,000 5,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
309 07.66666.185 5,500,000 5,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
310 07.66666.580 5,500,000 5,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
311 07.66666.235 5,500,000 5,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
312 07.66666.489 5,500,000 5,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
313 07.66666.505 5,500,000 5,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
314 085.3222220 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
315 085.3222221 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
316 03.88888.407 5,500,000 5,000,000đ viettel Ngũ quý giữa Mua ngay
317 079.2222.290 6,100,000 5,100,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
318 0792222280 6,300,000 5,300,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
319 07.66666.795 6,400,000 5,400,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
320 07.66666.835 6,400,000 5,400,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
321 07.66666.035 6,400,000 5,400,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
322 07.66666.187 6,400,000 5,400,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
323 07.66666.125 6,400,000 5,400,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
324 07.66666.391 6,400,000 5,400,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
325 07.66666.397 6,400,000 5,400,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
326 07.66666.872 6,400,000 5,400,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
327 07.66666.297 6,400,000 5,400,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
328 07.66666.385 6,400,000 5,400,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
329 07.66666.972 6,400,000 5,400,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
330 07.66666.982 6,400,000 5,400,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
331 07.66666.729 6,400,000 5,400,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
332 07.66666.728 6,400,000 5,400,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
333 07.66666.209 6,400,000 5,400,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
334 07.66666.175 6,400,000 5,400,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
335 07.66666.182 6,400,000 5,400,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
336 0853.222225 6,500,000 5,500,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
337 07.66666.151 6,700,000 5,700,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
338 07.66666.717 6,700,000 5,700,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
339 07.66666.131 6,700,000 5,700,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
340 07.66666.020 6,700,000 5,700,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
341 07.66666.225 6,700,000 5,700,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
342 07.66666.557 6,700,000 5,700,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
343 07.66666.525 6,700,000 5,700,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
344 07.66666.337 6,700,000 5,700,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
345 03.55555.714 6,700,000 5,700,000đ viettel Ngũ quý giữa Mua ngay
346 03.44444.336 6,700,000 5,700,000đ viettel Ngũ quý giữa Mua ngay
347 03.99999.465 6,700,000 5,700,000đ viettel Ngũ quý giữa Mua ngay
348 07.66666.157 6,900,000 5,900,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
349 07.66666.592 6,900,000 5,900,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
350 07.66666.152 6,900,000 5,900,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
351 07.66666.596 6,900,000 5,900,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
352 07.66666.237 6,900,000 5,900,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
353 07.66666.736 6,900,000 5,900,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
354 07.66666.871 6,900,000 5,900,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
355 094.22222.41 7,000,000 6,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
356 07.66666.171 7,300,000 6,300,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
357 035.22222.65 7,300,000 6,300,000đ viettel Ngũ quý giữa Mua ngay
358 079.8888.814 7,300,000 6,300,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
359 079.8888.821 7,300,000 6,300,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
360 079.8888.830 7,300,000 6,300,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
361 079.8888.834 7,300,000 6,300,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
362 079.8888.854 7,300,000 6,300,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
363 079.8888.874 7,300,000 6,300,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
364 079.8888.841 7,300,000 6,300,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
365 079.8888.845 7,300,000 6,300,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
366 079.8888.850 7,300,000 6,300,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
367 07.66666.029 7,400,000 6,400,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
368 07.66666.137 7,400,000 6,400,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
369 07.66666.856 7,400,000 6,400,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
370 07.66666.257 7,400,000 6,400,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
371 07.66666.373 7,900,000 6,900,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
372 07.66666.737 7,900,000 6,900,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
373 0832.888884 7,900,000 6,900,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
374 078.9999.941 8,000,000 7,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
375 07.66666.585 8,500,000 7,500,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
376 07.66666.292 8,500,000 7,500,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
377 035.22222.80 8,500,000 7,500,000đ viettel Ngũ quý giữa Mua ngay
378 034.99999.80 9,000,000 8,000,000đ viettel Ngũ quý giữa Mua ngay
379 07.66666.119 9,800,000 8,800,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
380 035.33333.12 9,900,000 8,900,000đ viettel Ngũ quý giữa Mua ngay
381 07.66666.810 10,400,000 9,400,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
382 07.66666.595 11,000,000 10,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
383 07.66666.191 11,000,000 10,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
384 07.66666.393 11,000,000 10,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
385 0853.222226 11,000,000 10,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
386 035.22222.42 11,000,000 10,000,000đ viettel Ngũ quý giữa Mua ngay
387 034.99999.85 11,000,000 10,000,000đ viettel Ngũ quý giữa Mua ngay
388 034.88888.93 11,000,000 10,000,000đ viettel Ngũ quý giữa Mua ngay
389 034.88888.91 11,000,000 10,000,000đ viettel Ngũ quý giữa Mua ngay
390 034.88888.90 11,000,000 10,000,000đ viettel Ngũ quý giữa Mua ngay
391 035.22222.94 12,100,000 10,100,000đ viettel Ngũ quý giữa Mua ngay
392 035.22222.81 12,400,000 10,400,000đ viettel Ngũ quý giữa Mua ngay
393 07.66666.289 12,700,000 10,700,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
394 035.22222.84 12,900,000 10,900,000đ viettel Ngũ quý giữa Mua ngay
395 034.88888.46 12,900,000 10,900,000đ viettel Ngũ quý giữa Mua ngay
396 035.22222.96 12,900,000 10,900,000đ viettel Ngũ quý giữa Mua ngay
397 034.88888.64 13,300,000 11,300,000đ viettel Ngũ quý giữa Mua ngay
398 034.99999.84 14,500,000 12,500,000đ viettel Ngũ quý giữa Mua ngay
399 035.22222.90 15,100,000 13,100,000đ viettel Ngũ quý giữa Mua ngay
400 035.22222.97 15,100,000 13,100,000đ viettel Ngũ quý giữa Mua ngay

