Sim taxi hai

Sim Taxi 2, Có hàng vạn sim Sim Taxi 2 để quý khách lựa chọn và đặt mua tại simvidan.vn
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0869 20 20 20 49,000,000 45,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
2 0347 91 91 91 41,000,000 38,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
3 0865 82 82 82 96,000,000 90,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
4 0392 91 91 91 59,000,000 55,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
5 0392 90 90 90 59,000,000 55,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
6 0865 12 12 12 59,000,000 55,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
7 0837 90 90 90 49,000,000 45,000,000đ vinaphone Sim taxi hai Mua ngay
8 0858040404 54,000,000 50,000,000đ vinaphone Sim taxi hai Mua ngay
9 0865.26.26.26 70,000,000 65,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
10 0383.26.26.26 70,000,000 65,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
11 0816808080 30,000,000 27,000,000đ vinaphone Sim taxi hai Mua ngay
12 0385.26.26.26 59,000,000 55,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
13 0857909090 38,000,000 35,000,000đ vinaphone Sim taxi hai Mua ngay
14 0852121212 49,000,000 45,000,000đ vinaphone Sim taxi hai Mua ngay
15 0855232323 49,000,000 45,000,000đ vinaphone Sim taxi hai Mua ngay
16 0348.97.97.97 33,250,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
17 0398.868686 216,200,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
18 0859.01.01.01 28,000,000 25,000,000đ vinaphone Sim taxi hai Mua ngay
19 0838.83.83.83 390,000,000 383,000,000đ vinaphone Sim taxi hai Mua ngay
20 0829.74.74.74 22,000,000 20,000,000đ vinaphone Sim taxi hai Mua ngay
21 0815.86.86.86 246,000,000 239,000,000đ vinaphone Sim taxi hai Mua ngay
22 0844.89.89.89 126,000,000 119,000,000đ vinaphone Sim taxi hai Mua ngay
23 0837.96.96.96 59,000,000 55,000,000đ vinaphone Sim taxi hai Mua ngay
24 0852.17.17.17 38,000,000 35,000,000đ vinaphone Sim taxi hai Mua ngay
25 0395.84.84.84 39,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
26 0395.02.02.02 39,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
27 0776.98.98.98 68,920,000 63,920,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
28 0767.21.21.21 33,400,000 30,400,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
29 0772.64.64.64 35,300,000 32,300,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
30 0934.15.15.15 99,060,000 93,060,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
31 0919.54.54.54 93,420,000 87,420,000đ vinaphone Sim taxi hai Mua ngay
32 0937.14.14.14 93,420,000 87,420,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
33 0764.05.05.05 35,300,000 32,300,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
34 0765.30.30.30 36,250,000 33,250,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
35 0937.74.74.74 109,460,000 102,460,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
36 0938.54.54.54 93,420,000 87,420,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
37 0778.06.06.06 35,300,000 32,300,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
38 0778.01.01.01 37,200,000 34,200,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
39 0779.13.13.13 31,500,000 28,500,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
40 07.84.48.48.48 111,340,000 104,340,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
41 0764.14.14.14 31,500,000 28,500,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
42 07.07.01.01.01 99,154,000 93,154,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
43 0764.06.06.06 35,300,000 32,300,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
44 0764.97.97.97 39,100,000 36,100,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
45 07.07.04.04.04 194,060,000 187,060,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
46 0764.21.21.21 31,500,000 28,500,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
47 07.07.02.02.02 99,060,000 93,060,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
48 0786.32.32.32 35,300,000 32,300,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
49 0703.19.19.19 49,600,000 45,600,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
50 0785.39.39.39 194,060,000 187,060,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
51 0786.30.30.30 31,500,000 28,500,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
52 0786.34.34.34 35,300,000 32,300,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
53 0764.56.56.56 54,760,000 50,760,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
54 07.07.03.03.03 99,060,000 93,060,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
55 07.07.08.08.08 602,960,000 595,960,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
56 0784.51.51.51 31,500,000 28,500,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
57 0786.45.45.45 35,300,000 32,300,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
58 0767.19.19.19 59,460,000 55,460,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
59 07.07.05.05.05 99,060,000 93,060,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
60 0852.21.21.21 31,500,000 28,500,000đ vinaphone Sim taxi hai Mua ngay
61 0783.50.50.50 32,450,000 29,450,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
62 0785.60.60.60 35,300,000 32,300,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
63 0785.61.61.61 60,400,000 56,400,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
64 07.07.06.06.06 99,060,000 93,060,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
65 0817.53.53.53 31,500,000 28,500,000đ vinaphone Sim taxi hai Mua ngay
66 0786.03.03.03 43,000,000 40,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
67 0773.15.15.15 49,000,000 45,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
68 0778.56.56.56 54,000,000 50,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
69 07.74.76.76.76 43,000,000 40,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
70 0767.73.73.73 49,000,000 45,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
71 0785.29.29.29 54,000,000 50,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
72 0764.42.42.42 36,000,000 33,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
73 08.12.62.62.62 106,000,000 100,000,000đ vinaphone Sim taxi hai Mua ngay
74 0786.57.57.57 43,000,000 40,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
75 0786.70.70.70 36,000,000 33,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
76 0783.96.96.96 59,000,000 55,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
77 0793.74.74.74 39,000,000 36,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
78 0798.73.73.73 43,000,000 40,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
79 0335.12.12.12 49,000,000 45,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
80 0797.81.81.81 54,000,000 50,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
81 0768.76.76.76 43,000,000 40,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
82 07.69.60.60.60 49,000,000 45,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
83 07.85.65.65.65 54,000,000 50,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
84 0784.46.46.46 36,000,000 33,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
85 0703.16.16.16 85,000,000 80,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
86 0784.60.60.60 43,000,000 40,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
87 0786.01.01.01 33,000,000 30,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
88 0774.78.78.78 59,000,000 55,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
89 0764.13.13.13 39,000,000 36,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
90 0798.67.67.67 43,000,000 40,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
91 0703.80.80.80 49,000,000 45,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
92 0708.76.76.76 49,000,000 45,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
93 0704.57.57.57 43,000,000 40,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
94 0703.87.87.87 49,000,000 45,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
95 0765.53.53.53 36,000,000 33,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay
96 0965.21.21.21 85,000,000 80,000,000đ viettel Sim taxi hai Mua ngay
97 0765.17.17.17 43,000,000 40,000,000đ Mobifone Sim taxi hai Mua ngay

 1. Sim taxi 2 là sim như thế nào?

   Sim taxi 2 là những sim điện thoại có sự xuất hiện các cặp số dạng AB.AB.AB ở cuối số sim. Ví dụ: 09*82.82.82, 08*68.68.68, ...

   Dòng sim taxi 2 này được coi là dòng sim số đẹp và hiếm có mang lại nhiều ý nghĩa và giá trị cao cho người dùng. Tuy nhiên thì nó có giá thành rẻ hơn so với những dòng sim số đẹp khác như: sim lục quýsim ngũ quý nên được ưa chuộng và sử dụng nhiều hơn.

   Thông thường, những chiếc sim số đẹp taxi 2 sắp xếp theo số tiến lên như: 68.68.68 sẽ được ưa chuộng hơn so với dạng số lùi như: 65.65.65. Bởi người ta quan niệm các số tiến sẽ mang tới cho người dùng nhiều thuận lợi thể hiện cho sự thăng tiến và phát triển hơn trong cuộc sống.

Đọc hết bài: Ý nghĩa sim taxi 2 - Dòng sim số đẹp có sức hút

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0913828282
Thêm Simvidan.vn vào màn hình chính