Sim tứ quý

Sim Tứ Quý là dạng sim số đẹp được săn đón nhiều nhất thị trường. Sim tứ quý tại Simvidan có đủ các mạng Viettel, Vina, Mobi, Gmobile, Vietnamobile
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
 • Tránh 4
 • Tránh 7
 • Tránh 49
 • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0988250000 59,000,000 55,000,000đ viettel Sim tứ quý Mua ngay
2 0931 54 0000 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
3 0832 19 2222 32,000,000 29,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
4 0387 586666 59,000,000 55,000,000đ viettel Sim tứ quý Mua ngay
5 0384 79 6666 59,000,000 55,000,000đ viettel Sim tứ quý Mua ngay
6 0342 80 6666 49,000,000 45,000,000đ viettel Sim tứ quý Mua ngay
7 0383 50 7777 38,000,000 35,000,000đ viettel Sim tứ quý Mua ngay
8 0396 10 7777 38,000,000 35,000,000đ viettel Sim tứ quý Mua ngay
9 0345 42 7777 38,000,000 35,000,000đ viettel Sim tứ quý Mua ngay
10 0352 818888 137,000,000 130,000,000đ viettel Sim tứ quý Mua ngay
11 0372408888 54,000,000 50,000,000đ viettel Sim tứ quý Mua ngay
12 0961 939999 562,000,000 555,000,000đ viettel Sim tứ quý Mua ngay
13 0971 989999 586,000,000 579,000,000đ viettel Sim tứ quý Mua ngay
14 0352 909999 117,000,000 110,000,000đ viettel Sim tứ quý Mua ngay
15 0382 63 9999 132,000,000 125,000,000đ viettel Sim tứ quý Mua ngay
16 0326 82 9999 132,000,000 125,000,000đ viettel Sim tứ quý Mua ngay
17 038 535 9999 132,000,000 125,000,000đ viettel Sim tứ quý Mua ngay
18 0389 42 9999 91,000,000 85,000,000đ viettel Sim tứ quý Mua ngay
19 0347 81 9999 91,000,000 85,000,000đ viettel Sim tứ quý Mua ngay
20 0964 23 1111 49,000,000 45,000,000đ viettel Sim tứ quý Mua ngay
21 0767403333 18,000,000 16,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
22 09.1987.5555 287,000,000 280,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
23 0886.53.9999 117,000,000 110,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
24 0386.15.9999 101,000,000 95,000,000đ viettel Sim tứ quý Mua ngay
25 0365.72.9999 67,000,000 62,000,000đ viettel Sim tứ quý Mua ngay
26 0962.750.000 28,000,000 25,000,000đ viettel Sim tứ quý Mua ngay
27 0934.78.0000 25,000,000 22,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
28 093.245.0000 25,000,000 22,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
29 07.6663.0000 17,000,000 15,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
30 0815.08.0000 15,000,000 13,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
31 079.677.0000 14,000,000 12,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
32 0859.46.4444 13,000,000 11,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
33 0857.48.4444 13,000,000 11,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
34 081.252.4444 13,000,000 11,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
35 0844.01.0000 13,000,000 11,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
36 0898.44.0000 11,000,000 10,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
37 081.252.0000 10,500,000 9,500,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
38 0855.73.4444 10,500,000 9,500,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
39 0855.72.4444 10,500,000 9,500,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
40 0762.06.4444 10,500,000 9,500,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
41 0795.01.4444 10,500,000 9,500,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
42 0766.05.4444 10,500,000 9,500,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
43 0817.26.0000 10,500,000 9,500,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
44 0856.01.4444 10,000,000 9,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
45 0817.52.0000 10,000,000 9,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
46 0789.45.0000 10,000,000 9,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
47 079.677.4444 10,000,000 9,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
48 0769.20.4444 10,000,000 9,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
49 0796.05.4444 10,000,000 9,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
50 0763.12.4444 10,000,000 9,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
51 0837.05.0000 10,000,000 9,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
52 0857.19.0000 10,000,000 9,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
53 0829.27.0000 10,000,000 9,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
54 0844.18.0000 10,000,000 9,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
55 0852.57.0000 10,000,000 9,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
56 0813.71.0000 10,000,000 9,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
57 08.2357.0000 9,900,000 8,900,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
58 0855.73.0000 9,500,000 8,500,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
59 0812.51.0000 9,500,000 8,500,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
60 0812.53.0000 9,500,000 8,500,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
61 0838.71.4444 9,500,000 8,500,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
62 0847.17.0000 9,500,000 8,500,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
63 0793.05.4444 9,500,000 8,500,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
64 0828.71.0000 9,500,000 8,500,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
65 0836.14.0000 9,500,000 8,500,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
66 0855.14.0000 9,500,000 8,500,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
67 0813.75.0000 9,500,000 8,500,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
68 0826.14.0000 9,500,000 8,500,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
69 0827.19.0000 9,500,000 8,500,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
70 0857.29.0000 9,500,000 8,500,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
71 0817.85.0000 9,500,000 8,500,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
72 0813.72.0000 9,500,000 8,500,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
73 0817.28.0000 9,500,000 8,500,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
74 0856.64.0000 9,500,000 8,500,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
75 0839.57.0000 9,500,000 8,500,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
76 0815.53.0000 9,500,000 8,500,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
77 0836.04.0000 9,500,000 8,500,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
78 0852.87.0000 9,500,000 8,500,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
79 0842.06.0000 9,500,000 8,500,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
80 0827.81.4444 9,000,000 8,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
81 0849.39.0000 9,000,000 8,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
82 07.0245.1111 9,000,000 8,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
83 0799.45.0000 9,000,000 8,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
84 079.562.4444 9,000,000 8,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
85 077.326.4444 9,000,000 8,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
86 0776.37.4444 9,000,000 8,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
87 0776.29.4444 9,000,000 8,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
88 0847.03.0000 9,000,000 8,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
89 0847.44.0000 9,000,000 8,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
90 0838.94.0000 9,000,000 8,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
91 0852.67.0000 9,000,000 8,000,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
92 0859.46.0000 8,700,000 7,700,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
93 085.461.0000 8,700,000 7,700,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
94 0855.74.0000 8,700,000 7,700,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
95 076.351.4444 8,500,000 7,500,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
96 07.0235.0000 8,500,000 7,500,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
97 0769.02.4444 8,500,000 7,500,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
98 0838.47.0000 8,500,000 7,500,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
99 0842.23.0000 8,500,000 7,500,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay
100 0847.71.0000 8,500,000 7,500,000đ vinaphone Sim tứ quý Mua ngay

