Sim tứ quý đuôi 2222

Bán sim tứ quý 2222 số đẹp, sim tứ quý 2, sim 2222. Mua sim tứ quý 2222 10 số Viettel Mobifone Vinaphone tất cả đều có tại Hệ Thống【Simvidan】
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0787 99 2222 32,000,000 29,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
2 07 6 8 10 2222 15,000,000 13,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
3 0917992222 117,000,000 110,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
4 0904812222 63,000,000 59,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
5 0931232222 130,000,000 123,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
6 0989872222 95,000,000 89,000,000đ viettel Sim tứ quý Mua ngay
7 0792.03.2222 30,000,000 27,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
8 0773.75.2222 30,000,000 27,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
9 0779.76.2222 30,000,000 27,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
10 0765.60.2222 28,000,000 25,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
11 0774.79.2222 30,000,000 27,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
12 0772.70.2222 25,000,000 22,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
13 0779.74.2222 25,000,000 22,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
14 0784.63.2222 25,000,000 22,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
15 0785.97.2222 28,000,000 25,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
16 0765.63.2222 30,000,000 27,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
17 0777.05.2222 35,000,000 32,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
18 0777.14.2222 33,000,000 30,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
19 0785.19.2222 30,000,000 27,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
20 0827.41.2222 30,000,000 27,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
21 07.9993.2222 43,000,000 40,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
22 0786.28.2222 30,000,000 27,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
23 0703.05.2222 35,000,000 32,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
24 0779.60.2222 17,000,000 15,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
25 0776.97.2222 28,000,000 25,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
26 0772.90.2222 30,000,000 27,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
27 0797.21.2222 43,000,000 40,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
28 0797.59.2222 35,000,000 32,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
29 0778.96.2222 35,000,000 32,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
30 07.7997.2222 43,000,000 40,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
31 0793.46.2222 25,000,000 22,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
32 0785.94.2222 25,000,000 22,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
33 0855.41.2222 30,000,000 27,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
34 0859.37.2222 30,000,000 27,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
35 0703.25.2222 39,000,000 36,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
36 0785.38.2222 30,000,000 27,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
37 0772.75.2222 35,000,000 32,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
38 0779.14.2222 25,000,000 22,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
39 0765.16.2222 30,000,000 27,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
40 0775.71.2222 28,000,000 25,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
41 0773.90.2222 28,000,000 25,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
42 0924672222 29,040,000đ vietnamobile Sim tứ quý Mua ngay
43 0925672222 50,050,000đ vietnamobile Sim tứ quý Mua ngay
44 0924562222 47,190,000đ vietnamobile Sim tứ quý Mua ngay
45 0924592222 29,040,000đ vietnamobile Sim tứ quý Mua ngay
46 0925842222 29,040,000đ vietnamobile Sim tứ quý Mua ngay
47 0928812222 43,560,000đ vietnamobile Sim tứ quý Mua ngay
48 0786.96.2222 28,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
49 0896.73.2222 28,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
50 0798.06.2222 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
51 0774.88.2222 40,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
52 07939.0.2222 22,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
53 0779.83.2222 25,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
54 07.9696.2222 60,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
55 0762.86.2222 26,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
56 0896.74.2222 20,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
57 0789.63.2222 30,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
58 0769.33.2222 40,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
59 0896.71.2222 28,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
60 07.9966.2222 60,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
61 0896.70.2222 25,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
62 0779.80.2222 20,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
63 07.93.94.2222 20,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
64 0896.04.2222 20,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
65 0763.91.2222 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
66 0774.86.2222 22,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
67 0778.16.2222 20,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
68 0793.99.2222 55,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
69 0787.88.2222 45,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
70 0786.80.2222 20,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
71 0769.39.2222 35,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
72 0706.96.2222 19,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
73 07.82.84.2222 16,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
74 0799.67.2222 30,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
75 0775.81.2222 22,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
76 0768.89.2222 45,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
77 024.3646.2222 16,000,000đ mayban Sim tứ quý Mua ngay
78 0986.15.2222 133,000,000đ viettel Sim tứ quý Mua ngay
79 0976.19.2222 75,000,000đ viettel Sim tứ quý Mua ngay
80 0911.85.2222 79,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
81 0906.85.2222 70,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
82 0979.012222 120,000,000đ viettel Sim tứ quý Mua ngay
83 0928.00.2222 49,000,000đ vietnamobile Sim tứ quý Mua ngay
84 0769882222 24,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
85 0888332222 68,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
86 0703882222 24,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
87 0899882222 50,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
88 0327.012.222 21,000,000đ viettel Sim tứ quý Mua ngay
89 037.256.2222 21,000,000đ viettel Sim tứ quý Mua ngay
90 0777.03.2222 95,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
91 07.07.00.2222 125,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
92 076.414.2222 22,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
93 090.234.2222 125,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
94 07.8448.2222 109,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
95 07.07.06.2222 68,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
96 07.07.05.2222 68,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
97 0777.00.2222 119,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
98 0779.77.2222 76,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
99 07.07.03.2222 68,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
100 0767.25.2222 24,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay

   Trong các con số từ 0 đến 9, số 2 là con số duy nhất tượng trưng cho sự gắn kết. Sức gắn kết càng được nhân lên gấp bội khi bộ bốn số 2 đứng cạnh nhau trong chiếc sim tứ quý 2222. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về dòng sim số đẹp này trong phần tiếp theo của bài viết nhé!

1.1. Sim tứ quý 2 là gì?

   Nhắc đến sim tứ quý ít nhiều người đã liên tưởng đến sự xuất hiện lặp lại của bốn con số giống nhau trong cùng dãy sim. Bởi vậy, khái niệm sim quý 2 cũng được hiểu đơn giản là dãy sim đẹp chứa 10 số mà trong đó có bốn số 2222 sắp xếp liền kề nhau.

Trong giới sim số người ta vẫn truyền nhau số 2 – Mãi. Vậy số 2222 có thể dịch theo nghĩa MÃI MÃI MÃI MÃI. Ý nghĩa bất tận trong dãy sim 2222 đẹp khiến bất cứ ai cũng muốn được sở hữu chúng.

   Nhắc đến số 2 người ta nghĩ đến số cặp, số đôi, sự đồng hành, song hành nghĩa là không phải một mình cô đơn, cô độc. Số 2 còn là biểu tượng của tình yêu thủy chung, bất diệt, tình cảm đôi lứa keo sơn bền chặt mãi mãi vững bền không gì thay đổi.

Đọc bài chi tiết: Sim 2222 Có Ý Nghĩa Là Gì? Phong Thủy Sim 2222

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0913828282