Sim gánh kép

Sim gánh kép là dạng sim có dạng như 09.xx.11.66.11, 09.xx. 99.66.99 , dạng 09.xx.aa.bb.aa tất cả các mạng Viettel, Mobi, Vina, Vietnammobile Tại Simvidan.vn
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0977 288 188 28,000,000 25,000,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
2 0943 566 366 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
3 0869 789 389 3,500,000 3,000,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
4 0869.770070 3,500,000 3,000,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
5 0869 775575 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
6 0869 773373 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
7 0971 296 696 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
8 0976.995.095 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
9 098 1995.095 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
10 0869 722022 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
11 0965 333833 20,000,000 18,000,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
12 0936.372.872 1,700,000 1,200,000đ Mobifone Sim gánh kép Mua ngay
13 0911.811.911 42,000,000 39,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
14 09.1511.1511 28,000,000 25,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
15 0942.568.868 28,000,000 25,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
16 08.5855.5855 28,000,000 25,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
17 0943.600.800 25,000,000 22,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
18 0888.600.900 22,000,000 20,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
19 0946.600.700 20,000,000 18,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
20 0919.400.800 20,000,000 18,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
21 0912.400.600 20,000,000 18,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
22 084.9999.399 20,000,000 18,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
23 0888.000600 20,000,000 18,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
24 0888.300.800 18,000,000 16,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
25 0913.883.983 17,000,000 15,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
26 0919.319.919 17,000,000 15,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
27 0911.511.911 17,000,000 15,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
28 0946.500.800 17,000,000 15,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
29 0911.100.300 17,000,000 15,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
30 0914.333.833 17,000,000 15,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
31 0888.200.600 17,000,000 15,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
32 084.9999.499 16,000,000 14,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
33 0836.836.936 14,000,000 12,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
34 0917.100.500 14,000,000 12,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
35 0888.599.799 14,000,000 12,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
36 0889.000.900 12,800,000 10,800,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
37 091.6789.289 11,000,000 10,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
38 0888.155.255 11,000,000 10,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
39 0389.700.800 11,000,000 10,000,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
40 0886.869.969 10,000,000 9,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
41 0919.119.819 10,000,000 9,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
42 0948.200.500 10,000,000 9,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
43 0399.000.900 10,000,000 9,000,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
44 0823.699.799 9,800,000 8,800,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
45 08.1800.4404 9,000,000 8,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
46 0941.200.500 9,000,000 8,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
47 0869.700.800 9,000,000 8,000,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
48 0389.600.700 9,000,000 8,000,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
49 0356.800.900 9,000,000 8,000,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
50 0912.547.647 8,500,000 7,500,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
51 0867.100.200 8,500,000 7,500,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
52 0919.889.289 8,000,000 7,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
53 0919.789.689 8,000,000 7,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
54 091.9393893 8,000,000 7,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
55 0914.386.186 8,000,000 7,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
56 0918.600.200 8,000,000 7,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
57 0868.400.500 8,000,000 7,000,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
58 0867.811.911 8,000,000 7,000,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
59 0862.700.800 8,000,000 7,000,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
60 0862.600.700 8,000,000 7,000,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
61 0866.000.800 8,000,000 7,000,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
62 0886883383 7,600,000 6,600,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
63 0949559959 7,600,000 6,600,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
64 0942.268.168 7,600,000 6,600,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
65 0359.186.686 7,000,000 6,000,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
66 0944.107.207 7,000,000 6,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
67 0912.213.313 7,000,000 6,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
68 0828.728.828 7,000,000 6,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
69 0912.585.685 7,000,000 6,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
70 0943.868.568 7,000,000 6,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
71 091.9595895 7,000,000 6,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
72 0915.689.589 7,000,000 6,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
73 0912.328.828 7,000,000 6,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
74 0913.883.683 7,000,000 6,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
75 0913.836.636 7,000,000 6,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
76 0822662262 7,000,000 6,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
77 0917.600.200 7,000,000 6,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
78 0913.900.200 7,000,000 6,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
79 0949477577 7,000,000 6,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
80 0386.811.911 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
81 0847.747.847 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
82 0944.518.618 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
83 0943.652.752 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
84 0916.719.819 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
85 0916.590.690 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
86 0916.272.372 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
87 0915.658.758 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
88 0915.093.193 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
89 0915.083.183 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
90 0912.161.261 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
91 0911.083.183 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
92 0942.507.607 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
93 0919.063.163 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
94 0916.519.619 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
95 0915.715.815 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
96 0912.590.690 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
97 0912062162 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
98 0943.869.969 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
99 0916.572.672 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay
100 08.2522.2522 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Sim gánh kép Mua ngay

Sim số gánh hay còn gọi là sim gánh. Đây cũng chính là cái tên để chỉ sự đặc biệt của những con số xuất hiện ở cuối số sim. Hiểu một cách đơn giản, sim số gánh là dòng sim có sự xuất hiện của các bộ số đối xứng với nhau thông qua một con số nào đó, giống như chiếc "đòn gánh" vậy. 

  • Ví dụ: 09*ABA, 09*AB.C.AB...

Đọc chi tiết: Sim số gánh là gì? Những giá trị mà sim số gánh mang lại.

Ý nghĩa của sim gánh kép

Theo các chuyên gia phong thủy, dòng sim gánh kép mang đến cho người sở hữu nhiều ý nghĩa đặc biệt như:

  • Sim như một linh vật may mắn mang tới tài lộc và giúp chủ nhân luôn đạt được niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống;
  • Vòng tròn lặp lại của sim đóng vai trò cân bằng giữ lại trọn vẹn sự may mắn và lâu bền cho chủ nhân;
  • Từ “gánh” trong tên gọi của sim số có hàm ý gánh vác, giúp chủ nhân phòng tránh được những tai nạn hay điều không may mắn trong cuộc sống;
  • Cuộc sống của bạn sẽ ngày càng ổn định hơn. Đây là dòng sim số đẹp được rất nhiều doanh nhân yêu thích.
sim-ganh-kep

Làm sao để chọn sim gánh kép đẹp, phù hợp?

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều dòng sim gánh kép mang đến lựa chọn đa dạng cho khách hàng. Bạn có thể áp dụng những cách sau để chọn được dòng sim gánh kép phù hợp như:

- Dựa vào mệnh, tuổi

Mỗi số thuê bao đều phù hợp với mệnh, tuổi nhất định của khách hàng, nếu chọn đúng bạn sẽ được gia tăng thêm may mắn và sự thành công trên con đường sự nghiệp. Tuy nhiên, chọn sim số không phù hợp có thể làm mất đi những công dụng vốn có của sim đang sở hữu.

- Dựa vào mục đích sử dụng

Mỗi nhà mạng đều có những gói cước ưu đãi hấp dẫn để mang đến cho người dùng những sản phẩm phù hợp nhất với đối tượng khách hàng cụ thể. Do đó, bạn có thể dựa vào các dịch vụ của nhà mạng cùng những khuyến mãi kèm theo để chọn sim gánh kép thích hợp.

Đọc thêm: Các đầu số của các mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone,.. Chuyển thành các đầu số nào?

Chúc bạn có được một chiếc sim số đẹp ưng ý nhất.

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

"Uy tín quý hơn vàng. Sự hài lòng của quý khách là thành công lớn nhất của chúng tôi"

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0913828282
Thêm Simvidan.vn vào màn hình chính