Sim tiến đơn

Sim tiến đơn, Có hàng vạn sim Sim tiến đơn để quý khách lựa chọn và đặt mua tại Simvidan.vn
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
101 0336 264 012 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
102 0388 968 012 699,000 499,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
103 0339 610 012 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
104 0374 973 012 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
105 0353 371 012 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
106 0355 883 012 699,000 499,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
107 0867 095 012 699,000 499,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
108 0328 340 012 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
109 0357 298 012 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
110 0392 587 012 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
111 0348 667 012 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
112 0867 178 012 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
113 0347 446 012 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
114 0339 236 012 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
115 0383 074 012 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
116 0389 449 012 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
117 0349 156 012 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
118 0347 853 012 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
119 0358 063 012 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
120 0328 809 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
121 0363 347 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
122 0393 984 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
123 0336 481 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
124 0364 428 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
125 0373 309 123 699,000 499,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
126 0346 792 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
127 0399 847 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
128 0392 354 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
129 0367 614 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
130 0337 194 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
131 0338 542 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
132 0329 176 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
133 0398 403 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
134 0355 042 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
135 0394 028 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
136 0346 271 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
137 0347 025 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
138 0337 036 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
139 0395 415 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
140 0392 719 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
141 0354 305 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
142 0328 462 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
143 0356 964 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
144 0398 675 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
145 0379 946 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
146 0354 528 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
147 0366 817 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
148 0353 672 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
149 0372 482 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
150 0354 853 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
151 0355 796 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
152 0369 672 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
153 0359 832 123 699,000 499,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
154 0346 906 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
155 0334 927 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
156 0384 957 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
157 0359 485 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
158 0384 149 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
159 0364 205 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
160 0343 397 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
161 0372 435 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
162 0364 887 123 699,000 499,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
163 0369 436 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
164 0365 647 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
165 0336 504 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
166 0332 164 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
167 0327 394 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
168 0365 084 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
169 0339 624 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
170 0392 874 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
171 0347 926 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
172 0335 957 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
173 0395 349 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
174 0384 629 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
175 0347 416 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
176 0337 098 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
177 0328 754 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
178 0336 937 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
179 0328 458 123 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
180 0378 218 123 699,000 499,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
181 0357 393 123 950,000 650,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
182 0334 374 123 650,000 450,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
183 0348 277 123 699,000 499,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
184 0387 718 234 699,000 499,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
185 0332 188 234 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
186 0332 283 234 1,099,000 799,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
187 0374 613 234 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
188 0328 734 234 599,000 399,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
189 0373 308 234 699,000 499,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
190 0395 764 234 699,000 499,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
191 0364 675 234 699,000 499,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
192 0357 329 234 699,000 499,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
193 0328 592 234 699,000 499,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
194 0374 669 234 699,000 499,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
195 0398 827 234 699,000 499,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
196 0327 209 234 699,000 499,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
197 0353 978 234 699,000 499,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
198 0375 876 234 1,199,000 899,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
199 0359 473 234 699,000 499,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
200 0342 724 234 699,000 499,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay

Cách hiểu đơn giản nhất “Sim tiến đơn là gì?”

   Sim tiến đơn là gì, hiểu đơn giản, sim tiến đơn là dạng sim có những chữ số đơn tăng tiến dần về mặt giá trị. Một số chuyên gia sim số đẹp định nghĩa sim tiến đơn là gì dựa theo sự phân loại các dạng sim tiến đơn hiện có. Cơ bản, sim tiến đơn là gì được định nghĩa bao gồm cả 4 dạng sim tiến đơn trên thị trường:

Sim tiến đơn 3 số: Có cấu tạo 3 số đơn tăng tiến trong dãy số. Ví dụ 456, 123,…

Sim tiến đơn 4 số: Với cấu tạo 4 số đơn tăng tiến trong dãy số. Ví dụ 1234, 6789,…

sim so tien la gi
sim số tiến - sim tiến đơn

Sim tiến đơn 5 số: Trong dãy số, kiểu sim này có 5 số đơn tăng tiến. Ví dụ 23456, 56789,…

Sim tiến đơn 6 sốKiểu sim này có 6 số đơn tăng tiến trong dãy số. Ví dụ 345678, 234567,…

Số đơn tăng tiến càng nhiều, giá thành của sim tiến đơn càng mắc vì tỷ lệ thuận với độ hiếm của dãy số trên thị trường.

   Việc nên hay không nên sử dụng sim tiến đơn, người dùng cần phải hiểu được bản chất của sim tiến đơn là gìSim tiến đơn thuộc dạng sim số đẹp dễ nhớ, nên tạo điều kiện thuận lợi cho các công việc liên quan đến giao tiếp trong cuộc sống.

   Cấu tạo số đơn tăng tiến của sim tiến đơn có thể làm nổi bật giá trị đẳng cấp và cá tính cho người sử dụng.

Chúc bạn có được một chiếc sim số đẹp ưng ý nhất.

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

"Uy tín quý hơn vàng. Sự hài lòng của quý khách là thành công lớn nhất của chúng tôi"

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0913828282