Sim tứ quý

Sim Tứ Quý là dạng sim số đẹp được săn đón nhiều nhất thị trường. Sim tứ quý tại Simvidan có đủ các mạng Viettel, Vina, Mobi, Gmobile, Vietnamobile
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
 • Tránh 4
 • Tránh 7
 • Tránh 49
 • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 091 333 9999 1,806,000,000 1,799,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
2 097 567 9999 895,000,000 888,000,000đ viettel Sim tứ quý Mua ngay
3 0969 20 9999 457,000,000 450,000,000đ viettel Sim tứ quý Mua ngay
4 0352 818888 142,000,000 135,000,000đ viettel Sim tứ quý Mua ngay
5 0382 63 9999 142,000,000 135,000,000đ viettel Sim tứ quý Mua ngay
6 0326 82 9999 142,000,000 135,000,000đ viettel Sim tứ quý Mua ngay
7 038 535 9999 142,000,000 135,000,000đ viettel Sim tứ quý Mua ngay
8 0335 91 6666 91,000,000 85,000,000đ viettel Sim tứ quý Mua ngay
9 0389 42 9999 91,000,000 85,000,000đ viettel Sim tứ quý Mua ngay
10 0347 81 9999 91,000,000 85,000,000đ viettel Sim tứ quý Mua ngay
11 0387 586666 64,000,000 60,000,000đ viettel Sim tứ quý Mua ngay
12 0384 79 6666 64,000,000 60,000,000đ viettel Sim tứ quý Mua ngay
13 0988250000 59,000,000 55,000,000đ viettel Sim tứ quý Mua ngay
14 0383 50 7777 43,000,000 40,000,000đ viettel Sim tứ quý Mua ngay
15 0396 10 7777 43,000,000 40,000,000đ viettel Sim tứ quý Mua ngay
16 0832 19 2222 38,000,000 35,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
17 0765.63.5555 28,000,000 25,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
18 0769.615.555 26,000,000 23,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
19 0795.04.5555 26,000,000 23,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
20 0764.89.5555 22,000,000 20,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
21 0769.80.5555 22,000,000 20,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
22 0767.90.5555 28,000,000 25,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
23 0769.31.5555 26,000,000 23,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
24 07654.9.5555 22,000,000 20,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
25 0769.53.5555 22,000,000 20,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
26 0765.17.5555 22,000,000 20,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
27 0765.37.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
28 0765.47.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
29 0765.27.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
30 0765.42.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
31 0794.91.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
32 0794.46.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
33 0798.24.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
34 0796.74.5555 18,000,000 16,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
35 0795.40.5555 18,000,000 16,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
36 0794.80.5555 19,000,000 17,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
37 0795.32.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
38 0798.27.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
39 0768.84.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
40 0769.48.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
41 0764.82.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
42 0764.83.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
43 0765.70.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
44 0768.02.5555 22,000,000 20,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
45 0767.74.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
46 0768.40.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
47 0774.98.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
48 0775.08.5555 25,000,000 22,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
49 0775.74.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
50 0776.40.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
51 0775.84.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
52 0774.93.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
53 0774.71.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
54 0795.46.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
55 0774.87.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
56 0762.78.7777 28,000,000 25,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
57 0762.98.7777 28,000,000 25,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
58 0796.52.7777 28,000,000 25,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
59 0702.58.7777 28,000,000 25,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
60 0703.91.7777 28,000,000 25,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
61 0706.90.7777 26,000,000 23,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
62 0778.01.7777 26,000,000 23,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
63 0782.74.7777 22,000,000 20,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
64 0782.80.7777 25,000,000 22,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
65 0782.85.7777 28,000,000 25,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
66 0765.21.7777 22,000,000 20,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
67 0765.13.7777 22,000,000 20,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
68 0763.21.7777 22,000,000 20,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
69 0765.04.7777 22,000,000 20,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
70 0763.20.7777 22,000,000 20,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
71 0763.92.7777 28,000,000 25,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
72 0779.04.7777 26,000,000 23,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
73 0775.14.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
74 0778.20.7777 25,000,000 22,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
75 0779.50.7777 25,000,000 22,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
76 0779.51.7777 26,000,000 23,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
77 0775.437.777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
78 0778.24.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
79 0784.85.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
80 0782.04.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
81 0785.06.7777 25,000,000 22,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
82 0784.547.777 22,000,000 20,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
83 0788.64.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
84 0703.94.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
85 0762.04.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
86 0765.34.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
87 0764.83.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
88 0764.98.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
89 0765.01.7777 22,000,000 20,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
90 0762.41.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
91 0764.90.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
92 0764.94.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
93 0763.94.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
94 0764.91.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
95 0764.89.7777 22,000,000 20,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
96 0763.80.7777 25,000,000 22,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
97 0764.96.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
98 0764.92.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
99 0762.48.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
100 0762.45.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay

Ý nghĩa của sim tứ quý

Nếu như bạn đang mong muốn sở hữu một sim Tứ Quý để thu hút tiền tài, lộc lá và sự nghiệp vững chắc thì nên lựa chọn:

 • Sim Tứ Quý 1: với ý nghĩa “Sinh” trong Sinh Lộc, đem lại những điều mới mẻ và thành công.
 • Sim Tứ Quý 3: số 3 đại diện cho chữ “Tài ” trong Tài Lộc, sở hữu sim Tứ Quý 3 cũng là một trong những sim tứ quý đẹp đem lại tiền tài và lộc lá cho người sở hữu.
 • Sim Tứ quý 6 với ý nghĩa giàu sang – sinh lộc – suôn sẻ sẽ đem lại tiền tài cho người sở hữu.
 • Sim Tứ Quý 8 với ý nghĩa “Phát” trong Phát tài Phát Lộc đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn.
 • Sim Tứ Quý 9: đây là con số mang ý nghĩa viên mãn, trường thọ giúp sự nghiệp của chủ nhân luôn phát triển vững chắc.

Để chọn ra sim tứ quý phù hợp với bản mệnh cần dựa vào bản mệnh của mỗi người để có thể chọn như sau:

 • Đối với mệnh Kim: Nên lựa chọn sim tứ quý 6, 7 (Kim); 0, 2, 5, 8 (Thổ) vì Thổ sinh Kim.
 • Đối với mệnh Thủy: Nên lựa chọn sim tứ quý 1 (Thủy); 6, 7 (Kim) vì Kim sinh Thủy
 • Đối với mệnh Mộc: Nên lựa chọn sim tứ quý 3, 4 (Mộc); 1 (Thủy)
 • Đối với mệnh Hỏa: Nên chọn sim tứ quý 9 (Hỏa); 3, 4 (Mộc)
 • Đối với mệnh Thổ: Người thuộc mệnh này nên lựa chọn sim tứ quý 0, 2, 5, 8 (Thổ); 9 (Hỏa)
Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0913828282
Thêm Simvidan.vn vào màn hình chính