Sim tiến đôi

Sim Tiến đôi, Có hàng vạn sim Sim Tiến đôi để quý khách lựa chọn và đặt mua tại simvidan.vn
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0986 186 979 14,000,000 12,000,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
2 097 139 2021 8,000,000 7,000,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
3 0965 23 2021 7,000,000 6,000,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
4 0963 97 2021 7,000,000 6,000,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
5 0968 95 2021 6,500,000 5,500,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
6 0869 776676 6,500,000 5,500,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
7 096 1968 788 5,000,000 4,500,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
8 0869 288 586 4,000,000 3,500,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
9 0868 636 070 900,000 600,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
10 0867751626 700,000 400,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
11 086 676 8081 650,000 350,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
12 0965 83 2021 7,000,000 6,000,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
13 0981.698696 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
14 03.95.93.98.99 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
15 0867.52.58.59 900,000 690,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
16 0867.42.42.43 900,000 690,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
17 0867.87.68.69 1,100,000 890,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
18 0867.03.6869 900,000 690,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
19 0867.16.68.69 900,000 690,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
20 0975.10.9293 900,000 690,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
21 0982.565.060 1,000,000 790,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
22 0869.988.182 900,000 690,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
23 0969.575.060 800,000 590,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
24 0862.188.182 800,000 590,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
25 0862.616.676 1,100,000 890,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
26 0862.19.20.21 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
27 0965.03.97.98 1,000,000 790,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
28 0866.89.90.91 4,500,000 4,000,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
29 0862.39.40.41 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
30 0862.992.838 900,000 690,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
31 09.63.64.52.53 1,000,000 790,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
32 0973.62.9596 1,000,000 790,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
33 0362.19.20.21 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
34 0356.11.6869 1,200,000 990,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
35 08.62.63.04.05 900,000 690,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
36 0862.59.60.61 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
37 09.6263.4041 900,000 690,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
38 096.106.2838 1,000,000 790,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
39 0364.59.60.61 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
40 0362.39.40.41 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
41 0865.82.6869 1,200,000 990,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
42 0345.891819 1,100,000 890,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
43 0862.89.79.89 3,400,000 2,900,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
44 0386.69.70.71 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
45 0395.79.80.81 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
46 0968.118595 1,100,000 890,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
47 0862.12.6869 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
48 08.6282.6869 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
49 038.3388.182 800,000 590,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
50 0382.79.80.81 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
51 0862.01.6869 1,100,000 890,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
52 0963.15.8182 1,200,000 990,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
53 0383.12.6869 1,100,000 890,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
54 0867.96.6869 1,200,000 990,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
55 08.6566.3031 900,000 690,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
56 0399.36.6869 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
57 0969.15.9293 1,100,000 890,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
58 0971.08.8595 900,000 690,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
59 097.338.9293 1,200,000 990,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
60 0862.13.6869 1,200,000 990,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
61 0336.19.20.21 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
62 0966.55.71.81 1,100,000 890,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
63 0961.346.364 800,000 590,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
64 09.8485.4041 1,200,000 990,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
65 0862.77.6869 1,100,000 890,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
66 0965.22.1718 1,300,000 1,090,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
67 0393.368.393 1,100,000 890,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
68 0962.677.383 1,200,000 990,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
69 0962.012.838 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
70 0982.21.6878 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
71 0967.437.374 800,000 590,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
72 0963.198696 1,300,000 1,090,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
73 0981.104.041 900,000 690,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
74 0968.868.191 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
75 0343.89.90.91 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
76 0978.33.2728 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
77 0964.52.8898 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
78 097.456.8485 1,300,000 1,090,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
79 0973.51.8283 1,300,000 1,090,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
80 09.6169.8595 1,100,000 890,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
81 0961.22.9798 1,100,000 890,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
82 0974.86.9293 1,000,000 790,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
83 0963.06.1819 1,000,000 790,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
84 08.6768.3031 700,000 500,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
85 0867.66.2829 900,000 690,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
86 0965.04.8898 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
87 0976.822.829 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
88 0975.20.8696 1,100,000 890,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
89 03.8788.7677 1,000,000 790,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
90 0386.89.90.91 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
91 0973.168.191 1,300,000 1,090,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
92 0974.33.8292 1,000,000 790,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
93 0985.96.8182 1,300,000 1,090,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
94 0963.588.393 1,100,000 890,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
95 0985.007.383 1,300,000 1,090,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
96 0972.102.838 1,300,000 1,090,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
97 0969.341314 900,000 690,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
98 0963.014.041 800,000 590,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
99 0965.761.617 1,000,000 790,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay
100 0975.22.9798 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim tiến đôi Mua ngay

     Sim tiến đôi là gì? Sim tiến đôi có ý nghĩa và đặc điểm như thế nào mà được coi là ông vua của dòng sim số tiến? Hãy cùng Sim Vì Dân trả lời câu hỏi này trong bài viết dưới đây nhé !!

     Sim tiến đôi là gì?

     Sim tiến đôi là những loại sim có 2 chữ số với độ tăng dần tương đương nhau. Ví dụ: 09x16.26.36, 09x77.78.79,... Đó là định nghĩa thông dụng nhất về sim tiến đôi. Tuy nhiên một số chuyên gia phân tích và nghiên cứu sim số đẹp thì lại dựa vào tính chất con số và ý nghĩa sử dụng của số sim trong cuộc sống để định nghĩa sim tiến đôi.

>> Mua sim tiến đôi tại simvidan.vn

     Đặc điểm của sim tiến đôi là gì?

     Khác với dòng sim tiến đơn - dòng sim chỉ có 1 chữ số tăng dần như: 09x456789, 08x789,789,.... Cấu tạo đặc biệt của chiếc sim tiến đôi sẽ mang đến sự thích thú hơn cho người sử dụng vì những biến thể của nó.

     Một số người sử dụng sim số tiến cũng cho biết rằng sim tiến đôi là dòng sim số tiến mang nhiều giá trị nhất cho người sử dụng. Hơn nữa sim tiến đôi còn có một số dạng lai giữa yếu tố tiến đôi và đặc điểm cấu tạo của dạng sim đặc biệt khác.

sim tien doi

Sim tiến đôi - ý nghĩa sim tiến đôi

     Ý nghĩa của sim tiến đôi là gì?

     Cũng giống như độ tăng tiến của các con số, sim tiến đôi mang đến cho chủ sở hữu ý nghĩa lớn về sự thăng tiến trong công việc và cuộc sống. Số sim không chỉ đẹp và dễ nhớ mà chúng còn mang lại nhiều may mắn, sự thành công trong các mối quan hệ xã hội của chủ sở hữu. 

     Mặt khác, sử dụng sim tiến đôi còn giúp chủ nhân sử dụng tạo ra sự chuyên nghiệp, đẳng cấp, giúp họ trở nên nổi bật hơn với những người xung quanh. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay sở hữu cho mình một chiếc sim tiến đôi của simvidan.vn với mức giá rẻ nhất trên thị trường sim số đẹp tại việt nam.

   >> Xem thêm tin hay tại https://baosimvidan.com/ hoặc https://topsimdep.com/

Uy tín quý hơn vàng, sự hài lòng của bạn là thành công của chúng tôi

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0913828282