Sim taxi hai

Sim Taxi 2, Có hàng vạn sim Sim Taxi 2 để quý khách lựa chọn và đặt mua tại simvidan.vn
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0865 82 82 82 74,000,000 69,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
2 0869 20 20 20 42,000,000 39,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
3 0865 12 12 12 42,000,000 39,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
4 0347 91 91 91 38,000,000 35,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
5 0394 85 85 85 38,000,000 35,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
6 0392 91 91 91 59,000,000 55,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
7 0392 90 90 90 59,000,000 55,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
8 0911.26.26.26 363,000,000 356,000,000đ vinaphone Sim taxi hai Mua ngay
9 0982.26.26.26 263,000,000 256,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
10 0396.26.26.26 103,000,000 97,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
11 0328.26.26.26 70,000,000 65,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
12 0397.26.26.26 54,000,000 50,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
13 0986838383 430,000,000 423,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
14 0912818181 216,000,000 209,000,000đ vinaphone Sim taxi hai Mua ngay
15 0703.87.87.87 64,000,000 60,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
16 0798.73.73.73 54,000,000 50,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
17 0335.12.12.12 64,000,000 60,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
18 0767.51.51.51 54,000,000 50,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
19 0768.76.76.76 59,000,000 55,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
20 0764.45.45.45 28,000,000 25,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
21 0947.76.76.76 157,000,000 150,000,000đ vinaphone Sim taxi hai Mua ngay
22 0774.69.69.69 71,000,000 66,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
23 0768.32.32.32 43,000,000 40,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
24 0826.59.59.59 85,000,000 80,000,000đ vinaphone Sim taxi hai Mua ngay
25 0764.76.76.76 43,000,000 40,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
26 0778.09.09.09 71,000,000 66,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
27 0767.14.14.14 49,000,000 45,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
28 0799.84.84.84 64,000,000 60,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
29 0798.67.67.67 54,000,000 50,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
30 0703.80.80.80 64,000,000 60,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
31 0786.57.57.57 54,000,000 50,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
32 0764.81.81.81 64,000,000 60,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
33 0704.57.57.57 59,000,000 55,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
34 0783.42.42.42 28,000,000 25,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
35 0941.76.76.76 157,000,000 150,000,000đ vinaphone Sim taxi hai Mua ngay
36 0769.56.56.56 71,000,000 66,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
37 0704.41.41.41 43,000,000 40,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
38 0703.08.08.08 80,000,000 75,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
39 0773.17.17.17 43,000,000 40,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
40 0773.19.19.19 71,000,000 66,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
41 0784.31.31.31 49,000,000 45,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
42 0707.64.64.64 64,000,000 60,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
43 0794.73.73.73 54,000,000 50,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
44 0798.82.82.82 64,000,000 60,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
45 0775.70.70.70 64,000,000 60,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
46 0774.67.67.67 59,000,000 55,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
47 0793.74.74.74 49,000,000 45,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
48 0703.16.16.16 106,000,000 100,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
49 0765.16.16.16 71,000,000 66,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
50 0764.42.42.42 43,000,000 40,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
51 0783.96.96.96 77,000,000 72,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
52 0784.60.60.60 54,000,000 50,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
53 0778.94.94.94 43,000,000 40,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
54 07.82.85.85.85 71,000,000 66,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
55 0708.75.75.75 64,000,000 60,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
56 0798.27.27.27 54,000,000 50,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
57 0764.58.58.58 61,000,000 57,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
58 0797.70.70.70 64,000,000 60,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
59 0797.08.08.08 59,000,000 55,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
60 0785.29.29.29 71,000,000 66,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
61 0764.13.13.13 49,000,000 45,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
62 0965.21.21.21 96,000,000 90,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
63 0778.56.56.56 71,000,000 66,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
64 0784.46.46.46 43,000,000 40,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
65 0774.78.78.78 75,000,000 70,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
66 0765.17.17.17 54,000,000 50,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
67 0786.70.70.70 43,000,000 40,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
68 0946.39.39.39 507,000,000 500,000,000đ vinaphone Sim taxi hai Mua ngay
69 0854.70.70.70 64,000,000 60,000,000đ vinaphone Sim taxi hai Mua ngay
70 0842.65.65.65 54,000,000 50,000,000đ vinaphone Sim taxi hai Mua ngay
71 07.65.61.61.61 61,000,000 57,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
72 0776.61.61.61 64,000,000 60,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
73 0764.87.87.87 54,000,000 50,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
74 07.85.65.65.65 71,000,000 66,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
75 0814.51.51.51 49,000,000 45,000,000đ vinaphone Sim taxi hai Mua ngay
76 0783.59.59.59 96,000,000 90,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
77 0797.81.81.81 71,000,000 66,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
78 0765.53.53.53 43,000,000 40,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
79 0702.96.96.96 75,000,000 70,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
80 0783.76.76.76 54,000,000 50,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
81 0786.01.01.01 41,000,000 38,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
82 0946.38.38.38 407,000,000 400,000,000đ vinaphone Sim taxi hai Mua ngay
83 0769.71.71.71 54,000,000 50,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
84 0783.67.67.67 64,000,000 60,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
85 0794.75.75.75 54,000,000 50,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
86 0793.82.82.82 61,000,000 57,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
87 0776.72.72.72 64,000,000 60,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
88 0973.96.96.96 357,000,000 350,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
89 07.67.65.65.65 71,000,000 66,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
90 0349.57.57.57 49,000,000 45,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
91 0767.28.28.28 96,000,000 90,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
92 0708.76.76.76 70,000,000 65,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
93 0764.43.43.43 43,000,000 40,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
94 0762.96.96.96 75,000,000 70,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
95 0779.60.60.60 54,000,000 50,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
96 0822.54.54.54 39,000,000 36,000,000đ vinaphone Sim taxi hai Mua ngay
97 0784.65.65.65 54,000,000 50,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
98 0764.07.07.07 64,000,000 60,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
99 0394.76.76.76 54,000,000 50,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
100 0769.95.95.95 61,000,000 57,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay

 1. Sim taxi 2 là sim như thế nào?

   Sim taxi 2 là những sim điện thoại có sự xuất hiện các cặp số dạng AB.AB.AB ở cuối số sim. Ví dụ: 09*82.82.82, 08*68.68.68, ...

   Dòng sim taxi 2 này được coi là dòng sim số đẹp và hiếm có mang lại nhiều ý nghĩa và giá trị cao cho người dùng. Tuy nhiên thì nó có giá thành rẻ hơn so với những dòng sim số đẹp khác như: sim lục quýsim ngũ quý nên được ưa chuộng và sử dụng nhiều hơn.

   Thông thường, những chiếc sim số đẹp taxi 2 sắp xếp theo số tiến lên như: 68.68.68 sẽ được ưa chuộng hơn so với dạng số lùi như: 65.65.65. Bởi người ta quan niệm các số tiến sẽ mang tới cho người dùng nhiều thuận lợi thể hiện cho sự thăng tiến và phát triển hơn trong cuộc sống.

Đọc hết bài: Ý nghĩa sim taxi 2 - Dòng sim số đẹp có sức hút

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0913828282