   Sim ngũ quý giữa chưa bao giờ là hết hot trong giới mộ điệu sim số, không những giá cả hợp lý hơn dòng sim ngũ quý đuôi rất nhiều lần mà còn giữ nguyên giá trị vè mặt ý nghĩa, sự bá đạo của dòng sim và luôn tạo được vị thế cho chủ nhân sở hữu nó.
   Nếu ngũ quý đuôi là ông chủ lớn trong lĩnh vực sim số thì quả không ngoa nếu chúng ta nói rằng ngũ quý giữa là một sếp bự trong lĩnh vực này

1. Sim ngũ quý giữa là gì?

Như cái tên của nó sim ngũ quý giữa là dòng sim số đẹp trong đó dãy số của sim có chứa bộ số gồm 5 số lặp nhau đứng chính giữa. Dạng thức của sim này là ***XXXXX**.  X ở đây có thể là bộ 5 số từ 0 – 9. Chính bộ 5 số đứng cạnh nhau này khiến người ta gọi là ngũ quý và đứng ở giữa nên gọi là ngũ quý giữa, bộ ngũ quý này giúp sim vừa đẹp vừa dễ nhớ lại cực kỳ ấn tượng.

sim ngu quy giua

2. Ý nghĩa Sim ngũ quý giữa

Nếu bạn đã tìm hiểu về dòng sim ngũ quý thì chắc hẳn cũng biết một phần nào đó, tương tự như vậy dòng sim này được yêu thích bởi quan niệm về ngũ quý liên kết với nhau tạo nên một sức mạnh cực kỳ lớn về may mắn, tài lộc, thuận lợi, an nhiên, hạnh phúc...

Đọc thêm: Ý nghĩa sim Ngũ quý giữa - Có thể bạn chưa biết !

