Sim giá từ 499k đến 1.000001tr

Kho sim giá từ 500.000đ đến 1 triệu cho quý khách lựa chọn !
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
301 0765.52.5599 1,300,000 1,120,000đ Mobifone Sim kép Mua ngay
302 0703.15.2288 1,300,000 1,120,000đ Mobifone Sim kép Mua ngay
303 0773.32.5599 1,300,000 1,120,000đ Mobifone Sim kép Mua ngay
304 0989.77.1964 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
305 0925971998 1,300,000 1,120,000đ vietnamobile Sim năm sinh Mua ngay
306 0926878998 1,300,000 1,120,000đ vietnamobile Sim đảo Mua ngay
307 0888.30.20.15 1,300,000 1,120,000đ vinaphone Tam hoa giữa Mua ngay
308 0888.18.04.76 1,300,000 1,120,000đ vinaphone Tam hoa giữa Mua ngay
309 0911.23.07.21 1,300,000 1,120,000đ vinaphone Sim dễ nhớ Mua ngay
310 0972.11.01.87 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
311 0971.18.01.64 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
312 0336.03.1981 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
313 0334.79.1981 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
314 0972.50.23.56 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
315 0985.23.04.01 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
316 0338.711.000 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
317 0362.371.678 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
318 0384.95.1987 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
319 0335.40.1987 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
320 0398.263.678 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
321 0392.807.678 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
322 0354.526.866 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
323 0397.35.8998 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
324 0868.42.1969 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
325 0367.99.2014 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
326 0397.15.1981 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
327 0355.09.1981 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
328 0336.21.2015 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
329 0357.26.2011 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
330 0374.89.1981 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
331 035.292.1980 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
332 0344.30.1987 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
333 0348.72.1987 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
334 0868.27.11.82 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
335 0346.122.678 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
336 0326.204.789 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
337 0329.840.789 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
338 0389.33.2011 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
339 0346.26.1985 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
340 0348.25.1987 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
341 0377.63.2015 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
342 0363.28.2015 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
343 0332.933.000 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
344 0346.932.789 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
345 0375.17.1981 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
346 0335.19.2013 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
347 0335.18.2013 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
348 0354.587.789 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
349 0387.381.678 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
350 0386.791.123 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
351 0392.158.456 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
352 0397.425.789 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
353 0327.071.678 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
354 0332.442.678 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
355 0328.752.678 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
356 0358.464.678 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
357 0348.511.678 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
358 0357.59.2017 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
359 0369.77.2013 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
360 0399.37.2013 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
361 0335.59.2010 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
362 0373.65.2011 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
363 0363.95.2011 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
364 0338.81.2013 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
365 0343.117.678 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
366 0398.343.678 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
367 0352.693.678 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
368 0376.02.02.97 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
369 0326.33.2019 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
370 0337.91.2013 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
371 0373.87.2018 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
372 0327.92.1981 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
373 0338.22.2019 1,300,000 1,120,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
374 0336.40.19.87 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
375 0356.02.1981 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
376 0353.58.1981 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
377 0357.15.1981 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
378 0354.17.1987 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
379 0374.97.1987 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
380 0329.37.1981 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
381 0337.09.1981 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
382 0383.54.1979 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
383 0369.53.1981 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
384 0349.62.1991 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
385 0389.59.1981 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
386 0373.69.1981 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
387 0367.27.1981 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
388 0393.30.1987 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
389 0328.62.2008 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
390 0353.27.1981 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
391 0375.30.1987 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
392 0366.23.1981 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
393 0868.18.17.19 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
394 0869.01.06.91 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
395 0387.834.789 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
396 0328.684.789 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
397 0367.542.789 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
398 0344.39.1981 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
399 0353.189.678 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
400 0326.75.1981 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay

Sim số đẹp giá từ 500 nghìn đến 1 triệu là sản phẩm đang được thị trường đặc biệt ưa chuộng bởi những ý nghĩa may mắn về tài lộc, công danh cho người sở hữu. Đến với Simvidan.vn bạn có thể thoả thích chọn lựa cho mình 1 chiếc sim số đẹp giá rẻ. Bạn hãy nhanh tay chọn cho mình một chiếc sim số đẹp nhé

Sim số đẹp giá từ 500 nghìn đến 1 triệu là thế nào?

