Sim tiến đơn

Sim tiến đơn, Có hàng vạn sim Sim tiến đơn để quý khách lựa chọn và đặt mua tại Simvidan.vn
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 082 868 6789 84,000,000 79,000,000đ vinaphone Sim tiến đơn Mua ngay
2 0943 72 6789 70,000,000 65,000,000đ vinaphone Sim tiến đơn Mua ngay
3 038 59 01234 17,000,000 15,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
4 0964 77 1234 17,000,000 15,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
5 0784 31 6789 15,500,000 13,500,000đ Mobifone Sim tiến đơn Mua ngay
6 0962 43 0789 6,500,000 5,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
7 096 44 01789 6,500,000 5,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
8 096 774 1789 6,500,000 5,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
9 0964 29 1789 6,500,000 5,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
10 0967 04 2789 6,500,000 5,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
11 0971 54 2789 6,500,000 5,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
12 0965 94 2789 6,500,000 5,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
13 0961 64 3789 6,500,000 5,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
14 096 109 4789 6,500,000 5,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
15 097 125 4789 6,500,000 5,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
16 0964 85 4789 6,500,000 5,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
17 097 193 4789 6,500,000 5,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
18 097 15 24789 6,500,000 5,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
19 096 15 24789 6,500,000 5,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
20 096 59 24789 6,500,000 5,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
21 096 557 4789 6,500,000 5,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
22 0965 594 789 6,500,000 5,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
23 0866 987 234 4,000,000 3,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
24 0869 765 234 4,000,000 3,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
25 03 3234 7234 3,500,000 3,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
26 0869 786 456 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
27 0869 787 234 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
28 0869 878 234 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
29 0869 252 234 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
30 0869 088 234 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
31 0869 151 345 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
32 0869 131 345 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
33 0869 757 345 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
34 0866 230 567 2,100,000 1,600,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
35 086 9096 567 2,100,000 1,600,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
36 0869 808 123 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
37 0869 767 123 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
38 0868 494 123 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
39 0866 494 123 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
40 0869 773 234 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
41 086686 4234 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
42 0869 778 345 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
43 0866 94 1567 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
44 0332 188 234 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
45 0389 586 456 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
46 0869 772 123 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
47 0869 778 123 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
48 08665 31123 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
49 0869 279 234 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
50 0868 745 345 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
51 0869 137 345 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
52 0869 163 345 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
53 0868 459 345 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
54 0868 469 345 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
55 0869 317 345 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
56 0868 748 345 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
57 0866 75 3345 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
58 0869 774 345 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
59 0868 350 345 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
60 0869 730 456 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
61 0869 790 456 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
62 0868 644 234 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
63 0869 244 234 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
64 0868 73 2234 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
65 0869 75 3123 1,199,000 899,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
66 08688 34 123 1,199,000 899,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
67 0869 146 123 1,199,000 899,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
68 0375 876 234 1,199,000 899,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
69 0986 014 012 1,199,000 899,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
70 0988 518 012 1,199,000 899,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
71 0332 283 234 1,099,000 799,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
72 0359 186 234 1,099,000 799,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
73 0385 266 345 999,000 699,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
74 0342 486 345 999,000 699,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
75 0327 631 567 999,000 699,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
76 0357 393 123 950,000 650,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
77 0386 995 234 899,000 599,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
78 0325 646 345 899,000 599,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
79 0358 768 345 899,000 599,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
80 0356 151 345 899,000 599,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
81 0357 665 345 899,000 599,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
82 0372 788 345 899,000 599,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
83 0374 161 345 899,000 599,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
84 0382 611 345 899,000 599,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
85 0339 786 345 899,000 599,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
86 0372 295 456 899,000 599,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
87 0385 652 456 899,000 599,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
88 0375 448 456 899,000 599,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
89 0375 538 456 899,000 599,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
90 0384 815 456 899,000 599,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
91 0392 061 456 899,000 599,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
92 0395 849 456 899,000 599,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
93 0348 772 456 899,000 599,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
94 032 8184 456 899,000 599,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
95 0327 660 456 899,000 599,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
96 0394 775 456 899,000 599,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
97 0335 615 456 899,000 599,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
98 0354 378 456 899,000 599,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
99 0356 320 567 899,000 599,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
100 0349 728 567 899,000 599,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay

Cách hiểu đơn giản nhất “Sim tiến đơn là gì?”

   Sim tiến đơn là gì, hiểu đơn giản, sim tiến đơn là dạng sim có những chữ số đơn tăng tiến dần về mặt giá trị. Một số chuyên gia sim số đẹp định nghĩa sim tiến đơn là gì dựa theo sự phân loại các dạng sim tiến đơn hiện có. Cơ bản, sim tiến đơn là gì được định nghĩa bao gồm cả 4 dạng sim tiến đơn trên thị trường:

Sim tiến đơn 3 số: Có cấu tạo 3 số đơn tăng tiến trong dãy số. Ví dụ 456, 123,…

Sim tiến đơn 4 số: Với cấu tạo 4 số đơn tăng tiến trong dãy số. Ví dụ 1234, 6789,…

sim so tien la gi
sim số tiến - sim tiến đơn

Sim tiến đơn 5 số: Trong dãy số, kiểu sim này có 5 số đơn tăng tiến. Ví dụ 23456, 56789,…

Sim tiến đơn 6 sốKiểu sim này có 6 số đơn tăng tiến trong dãy số. Ví dụ 345678, 234567,…

Số đơn tăng tiến càng nhiều, giá thành của sim tiến đơn càng mắc vì tỷ lệ thuận với độ hiếm của dãy số trên thị trường.

   Việc nên hay không nên sử dụng sim tiến đơn, người dùng cần phải hiểu được bản chất của sim tiến đơn là gìSim tiến đơn thuộc dạng sim số đẹp dễ nhớ, nên tạo điều kiện thuận lợi cho các công việc liên quan đến giao tiếp trong cuộc sống.

   Cấu tạo số đơn tăng tiến của sim tiến đơn có thể làm nổi bật giá trị đẳng cấp và cá tính cho người sử dụng.

Chúc bạn có được một chiếc sim số đẹp ưng ý nhất.

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

"Uy tín quý hơn vàng. Sự hài lòng của quý khách là thành công lớn nhất của chúng tôi"

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0913828282