Sim ngũ quý giữa tuy không đắt bằng sim ngũ quý đuôi những không phải vì thế mà giá trị của nó bị giảm sút. Việc bạn sở hữu dễ dàng hơn một em sim độc đáo như sim ngũ quý giữa quả thật là một điều gì đó tuyệt vời đúng không?

   Số 5 là con số đặc biệt trong cuộc sống, nó đại diện cho ngũ hành, sự hài hòa, cân bằng nên nó có thể dễ dàng phù hợp với mọi người. Khi bộ ngũ lại được kết hợp bằng từng số khác nhau thì giá trị mang lại cho sim đó lại càng cao. Mỗi một bộ ngũ lại mang lại một giá trị riêng và tùy theo quan niệm về các con số mà giá sim sẽ đắt hay rẻ.

 • Sim ngũ quý giữa 0

Ngũ quý 0 đại diễn cho sự tròn trĩnh đủ đầy, một vòng tuần hoàn trọn vẹn, đây là loại sim mang đến cho chủ nhân sự nhiệt huyết, vững chắc và thành công trên con đường công danh sự nghiệp

 • Sim ngũ quý giữa 1

Số 1 tượng trưng cho sự khởi đầu, ngôi vị dẫn đầu, vị thế độc tôn. Bộ ngũ 1 là sự mạnh mẽ quyết đoán, rất nam tính, một bộ số của quyền lực

 • Sim ngũ quý giữa 2

Số 2 là con số của sự tâm đầu ý hợp, một con số của sự vững bền và chắc chắn, sự mềm mại của số 2 là đại diện cho sự biến hóa phù hợp thế thờid.

 •  Sim ngũ quý giữa 3

Số 3 là con số của tài vận, số của sự chắc chắn, bền bỉ - bộ ngũ 3 thì lại có sức mạnh càng lớn khi nó mang ý nghĩa đa tài – đa lộc – đa phú quý.

 • Sim ngũ quý giữa 4

Tuy có nhiều người quan niệm số 4 là số tử, số của thiếu may mắn nhưng thực sự không phải, đó chỉ là do tứ có cách phát âm gần với chữ tử trong Hán Việt còn thực tế số 4 là số mang lại sự bền bỉ, số của gai góc, chắc chắn. Với bộ ngũ 4 thì lại càng đặc biệt bởi nó tượng trưng cho đất trời 4 phương đi cùng 8 hướng, số của bao quát vạn việc

 •  Sim ngũ quý giữa 5

Còn gì đẹp bằng ngũ 5 khi đơn thuần số 5 là số của danh dự ,số của cân bằng, của quyền lực, rồi còn đứng cạnh nhau thành một bộ 5 khác nữa thì đây quả là một bộ số rất nhiều năng lượng tích cực

 • Sim ngũ quý giữa 6

Bộ ngũ 6 là bộ của lộc vận, bộ số của thuận lợi và những điều tốt lành. Đây là một trong những bộ số được săn đón nhiều nhất hiện nay nên giá thành nó khá là đắt

 • Sim ngũ quý giữa 7

Số 7 là một con số mang lại sự bí ẩn, theo nhiều nền văn hóa thì nó là con số của thần bí và mang tới nhiều điều kỳ diệu.

 • Sim ngũ quý giữa 8

Bên cạnh số 6 thì số 8 là con số rất đẹp được quan niệm là con số của phát tài – phát lộc, một con số mang lại nhiều điều tốt lành

 • Sim ngũ quý giữa 9

Bộ ngũ 9 là bộ số của vương quyền, của sự trường thọ, may mắn và số của giàu sang. Ngoài ra bộ sống này khá hoàn hảo khi có thể mang tới sự thuận lợi và hạnh phúc cho chủ nhân.

Đọc thêm các tin hay tại: www.baosimvidan.com

“Uy tín quý hơn vàng, sự hài lòng của bạn là thành công của chúng tôi”.

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0913828282
Thêm Simvidan.vn vào màn hình chính