Sim viettel

Bán sim viettel số đẹp. Giá sim viettel rẻ nhất. Dễ dàng Chọn sim Tìm sim Mua sim viettel 10 số tại kho sim viettel【Simvidan.vn】Chuyên sim số viettel.
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 09 6868 1981 42,000,000 39,000,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
2 0975 99 1988 28,000,000 25,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
3 0987 33 1988 17,000,000 15,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
4 0978 01 1985 7,500,000 6,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
5 0976 47 1987 6,800,000 5,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
6 096 929 1987 7,800,000 6,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
7 0985 02 1989 16,000,000 14,000,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
8 08 6886 1989 17,000,000 15,000,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
9 0985 94 1990 8,500,000 7,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
10 0988 54 1990 7,800,000 6,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
11 0969 42 1990 6,800,000 5,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
12 0969 54 1990 6,800,000 5,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
13 097 29 3 1990 7,800,000 6,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
14 0977 31 1990 7,500,000 6,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
15 0868 15 1991 7,000,000 6,000,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
16 0965 09 1992 7,800,000 6,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
17 0984 78 1992 6,800,000 5,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
18 0967 51 1992 6,800,000 5,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
19 0967 37 1992 6,800,000 5,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
20 0964 72 1992 7,300,000 6,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
21 0973 87 1993 7,200,000 6,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
22 096 737 1993 7,300,000 6,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
23 0974 80 1993 6,800,000 5,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
24 0963 59 1993 7,500,000 6,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
25 0965 49 1994 6,900,000 5,900,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
26 0969 04 1994 7,200,000 6,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
27 0976 03 1994 7,300,000 6,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
28 097 25 7 1994 7,800,000 6,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
29 09 6360 1994 6,900,000 5,900,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
30 0965 17 1994 7,500,000 6,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
31 09 76 72 1994 7,500,000 6,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
32 0967 27 1994 7,300,000 6,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
33 097 16 5 1994 7,800,000 6,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
34 0968 77 1995 7,500,000 6,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
35 097727 1995 7,500,000 6,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
36 0987 36 1995 7,800,000 6,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
37 0987 63 1995 7,800,000 6,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
38 0967 42 1995 6,900,000 5,900,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
39 098 343 1995 6,800,000 5,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
40 098 994 1996 7,800,000 6,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
41 0977 67 1996 7,800,000 6,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
42 09 78 75 1996 7,300,000 6,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
43 097 206 1996 7,800,000 6,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
44 098 297 1996 11,000,000 10,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
45 0971 00 1997 6,500,000 5,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
46 0969 31 1997 6,800,000 5,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
47 0963 32 1997 7,300,000 6,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
48 0963 78 1997 6,900,000 5,900,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
49 097 206 1997 7,300,000 6,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
50 0963 75 1997 6,700,000 5,700,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
51 0964 60 1997 5,000,000 4,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
52 0988941998 7,800,000 6,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
53 0971 07 1998 8,000,000 7,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
54 0965 111969 11,000,000 10,000,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
55 0396691969 10,600,000 9,600,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
56 096 151 1969 4,500,000 4,000,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
57 0869 00 1978 2,200,000 1,700,000đ viettel Sim ông địa Mua ngay
58 0868 70 1976 1,200,000 900,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
59 0977 34 1976 2,600,000 2,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
60 096 141 1975 2,600,000 2,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
61 0974 71 1975 3,200,000 2,700,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
62 0968 39 1974 3,200,000 2,700,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
63 0964 79 1972 3,200,000 2,700,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
64 096 174 1972 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
65 096 404 1972 2,200,000 1,700,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
66 0984 52 1971 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
67 0963 98 1970 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
68 096 11 8 1970 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
69 0869 11 1970 4,500,000 4,000,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
70 0979 47 1970 2,200,000 1,700,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
71 096 174 1970 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
72 096 444 1969 4,500,000 4,000,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
73 096 174 1969 2,200,000 1,700,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
74 096 21 7 1967 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
75 096 174 1967 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
76 098 15 2 1965 2,100,000 1,600,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
77 0974 21 1965 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
78 096 174 1965 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
79 097 301 1964 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
80 09678 1 1964 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
81 0968 97 1964 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
82 096 174 1964 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
83 096 174 1963 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
84 0967 75 1963 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
85 0978 13 1963 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
86 0979 71 1961 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
87 096 174 1960 1,100,000 800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
88 097 162 2003 4,000,000 3,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
89 096 27 4 2003 7,000,000 6,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
90 0965 34 2004 2,700,000 2,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
91 096 265 2005 7,000,000 6,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
92 0869 08 2005 3,200,000 2,700,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
93 0869 82 2005 3,200,000 2,700,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
94 0869 03 2005 3,200,000 2,700,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
95 0869 76 2007 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
96 0868 64 2008 3,200,000 2,700,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
97 0869 72 2009 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
98 0964 21 2009 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
99 0869 07 2009 3,200,000 2,700,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
100 0869 76 2009 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay

