Sim taxi ba

Kho sim taxi lặp 3 các mạng với dạng số 568568, 379379, 689689, 789789 - Giao sim miễn phí trên toàn quốc, Đăng ký thông tin chính chủ.
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
301 0855.270.270 8,200,000 7,200,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
302 0849.057.057 8,200,000 7,200,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
303 0824.561.561 8,200,000 7,200,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
304 0854.561.561 8,200,000 7,200,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
305 0846.603.603 8,200,000 7,200,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
306 0836.043.043 8,200,000 7,200,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
307 0837.498.498 8,200,000 7,200,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
308 0854.519.519 8,200,000 7,200,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
309 0814.560.560 8,200,000 7,200,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
310 0854.563.563 8,200,000 7,200,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
311 0833.864.864 8,200,000 7,200,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
312 0824.560.560 8,200,000 7,200,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
313 0839.457.457 8,200,000 7,200,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
314 0824.563.563 8,200,000 7,200,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
315 0356.072.072 8,200,000 7,200,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
316 0358.610.610 8,200,000 7,200,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
317 0379.781.781 8,200,000 7,200,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
318 0836.291.291 8,000,000 7,000,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
319 0839.512.512 8,000,000 7,000,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
320 0832.918.918 8,000,000 7,000,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
321 0357.211.211 8,000,000 7,000,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
322 0348.476.476 8,000,000 7,000,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
323 0344.510.510 8,000,000 7,000,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
324 0349.017.017 8,000,000 7,000,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
325 0377.419.419 8,000,000 7,000,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
326 0812.505.505 8,000,000 7,000,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
327 0702.486.486 8,000,000 7,000,000đ Mobifone Sim taxi ba Mua ngay
328 0814.257.257 7,900,000 6,900,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
329 0857.580.580 7,900,000 6,900,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
330 0827.692.692 7,900,000 6,900,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
331 0857.756.756 7,900,000 6,900,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
332 0855.875.875 7,900,000 6,900,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
333 0813.011.011 7,900,000 6,900,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
334 0818.309.309 7,900,000 6,900,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
335 0833.562.562 7,900,000 6,900,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
336 0823.601.601 7,900,000 6,900,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
337 0853.829.829 7,900,000 6,900,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
338 0836.891.891 7,900,000 6,900,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
339 0837.612.612 7,900,000 6,900,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
340 0359.028.028 7,900,000 6,900,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
341 0372.018.018 7,900,000 6,900,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
342 0338.763.763 7,900,000 6,900,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
343 0824.013.013 7,800,000 6,800,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
344 0814.520.520 7,800,000 6,800,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
345 0828.415.415 7,800,000 6,800,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
346 0828.401.401 7,800,000 6,800,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
347 0827.694.694 7,800,000 6,800,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
348 0838.415.415 7,800,000 6,800,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
349 0838.417.417 7,800,000 6,800,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
350 0828.462.462 7,800,000 6,800,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
351 0838.497.497 7,800,000 6,800,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
352 0357.611.611 7,800,000 6,800,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
353 0349.782.782 7,800,000 6,800,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
354 0373.402.402 7,800,000 6,800,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
355 0815.080.080 7,800,000 6,800,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
356 0355.489.489 7,700,000 6,700,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
357 0355.321.321 7,700,000 6,700,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
358 0843.956.956 7,600,000 6,600,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
359 0823.670.670 7,500,000 6,500,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
360 0856.725.725 7,500,000 6,500,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
361 0856.729.729 7,500,000 6,500,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
362 0833.781.781 7,500,000 6,500,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
363 0815.973.973 7,500,000 6,500,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
364 0823.602.602 7,500,000 6,500,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
365 0823.603.603 7,500,000 6,500,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
366 0338.271.271 7,500,000 6,500,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
367 0377.510.510 7,500,000 6,500,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
368 0332.730.730 7,500,000 6,500,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
369 0338.730.730 7,500,000 6,500,000đ viettel Sim taxi ba Mua ngay
370 0832.906.906 7,400,000 6,400,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
371 0826.164.164 7,400,000 6,400,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
372 0845.170.170 7,400,000 6,400,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
373 0856.274.274 7,400,000 6,400,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
374 0856.284.284 7,400,000 6,400,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
375 0835.401.401 7,400,000 6,400,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
376 0839.401.401 7,400,000 6,400,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
377 0837.415.415 7,400,000 6,400,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
378 0853.415.415 7,400,000 6,400,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
379 0827.417.417 7,400,000 6,400,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
380 0837.417.417 7,400,000 6,400,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
381 0853.417.417 7,400,000 6,400,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
382 0829.423.423 7,400,000 6,400,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
383 0828.425.425 7,400,000 6,400,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
384 0829.425.425 7,400,000 6,400,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
385 0832.425.425 7,400,000 6,400,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
386 0852.425.425 7,400,000 6,400,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
387 0856.425.425 7,400,000 6,400,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
388 0835.426.426 7,400,000 6,400,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
389 0856.426.426 7,400,000 6,400,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
390 0816.450.450 7,400,000 6,400,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
391 0829.450.450 7,400,000 6,400,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
392 0824.492.492 7,400,000 6,400,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
393 0837.492.492 7,400,000 6,400,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
394 0837.493.493 7,400,000 6,400,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
395 0837.495.495 7,400,000 6,400,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
396 0837.497.497 7,400,000 6,400,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
397 0852.497.497 7,400,000 6,400,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
398 0814.517.517 7,400,000 6,400,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
399 0854.530.530 7,400,000 6,400,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay
400 0842.543.543 7,400,000 6,400,000đ vinaphone Sim taxi ba Mua ngay

