Sim taxi ba

Kho sim taxi lặp 3 các mạng với dạng số 568568, 379379, 689689, 789789 - Giao sim miễn phí trên toàn quốc, Đăng ký thông tin chính chủ.
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
101 0356.311.311 12,900,000 10,900,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
102 0368.632.632 12,900,000 10,900,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
103 0357.766.766 12,700,000 10,700,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
104 0357.655.655 12,700,000 10,700,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
105 0356.577.577 12,700,000 10,700,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
106 0355.859.859 12,700,000 10,700,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
107 0332.103.103 12,700,000 10,700,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
108 0816.424.424 12,400,000 10,400,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
109 0835.424.424 12,400,000 10,400,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
110 0889.077.077 11,000,000 10,000,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
111 0814.069.069 11,000,000 10,000,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
112 0837.489.489 11,000,000 10,000,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
113 0856.281.281 11,000,000 10,000,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
114 0818.356.356 11,000,000 10,000,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
115 0339.434.434 11,000,000 10,000,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
116 0339.242.242 11,000,000 10,000,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
117 0339.151.151 11,000,000 10,000,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
118 0339.131.131 11,000,000 10,000,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
119 0339.050.050 11,000,000 10,000,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
120 0339.343.343 11,000,000 10,000,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
121 0339.404.404 11,000,000 10,000,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
122 0339.414.414 11,000,000 10,000,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
123 0339.070.070 11,000,000 10,000,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
124 0339.060.060 11,000,000 10,000,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
125 0339.373.373 11,000,000 10,000,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
126 0339.171.171 11,000,000 10,000,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
127 0348.746.746 11,000,000 10,000,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
128 0359.034.034 11,000,000 10,000,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
129 0336.945.945 11,000,000 10,000,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
130 0338.428.428 11,000,000 10,000,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
131 0856.025.025 10,900,000 9,900,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
132 0836.293.293 10,900,000 9,900,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
133 0339.010.010 10,800,000 9,800,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
134 0362.153.153 10,600,000 9,600,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
135 0826.859.859 10,500,000 9,500,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
136 0818.387.387 10,400,000 9,400,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
137 0856.330.330 10,400,000 9,400,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
138 0818.563.563 10,400,000 9,400,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
139 0339.424.424 10,400,000 9,400,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
140 0366.367.367 10,400,000 9,400,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
141 0352.278.278 10,400,000 9,400,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
142 0355.086.086 10,400,000 9,400,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
143 0835.872.872 10,300,000 9,300,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
144 0818.913.913 10,300,000 9,300,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
145 0829.452.452 10,200,000 9,200,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
146 0838.495.495 10,200,000 9,200,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
147 0814.502.502 10,200,000 9,200,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
148 0824.613.613 10,200,000 9,200,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
149 0824.623.623 10,200,000 9,200,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
150 0842.960.960 10,200,000 9,200,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
151 0836.575.575 10,000,000 9,000,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
152 0357.633.633 10,000,000 9,000,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
153 0855.097.097 10,000,000 9,000,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
154 0855.092.092 10,000,000 9,000,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
155 0855.204.204 10,000,000 9,000,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
156 0827.811.811 10,000,000 9,000,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
157 0827.024.024 10,000,000 9,000,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
158 0827.816.816 10,000,000 9,000,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
159 0789.404.404 10,000,000 9,000,000đ Mobifone Sim taxi ba Mua ngay
160 0832.665.665 10,000,000 9,000,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
161 0837.494.494 9,900,000 8,900,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
162 0354.833.833 9,900,000 8,900,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
163 0354.822.822 9,900,000 8,900,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
164 0355.311.311 9,900,000 8,900,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
165 0338.104.104 9,900,000 8,900,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
166 0812.349.349 9,800,000 8,800,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
167 0837.156.156 9,800,000 8,800,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
168 0856.237.237 9,800,000 8,800,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
169 0856.026.026 9,800,000 8,800,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
170 0856.029.029 9,800,000 8,800,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
171 0853.069.069 9,800,000 8,800,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
172 0826.109.109 9,800,000 8,800,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
173 0826.163.163 9,800,000 8,800,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
174 0856.285.285 9,800,000 8,800,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
175 0836.296.296 9,800,000 8,800,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
176 0836.298.298 9,800,000 8,800,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
177 0838.512.512 9,800,000 8,800,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
178 0818.561.561 9,800,000 8,800,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
179 0853.823.823 9,800,000 8,800,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
180 0843.637.637 9,800,000 8,800,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
181 0357.511.511 9,800,000 8,800,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
182 0354.700.700 9,800,000 8,800,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
183 0359.472.472 9,800,000 8,800,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
184 0386.470.470 9,800,000 8,800,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
185 0814.059.059 9,600,000 8,600,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
186 0372.427.427 9,600,000 8,600,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
187 0823.631.631 9,500,000 8,500,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
188 0856.631.631 9,500,000 8,500,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
189 0855.901.901 9,500,000 8,500,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
190 0855.902.902 9,500,000 8,500,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
191 0855.903.903 9,500,000 8,500,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
192 0855.905.905 9,500,000 8,500,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
193 0855.906.906 9,500,000 8,500,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
194 0818.912.912 9,400,000 8,400,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
195 0816.449.449 9,400,000 8,400,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
196 0816.454.454 9,400,000 8,400,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
197 0832.554.554 9,400,000 8,400,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
198 0856.644.644 9,400,000 8,400,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
199 0828.435.435 9,400,000 8,400,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
200 0843.648.648 9,400,000 8,400,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay

Tại sao sim taxi 3 được nhiều người kinh doanh ưa dùng?

   Sim taxi 3 là dòng sim số đẹp được rất nhiều doanh nghiệp và các công ty lớn chọn lựa làm số hotline. Sim taxi có 6 số cuối được lặp lại giống nhau theo cặp, theo nhóm; chúng có dạng abc.abc
Ví dụ như: 09×789.789, 01×991.991,…
   Với kết cấu đặc biệt của các cặp số trong sim taxi 3; có thể lặp lại và cũng có thể thành số tiến như 789; khiến số sim trở nên dễ nhớ và dễ đọc hơn; mang lại ấn tượng sâu sắc cho người sử dụng. Sở hữu sim taxi 3 với các cặp số lặp giống nhau sẽ thể hiện được sự may mắn; thuận lợi; tượng trưng cho sự chắc chắn giúp người dùng cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống.
sim-taxi-ba

Bài viết chi tiết: Tại sao sim taxi 3 lại cuốn hút người kinh doanh đến vậy?

Đặc điểm nổi bật của sim taxi 3:

   Khi xét về mặt phong thủy thì sim taxi 3 thực sự rất tuyệt vời bởi những ý nghĩa quan trọng mà nó đem tới cho người sử dụng. Mỗi con số đều có một ý nghĩa riêng nhưng khi ta biết cách kết hợp với nhau thì chúng lại mang một ý nghĩa tuyệt vời và đáng chú trọng nhất.
  Và đặc biệt, với những giá trị về mặt hình thức và những ý nghĩa sâu xa nhất mà được lặp lại thêm một lần nữa thì ý nghĩa mà chiếc sim đó đem lại cho người sử dụng sẽ tăng lên gấp bội.

Mua sim taxi 3

   Tuy nhiên, khi chọn sim bạn cũng cần lưu ý tới vấn đề phong thủy của chiếc sim đó. Cần phải đảm bảo cân bằng về mặt âm dương cũng như hợp với bản mệnh của người dùng. Bởi có như thế thì chiếc sim mà bạn sử dụng mới phát huy được hết công dụng và ý nghĩa của nó.

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0913828282