Ý nghĩa của sim tứ quý

Nếu như bạn đang mong muốn sở hữu một sim Tứ Quý để thu hút tiền tài, lộc lá và sự nghiệp vững chắc thì nên lựa chọn:

 • Sim Tứ Quý 1: với ý nghĩa “Sinh” trong Sinh Lộc, đem lại những điều mới mẻ và thành công.
 • Sim Tứ Quý 3: số 3 đại diện cho chữ “Tài ” trong Tài Lộc, sở hữu sim Tứ Quý 3 cũng là một trong những sim tứ quý đẹp đem lại tiền tài và lộc lá cho người sở hữu.
 • Sim Tứ quý 6 với ý nghĩa giàu sang – sinh lộc – suôn sẻ sẽ đem lại tiền tài cho người sở hữu.
 • Sim Tứ Quý 8 với ý nghĩa “Phát” trong Phát tài Phát Lộc đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn.
 • Sim Tứ Quý 9: đây là con số mang ý nghĩa viên mãn, trường thọ giúp sự nghiệp của chủ nhân luôn phát triển vững chắc.

Để chọn ra sim tứ quý phù hợp với bản mệnh cần dựa vào bản mệnh của mỗi người để có thể chọn như sau:

 • Đối với mệnh Kim: Nên lựa chọn sim tứ quý 6, 7 (Kim); 0, 2, 5, 8 (Thổ) vì Thổ sinh Kim.
 • Đối với mệnh Thủy: Nên lựa chọn sim tứ quý 1 (Thủy); 6, 7 (Kim) vì Kim sinh Thủy
 • Đối với mệnh Mộc: Nên lựa chọn sim tứ quý 3, 4 (Mộc); 1 (Thủy)
 • Đối với mệnh Hỏa: Nên chọn sim tứ quý 9 (Hỏa); 3, 4 (Mộc)
 • Đối với mệnh Thổ: Người thuộc mệnh này nên lựa chọn sim tứ quý 0, 2, 5, 8 (Thổ); 9 (Hỏa)
Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0913828282
Thêm Simvidan.vn vào màn hình chính