Tại sao sim taxi 3 được nhiều người kinh doanh ưa dùng?

   Sim taxi 3 là dòng sim số đẹp được rất nhiều doanh nghiệp và các công ty lớn chọn lựa làm số hotline. Sim taxi có 6 số cuối được lặp lại giống nhau theo cặp, theo nhóm; chúng có dạng abc.abc
Ví dụ như: 09×789.789, 01×991.991,…
   Với kết cấu đặc biệt của các cặp số trong sim taxi 3; có thể lặp lại và cũng có thể thành số tiến như 789; khiến số sim trở nên dễ nhớ và dễ đọc hơn; mang lại ấn tượng sâu sắc cho người sử dụng. Sở hữu sim taxi 3 với các cặp số lặp giống nhau sẽ thể hiện được sự may mắn; thuận lợi; tượng trưng cho sự chắc chắn giúp người dùng cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống.
sim-taxi-ba

Bài viết chi tiết: Tại sao sim taxi 3 lại cuốn hút người kinh doanh đến vậy?

Đặc điểm nổi bật của sim taxi 3:

   Khi xét về mặt phong thủy thì sim taxi 3 thực sự rất tuyệt vời bởi những ý nghĩa quan trọng mà nó đem tới cho người sử dụng. Mỗi con số đều có một ý nghĩa riêng nhưng khi ta biết cách kết hợp với nhau thì chúng lại mang một ý nghĩa tuyệt vời và đáng chú trọng nhất.
  Và đặc biệt, với những giá trị về mặt hình thức và những ý nghĩa sâu xa nhất mà được lặp lại thêm một lần nữa thì ý nghĩa mà chiếc sim đó đem lại cho người sử dụng sẽ tăng lên gấp bội.

Mua sim taxi 3

   Tuy nhiên, khi chọn sim bạn cũng cần lưu ý tới vấn đề phong thủy của chiếc sim đó. Cần phải đảm bảo cân bằng về mặt âm dương cũng như hợp với bản mệnh của người dùng. Bởi có như thế thì chiếc sim mà bạn sử dụng mới phát huy được hết công dụng và ý nghĩa của nó.

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0913828282