SIM VIETTEL -  ĐỘ PHỦ SÓNG RỘNG KHẮP CẢ NƯỚC

Sim Viettel được biết đến và ưa chuộng bởi là nhà mạng với nhiều đầu số đẹp, đuôi sim đẹp dễ nhớ, giá tốt, phủ sóng rộng toàn quốc, chi tiết hãy xem 3 lý do sau nhé.

1. Các đầu số sim Viettel đẹp và ý nghĩa:

  Viettel là một trong 3 nhà mạng lớn tại việt Nam và sở hữu cả đầu số dành cho di động và đầu số điện thoại cố định, Fax, Home Phone, trong đó các đầu số cổ Viettel như 096, 097, 098, 086 và các đầu số mới được chuyển từ 11 số về 10 số như: 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039.

Ý nghĩa các đầu số Viettel:

Các đầu số của Viettel không chỉ mang hình thức đẹp mà còn sở hữu ý nghĩa vô cùng tốt đẹp cả trong quan niệm dân gian và trong phong thủy số:
    - 098: Cặp số phát tài phát lộc, ý nghĩa "Bồ Tát" bản mệnh chủ sở hữu
    - 097: Cặp số biểu tượng cho con Hạc với ý nghĩa “Sải cánh cùng danh vọng”, mong muốn bay cao, bay xa
    - 096: Cặp số mang ý nghĩa Lộc trường cửu tức là tiền tài, lộc phát luôn luôn vững bền.
    - 086: Cặp số Phát Lộc
    - 039: Cặp số Thần Tài nhỏ
    - 037: Cặp số “Vượng Tiền Sinh Tài Vọng Thiên”, ngụ ý có tài, có tiền, danh vọng đạt tới trời cao, mọi sự đều thấu.
    - 036: Cặp số chứa cả tài và lộc, cặp số đẹp trong nhóm đầu số 03
    - 035: Cặp số chứa tài, chứa phúc, vạn sự như ý
    - 034: Cặp số ứng với sao Diên Niên chính là tốt cho tài vận, sự nghiệp và ngoại giao
    - 033: Cặp số ứng với sao Phục Vị mang lại bình yên, thu hút tài lộc.
    - 032: Cặp số ứng với tiền tài lâu bền, mãi mãi

Việc kết hợp các đầu số Viettel với các đuôi loại sim còn cùng các ý nghĩa hay các ý nghĩa tương trợ lẫn nhau giúp hoàn thiện hơn ý nghĩa của cả số sim. Giá sim Viettel cũng phụ thuộc vào tất cả các thành phần trong 1 số sim

2. Viettel chiếm thị phần sim lớn nhất Việt Nam:

    Chiếm thị phần lớn nhất tại Việt Nam với hơn 53% tổng số thuê bao trên toàn quốc là con số không nhỏ và cùng các gói cước nghe gọi, khuyến mại dung lượng tốc độ cao hấp dẫn đã nói lên giá trị của 1 số Sim Viettel mang lại.
SIm-viettel

3. Cước mạng Data và cước gọi của Viettel có mức giá hợp lý:

   Không chỉ sóng mạnh, Viettel còn có các gói cước gọi và dung lượng data với những mức giá phù hợp.Hơn nữa, với hàng trăm nghìn chi nhánh Viettel trải dài khắp Việt Nam. Hệ thống chăm sóc khách hàng của Viettel dày đặc, tận tình và rất chu đáo. 

 4. Sim Viettel giá bao nhiêu?

   Tùy thuộc vào dạng sim số đẹp mà bạn chọn như tứ quý, tam hoa, sim taxi, sim gánh đảo, sim số tiến... mà giá sim phân khúc thành nhiều mức giá khác nhau với giá từ 399.000đ cho đến vài tỷ đồng.

Tại Simvidan bạn có thể dễ dàng lựa chọn cho mình một chiếc sim số đẹp Viettel đúng nhu cầu, giá tốt nhất trên thị trường với bộ lọc số nâng cao tiện lợi.

Vậy bạn còn chần chừ gì mà không sở hữu ngay cho mình một số sim Viettel?

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0913828282