Tìm sim *1990

Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 097 29 3 1990 8,800,000 7,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
2 0985 94 1990 7,800,000 6,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
3 0825 33 1990 2,000,000 1,500,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
4 0969 42 1990 6,900,000 5,900,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
5 0969 54 1990 6,800,000 5,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
6 0988 54 1990 7,500,000 6,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
7 09 6784 1990 6,800,000 5,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
8 088 666 1990 28,000,000 25,000,000đ vinaphone Tam hoa giữa Mua ngay
9 0375.13.1990 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
10 0786.06.1990 2,000,000 1,500,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
11 0344.26.1990 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
12 0829.37.1990 1,700,000 1,200,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
13 0779.51.1990 1,800,000 1,300,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
14 0854.59.1990 1,600,000 1,100,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
15 0786.72.1990 1,800,000 1,300,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
16 0854.64.1990 1,300,000 1,090,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
17 0326.74.1990 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
18 0383.97.1990 2,200,000 1,700,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
19 0786.09.1990 1,800,000 1,300,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
20 0845.22.1990 1,300,000 1,090,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
21 0817.14.1990 1,700,000 1,200,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
22 0862.39.1990 9,500,000 8,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
23 0848.24.1990 1,300,000 1,090,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
24 0814.48.1990 1,600,000 1,100,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
25 0334.30.1990 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
26 0848.71.1990 1,300,000 1,090,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
27 033.773.1990 2,400,000 1,900,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
28 0398.74.1990 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
29 0786.04.1990 1,600,000 1,100,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
30 0847.18.1990 1,300,000 1,090,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
31 0825.41.1990 1,700,000 1,200,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
32 0824.45.1990 2,000,000 1,500,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
33 0911.65.19.90 7,400,000 6,400,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
34 039.26.7.1990 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
35 037.30.1.1990 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
36 0354.03.1990 2,800,000 2,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
37 0386.24.1990 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
38 0814.46.1990 1,300,000 1,090,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
39 033.24.7.1990 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
40 0393.6.1.1990 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
41 0377.20.1990 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
42 0365.6.4.1990 2,600,000 2,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
43 0976.74.1990 7,000,000 6,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
44 0329.9.6.1990 2,400,000 1,900,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
45 0349.21.1990 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
46 035.21.9.1990 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
47 039.21.8.1990 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
48 0849.24.1990 1,300,000 1,090,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
49 0378.35.1990 2,800,000 2,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
50 0785.47.1990 1,600,000 1,100,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
51 0399.56.1990 2,200,000 1,700,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
52 035.660.1990 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
53 0358.79.1990 2,600,000 2,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
54 0373.82.1990 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
55 0847.91.1990 1,300,000 1,090,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
56 0814.93.1990 1,300,000 1,090,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
57 034.28.4.1990 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
58 0344.27.1990 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
59 033.24.9.1990 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
60 0818.42.1990 1,700,000 1,200,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
61 0338.51.1990 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
62 0837.44.1990 1,700,000 1,200,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
63 0784.65.1990 2,000,000 1,500,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
64 0329.75.1990 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
65 0393.2.2.1990 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
66 0798.13.1990 2,000,000 1,500,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
67 0784.14.1990 1,600,000 1,100,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
68 0857.24.1990 1,700,000 1,200,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
69 0847.26.1990 1,300,000 1,090,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
70 0784.35.1990 1,800,000 1,300,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
71 0825.46.1990 1,600,000 1,100,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
72 0353.47.1990 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
73 0703.48.1990 1,800,000 1,300,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
74 0335.61.1990 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
75 0847.59.1990 1,300,000 1,090,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
76 0846.62.1990 1,300,000 1,090,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
77 0785.57.1990 1,800,000 1,300,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
78 0785.79.1990 3,300,000 2,800,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
79 0846.97.1990 1,300,000 1,090,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
80 033.23.1.1990 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
81 0335.19.1990 2,200,000 1,700,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
82 0349.22.1990 2,600,000 2,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
83 034.22.7.1990 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
84 0382.41.1990 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
85 0826.42.1990 2,800,000 2,300,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
86 0817.52.1990 1,700,000 1,200,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
87 0975.53.1990 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
88 0369.60.1990 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
89 0785.77.1990 1,800,000 1,300,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
90 0379.73.1990 2,400,000 1,900,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
91 0854.84.1990 1,300,000 1,090,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
92 0358.12.1990 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
93 0814.29.1990 2,390,000 1,890,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
94 0855.24.1990 1,700,000 1,200,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
95 0813.49.1990 1,600,000 1,100,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
96 037.24.6.1990 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
97 0859.44.1990 1,700,000 1,200,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
98 0824.58.1990 1,600,000 1,100,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
99 0765.83.1990 2,000,000 1,500,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
100 0337.95.1990 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0913828282