Có khá nhiều khái niệm về sim số đẹp nhưng với dòng sim này bạn có thể hiểu đơn giản đây là số thuê bao có mức giá bán từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng mang ý nghĩa may mắn giúp sự nghiệp của chủ sở hữu thêm thuận lợi và phát triển hơn. Bạn có thể tìm thấy các dòng sim số đơn giản, dễ nhớ và gây ấn tượng sâu sắc với mọi người trong khung giá này. Không chỉ như vậy, sim còn khẳng định giá trị thương hiệu của bạn một cách tốt nhất.

Sim từ 500k - 1 triệu có những loại sim số đẹp nào?

Simvidan.vn có rất nhiều loại sim số đẹp trong tầm giá từ 500 nghìn đến 1 triệu như: sim thần tài, sim ông địa, sim tiến lên, sim số đẹp viettel, sim mobi, sim tứ quý giữa, sim năm sinh ... Bạn có thể thoải mái chọn lựa đến khi tìm cho mình được chiếc sim ưng ý nhất.

Bật mí bí quyết chọn được sim số đẹp giá từ 500 nghìn đến 1 triệu đẹp, dễ nhớ?

Có rất nhiều khách hàng than phiền rằng để chọn sim phù hợp trong mức giá từ 500 nghìn đến 1 triệu rất khó. Tuy nhiên, thực tế không hề phức tạp như bạn nghĩ. Hãy cùng Sim Vì Dân tìm hiểu ngay cách chọn sim đẹp, dễ nhớ nhé.

Chọn theo đầu số

Một vài đầu số được ưa chuộng mang nhiều ý nghĩa đặc biệt như:

  • Đầu số 099: biểu tượng cho sự thành đạt, thành công trong cuộc sống;
  • Đầu số 098: biểu tượng của sự phát đạt và luôn gặp những điều mỹ mãn trong cuộc sống;
  • Đầu số 091: biểu tượng của người đứng đầu, quyền lực vô hạn;
  • Đầu số 090: biểu tượng của sự vĩnh cửa, hoàn mỹ.

Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn một vài đầu số mới khác cũng rất hot trên thị trường như 096, 086, 088 với nhiều ý nghĩa về đường công danh, tài lộc.

Chọn theo số giữa

Nhóm số giữa thường không được quá nhiều khách hàng chú trọng. Tuy nhiên, đây cũng là yếu tố để có một số thuê bao đẹp, ý nghĩa. Bạn nên chọn những số dễ nhớ khi kết hợp cùng số đầu, số đuôi để tạo nên một bộ sim đẹp. Thông thường, khách hàng ưu tiên lựa chọn các cặp sim tam hoa, tứ quý, ngũ quý, lục quý,...

Chọn theo số đuôi

Đây là những con số vô cùng quan trọng trong sim. Một số thuê bao đẹp mức giá từ 500 nghìn đến 1 triệu có thực sự phù hợp với bạn hay không được đánh giá qua số đuôi. Hiện nay, những dòng sim Thần Tài, Lộc Phát,... là những số đuôi được yêu thích và lựa chọn nhiều nhất.

Mua sim số đẹp giá rẻ từ 500 nghìn đến 1 triệu ở đâu?

Đến với Simvidan.vn bạn có thể thỏa thích lựa chọn hoắc nhờ sự giúp đỡ của nhân viên tư vấn để chọn được cho mình một chiếc sim số đẹp giá rẻ từ 500 nghìn đến 1 triệu.

Simvidan.vn luôn là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều khách hàng bởi những ưu điểm nổi bật trong chất lượng dịch vụ và kho sim số đa dạng. Không chỉ như vậy, cửa hàng còn có rất nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho quý khách khi lựa chọn sim số tại đại lý của chúng tôi.

Bạn có thể đặt hàng bằng cách truy cập vào website chính thức của Simvidan.vn, lựa chọn số thuê bao phù hợp và nhấn chọn “Đặt hàng”. Chỉ trong khoảng từ 1 - 2 phút, nhân viên tư vấn của chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với bạn qua số điện thoại đã cung cấp để xác nhận đơn hàng. Sau đó, sim số đẹp giá từ 500 nghìn đến 1 triệu sẽ được giao đến đúng địa chỉ đã cung cấp.

Trên đây là những chia sẻ chi tiết nhất về dòng sim số đẹp giá từ 500 nghìn đến 1 triệu đang được rất nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn. Hy vọng với những thông tin được cung cấp trong bài viết sẽ giúp bạn có thêm nhiều thông tin bổ ích về dòng sim số đẹp chất lượng này nhé.

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

"Uy tín quý hơn vàng. Sự hài lòng của quý khách là thành công lớn nhất của chúng tôi"

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0913828282
Thêm Simvidan.vn vào màn hình chính