Sim tam hoa đuôi 666

Sim Tam Hoa 666 - Kho sim tam hoa đuôi 666 Viettel, Mobifone, Vinaphone giá rẻ tại Simvidan.vn, Giao sim miễn phí trên toàn quốc, Đăng ký chính chủ khi mua
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0979 561 666 37,000,000 34,000,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
2 09797 12666 37,000,000 34,000,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
3 0977 592 666 29,000,000 26,000,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
4 0909 592 666 29,000,000 26,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
5 0919 563 666 32,000,000 29,000,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
6 0382 767 666 7,000,000 6,000,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
7 0382 787 666 7,000,000 6,000,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
8 0365.100.666 10,800,000 9,800,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
9 0394.200.666 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
10 0365.200.666 10,800,000 9,800,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
11 0365.300.666 10,800,000 9,800,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
12 085.4400.666 7,500,000 6,500,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
13 0365.400.666 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
14 0789.400.666 5,500,000 5,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
15 0812.500.666 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
16 0376.500.666 9,900,000 8,900,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
17 0348.500.666 5,000,000 4,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
18 0854.600.666 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
19 0853.800.666 5,300,000 4,800,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
20 0816.800.666 6,500,000 5,500,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
21 0365.010.666 10,800,000 9,800,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
22 0835.110.666 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
23 0826.110.666 6,500,000 5,500,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
24 0814.210.666 5,300,000 4,800,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
25 0815.210.666 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
26 0767.210.666 2,700,000 2,200,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
27 0849.210.666 2,900,000 2,400,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
28 0844.310.666 6,400,000 5,400,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
29 0365.310.666 6,700,000 5,700,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
30 0847.310.666 3,200,000 2,700,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
31 0818.310.666 11,000,000 10,000,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
32 0849.310.666 3,200,000 2,700,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
33 0817.410.666 3,500,000 3,000,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
34 0818.410.666 3,900,000 3,400,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
35 0819.410.666 3,500,000 3,000,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
36 0812.510.666 4,000,000 3,500,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
37 0842.510.666 3,200,000 2,700,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
38 0813.510.666 11,000,000 10,000,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
39 0843.510.666 3,200,000 2,700,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
40 0814.510.666 3,200,000 2,700,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
41 0764.510.666 2,300,000 1,800,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
42 0847.510.666 3,200,000 2,700,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
43 0348.510.666 3,500,000 3,000,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
44 0849.510.666 3,200,000 2,700,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
45 0814.610.666 6,400,000 5,400,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
46 0847.610.666 3,200,000 2,700,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
47 0842.710.666 3,200,000 2,700,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
48 0833.710.666 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
49 0843.710.666 3,200,000 2,700,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
50 0844.710.666 3,200,000 2,700,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
51 0845.710.666 3,200,000 2,700,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
52 0816.710.666 4,300,000 3,800,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
53 0846.710.666 3,200,000 2,700,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
54 0838.710.666 5,000,000 4,500,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
55 0848.710.666 3,200,000 2,700,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
56 0819.710.666 4,300,000 3,800,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
57 0849.710.666 3,200,000 2,700,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
58 0812.810.666 11,000,000 10,000,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
59 0843.810.666 3,200,000 2,700,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
60 0815.810.666 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
61 0835.810.666 3,500,000 3,000,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
62 0375.810.666 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
63 0827.810.666 5,000,000 4,500,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
64 0847.810.666 3,200,000 2,700,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
65 0819.810.666 11,000,000 10,000,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
66 0842.910.666 3,200,000 2,700,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
67 0813.910.666 11,000,000 10,000,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
68 0814.910.666 6,400,000 5,400,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
69 0364.910.666 3,700,000 3,200,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
70 0816.910.666 11,000,000 10,000,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
71 0846.910.666 3,200,000 2,700,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
72 0817.910.666 4,300,000 3,800,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
73 0847.910.666 3,200,000 2,700,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
74 0856.020.666 6,700,000 5,700,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
75 0827.020.666 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
76 0847.020.666 3,900,000 3,400,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
77 0849.020.666 3,900,000 3,400,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
78 0813.120.666 11,000,000 10,000,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
79 0365.120.666 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
80 0816.120.666 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
81 0846.120.666 3,200,000 2,700,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
82 0817.120.666 4,300,000 3,800,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
83 0847.120.666 3,200,000 2,700,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
84 0818.120.666 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
85 0819.120.666 11,000,000 10,000,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
86 0849.120.666 3,200,000 2,700,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
87 0823.220.666 6,400,000 5,400,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
88 0825.220.666 6,400,000 5,400,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
89 0856.220.666 6,400,000 5,400,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
90 0818.220.666 8,000,000 7,000,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
91 0702.320.666 2,600,000 2,100,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
92 0843.320.666 3,200,000 2,700,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
93 0844.320.666 6,400,000 5,400,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
94 0815.320.666 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
95 0845.320.666 3,200,000 2,700,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
96 0365.320.666 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
97 0816.320.666 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
98 0817.320.666 4,300,000 3,800,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
99 0847.320.666 3,200,000 2,700,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay
100 0818.320.666 11,000,000 10,000,000đ vinaphone Sim tam hoa Mua ngay

Ý nghĩa số 666 là gì?

   Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về con số 666. Theo phương Tây, 666 là đại diện cho quỷ Sa Tăng. Vì vậy, nó biểu hiện cho sự không tốt đẹp và đối lập với số 7 là dấu ấn chúa trời. Họ cho rằng, số 666 có khả năng khiến con người rơi vào cám dỗ, lạc lối và làm những điều sai trái không thể cứu vãn.
Sim tam hoa 666

Sim tam hoa 666

   Tuy nhiên, đối với phương Đông thì có quan niệm hoàn toàn khác. Họ nghĩ rằng, con số 666 mang lại sự may mắn, an lành trong phong thủy. Nó có khả năng giúp con người đạt được những gì mà mình mong muốn. Đây là con số tượng trưng cho phước đức mà chúa trời ban tặng.

   Con số 666 còn được gọi là lục giác có nền tảng vững trãi và tốt đẹp. Số 6 gắn liền với lục căn: tai; mắt; mũi; lưỡi; da và tư tưởng lục thân, lục long: cha; mẹ; anh; chị; em; vợ; con. Đây là những nhân tố đại diện cho những điều thiêng liêng và quan trọng.

Ý nghĩa của con số 666 trong phong thủy

   Người xưa cho rằng, số 3; 6 và 9 là các con số tượng trưng cho sự hòa giải, bình an và mang lại rất nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Sự kết hợp của ba số 6 tương ứng với vận may và tài lộc sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Ngoài ra, số 666 có đặc điểm nét vẽ cong mang ngụ ý như phước đức sẽ luôn đi vào nhà.

Ý nghĩa của số điện thoại 666

   Số 6 theo cách đọc của ngôn ngữ Hán Nôm thì có nghĩa là Lục và đồng âm với từ Lộc. Chính vì vậy, số 666 mang biểu tượng của phú quý và tiền tài. Ngoài ra, nét vẽ của con số này ở cả 2 điểm đều từ trên xuống và nối tiếp nhau nên biểu tượng cho việc tài lộc ngày càng thăng tiến.

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0913828282