Sim tứ quý đuôi 4444

Bán sim tứ quý 4444 số đẹp, sim tứ quý 4444, sim 4444. Mua sim tứ quý 4444 10 số Viettel Mobifone Vinaphone tất cả đều có tại Hệ Thống【Simvidan】
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0789 77 4444 15,000,000 13,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
2 0827.02.4444 8,000,000 7,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
3 0819.41.4444 13,000,000 11,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
4 076.351.4444 8,500,000 7,500,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
5 0838.71.4444 9,500,000 8,500,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
6 081.252.4444 13,000,000 11,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
7 0859.46.4444 13,000,000 11,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
8 0766.05.4444 10,500,000 9,500,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
9 0855.72.4444 10,500,000 9,500,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
10 0776.37.4444 9,000,000 8,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
11 0769.02.4444 8,500,000 7,500,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
12 0795.01.4444 10,500,000 9,500,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
13 0796.05.4444 10,000,000 9,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
14 0857.48.4444 13,000,000 11,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
15 0762.06.4444 10,500,000 9,500,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
16 0793.05.4444 9,500,000 8,500,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
17 0855.73.4444 10,500,000 9,500,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
18 077.396.4444 9,000,000 8,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
19 0827.81.4444 9,000,000 8,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
20 0856.01.4444 10,000,000 9,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
21 07.6562.4444 8,500,000 7,500,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
22 0812.50.4444 9,000,000 8,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
23 0776.29.4444 9,000,000 8,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
24 0769.20.4444 10,000,000 9,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
25 0838.17.4444 9,500,000 8,500,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
26 079.562.4444 9,000,000 8,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
27 077.326.4444 9,000,000 8,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
28 0795.19.4444 9,000,000 8,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
29 085.460.4444 8,000,000 7,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
30 0763.12.4444 10,000,000 9,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
31 079.677.4444 10,000,000 9,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
32 0818.71.4444 9,500,000 8,500,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
33 078.595.4444 10,000,000 9,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
34 0793.46.4444 8,000,000 7,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
35 0765.16.4444 9,000,000 8,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
36 0784.62.4444 7,200,000 6,200,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
37 0778.96.4444 10,000,000 9,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
38 0784.63.4444 7,200,000 6,200,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
39 0779.60.4444 9,000,000 8,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
40 0765.39.4444 10,000,000 9,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
41 0765.69.4444 9,000,000 8,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
42 076.558.4444 9,000,000 8,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
43 0859.35.4444 10,000,000 9,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
44 0775.73.4444 8,000,000 7,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
45 0827.70.4444 10,000,000 9,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
46 0839.37.4444 16,000,000 14,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
47 0827.96.4444 13,000,000 11,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
48 0786.28.4444 9,000,000 8,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
49 0795.86.4444 12,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
50 0786.82.4444 9,500,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
51 0795.40.4444 11,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
52 0776.52.4444 9,500,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
53 0898.01.4444 17,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
54 0783.82.4444 9,500,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
55 0762.99.4444 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
56 0763.83.4444 9,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
57 0896.71.4444 13,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
58 0702.98.4444 12,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
59 0901.03.4444 40,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
60 0789.52.4444 19,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
61 0896.70.4444 13,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
62 0789.65.4444 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
63 0702.88.4444 15,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
64 0776.82.4444 9,500,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
65 0789.69.4444 20,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
66 0908.79.4444 60,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
67 0857.80.4444 9,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
68 0838.06.4444 10,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
69 0797.35.4444 8,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
70 0767.464444 10,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
71 08.246.04444 10,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
72 0785.91.4444 7,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
73 0826.35.4444 12,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
74 07.79.83.4444 10,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
75 0765.93.4444 8,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
76 0838.03.4444 12,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
77 0774.83.4444 7,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
78 0773.88.4444 14,300,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
79 0937.26.4444 22,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
80 0773.12.4444 9,500,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
81 077.868.4444 38,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
82 078.563.4444 7,500,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
83 091.888.4444 139,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
84 0989.33.4444 149,000,000đ viettel Sim tứ quý Mua ngay
85 091.777.4444 125,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
86 0902.75.4444 25,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
87 085.222.4444 109,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
88 0784.17.4444 7,500,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
89 0918.55.4444 49,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
90 07.72.72.4444 75,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
91 0786.45.4444 11,900,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
92 07787.6.4444 8,800,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
93 07.07.01.4444 57,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
94 090.762.4444 24,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
95 079.388.4444 15,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
96 0937.35.4444 25,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
97 0798.13.4444 7,500,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
98 0938.55.4444 62,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
99 0933.72.4444 33,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
100 078.561.4444 7,500,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay

Ý nghĩa đặc biệt của sim tứ quý 4444

     Trong dân gian, số 4 luôn bị coi là con số thiếu may mắn và bị đa số người dùng sim số né tránh. Nhưng ý mà sim tứ quý 4 mang lại cho người dùng lại không phải vậy. Vậy sim tứ quý 4 có ý nghĩa như thế nào? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây:

     Số 4 là con số thiếu may mắn và đem lại những điều không may. Điều này bắt nguồn từ quan niệm xa xưa của người Trung Hoa. Họ gọi số 4 là "tứ" đọc lái thành "tử", nghĩa là chết chóc, mang lại những điều xấu. Nên bất kể vấn đề gì liên quan đến số 4 người ta đều coi là điều xấu.

   Chúng ta có 4 mùa "Xuân - Hạ - Thu - Đông", là vòng tuần hoàn sinh thái của vạn vật, tương đương với 4 quý trong năm. Sim tứ quý 4 đại diện cho 4 quý, mỗi quý lại tương ứng với mỗi mùa khác nhau.

   Chúng ta cói 4 phương là "Đông - Tây - Nam - Bắc", là các phương hướng để xác định vị trí địa lý. 4 cây đại diện cho 4 mùa "Mai - Lan - Cúc - Trúc" và 4 nghệ thuật "Cầm - Kỳ - Thi - Họa", tứ bảo của trí thức "Giấy - Bút - Mực - Nghiên".

Bài viết chi tiết hơn: Ý nghĩa đặc biệt của sim tứ quý 4444

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0913828282