Sim giá từ 999k đến 2.000001tr

kho sim với mức giá từ 1 triệu đến 2 triệu để quý khách lựa chọn tại Simvidan.vn
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
201 0765.042.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
202 0765.041.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
203 0765.104.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
204 0779.194.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
205 0779.624.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
206 0765.642.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
207 0765.049.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
208 0767.041.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
209 0767.014.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
210 0767.049.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
211 0765.741.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
212 0765.740.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
213 0765.249.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
214 0765.241.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
215 0765.214.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
216 0703.274.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
217 0707.741.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
218 0704.450.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
219 0708.645.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
220 0708.641.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
221 0708.642.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
222 0707.740.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
223 0778.741.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
224 0778.740.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
225 0779.047.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
226 0778.645.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
227 0778.634.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
228 0778.047.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
229 0778.049.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
230 0778.014.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
231 0767.420.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
232 0767.470.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
233 0767.471.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
234 0767.304.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
235 0767.274.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
236 0767.214.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
237 0767.460.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
238 0767.450.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
239 0783.450.888 2,500,000 2,000,000đ Mobifone Sim tam hoa Mua ngay
240 0397.361.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
241 0327.581.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
242 0373.721.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
243 0382.761.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
244 0378.291.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
245 0359.571.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
246 0372.591.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
247 0363.971.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
248 0395.361.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
249 0362.571.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
250 0353.651.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
251 0378.271.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
252 0328.761.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
253 0367.651.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
254 0362.531.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
255 0397.291.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
256 0352.631.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
257 0353.751.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
258 0326.591.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
259 0326.371.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
260 0372.381.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
261 0375.871.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
262 0326.271.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
263 0328.539.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
264 0385.172.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
265 0392.712.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
266 0382.371.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
267 0328.617.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
268 0367.563.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
269 0359.715.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
270 0326.528.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
271 0396.152.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
272 0377.613.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
273 0372.561.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
274 0375.328.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
275 0327.231.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
276 0353.163.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
277 0359.522.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
278 0375.381.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
279 0382.871.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
280 0329.531.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
281 0325.271.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
282 0352.371.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
283 0358.531.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
284 0392.871.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
285 0395.371.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
286 0327.381.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
287 0397.351.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
288 0372.961.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
289 0327.631.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
290 0352.971.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
291 0375.971.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
292 0362.532.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
293 0396.972.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
294 0387.512.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
295 0395.912.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
296 0365.712.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
297 0328.762.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
298 0325.192.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
299 0373.152.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
300 0326.571.789 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay

Sim số đẹp giá từ 1 đến 2 triệu là dòng sim số được rất nhiều khách hàng đặc biệt yêu thích hiện nay bởi những ý nghĩa nổi bật. Hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về chủ đề này qua bài viết sau nhé.

Những thông tin cần nắm về sim số đẹp giá từ 1 - 2 triệu

Sim số đẹp hiện nay rất phổ biến trên thị trường với nhiều nhà mạng cung cấp dịch vụ như Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnamobile, Itelecom, Gmobile cùng các gói cước đa dạng phù hợp với mọi đối tượng khách hàng. Bạn có thể thoải mái lựa chọn một số thuê bao đẹp như yêu cầu của mình với khi sim số đẹp đa dạng giá từ 1 đến 5 triệu.

Sim 1 - 2 triệu gồm dạng sim nào?

Cũng như các loại sim số đẹp khác trên thị trường hiện nay, sim có giá từ 1 đến 5 triệu được phân loại theo những cách sau:

  • Sim dễ nhớ, dễ thuộc: Các loại sim này đều có một bộ số đuôi vô cùng đặc biệt. Trường hợp 3 số trùng nhau được gọi là sim tam hoa, 4 số trùng nhau là sim tứ quý. Ngoài ra, dòng sim này còn có sim số lặp, sim ngũ quý,...;
  • Sim phong thủy: Loại sim có giá từ 1 đến 5 triệu thường được gọi là sim phong thủy được rất nhiều khách hàng lựa chọn bởi sự may mắn và tài lộc mang đến cho người sở hữu;
  • Sim năm sinh: Theo quan niệm của nhiều người người thì dòng sim số đẹp theo năm sinh thường có mức giá rất cao. Tuy nhiên, hiện nay với giá từ 1 đến 5 triệu bạn hoàn toàn có thể sở hữu sim theo năm sinh hay ngày sinh của một cách dễ dàng.

Tại sao nên sử dụng sim số đẹp giá từ 1- 2 triệu?

Những chiếc sim số đẹp thường có giá trị lớn, vì thế mà chỉ những người đã trưởng thành, có điều kiện về kinh tế mới có thể sở hữu được. Cùng với xe, đồng hồ, trang sức, điện thoại, sim điện thoại cũng là một tài sản khẳng định sự thành đạt của bạn.

Chính vì thế mà trong quan hệ làm ăn bạn sẽ tạo được sự tin tưởng từ phía đối tác hơn, và đương nhiên việc làm ăn, ký kết hợp đồng sẽ thuận lợi hơn bao giờ hết. Đó là lý do vì sao mọi người không hề tiếc tiền khi mua một chiếc sim số đẹp, bởi giá trị mà nó mang lại còn nhiều hơn thế. Các dòng sim có giá từ 1 đến 5 triệu là lựa chọn hợp lý nhất nhưng vẫn đủ để đem lại ấn tượng sâu sắc cho người nhìn, người nghe đến sim số của bạn ngay lần đầu.

Các dòng sim này đều thuộc sim phong thủy mang đến may mắn, hạnh phúc và phát triển tài vận cho người sở hữu. Nếu lựa chọn được sim hợp mệnh công dụng của sản phẩm sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

Sở hữu sim số đẹp giá từ 1 đến 5 triệu giúp bạn khẳng định đẳng cấp cá nhân của mình. Bạn sẽ cảm thấy mình trở nên tự tin hơn trong mọi mối quan hệ trong cuộc sống.

Mua sim số đẹp giá từ 1 – 2 triệu ở đâu?

Đây có lẽ là câu hỏi mà rất nhiều người muốn có câu trả lời thỏa đáng. Bởi lẽ bất kỳ ai trong chúng ta khi đi mua sim cũng đều muốn mua được một chiếc sim giá cả hợp lý và chất lượng. Nhu cầu sử mua sim số đẹp ngày càng nhiều, kèm theo đó cũng lạ sự xuất hiện của rất nhiều cửa hàng bán sim. Tuy nhiên, không phải cửa hàng bán sim nào cũng uy tín và bán sim với giá rẻ. Nếu không am hiểu về lĩnh vực sim số thì rất có thể bị lừa hoặc mua sim với giá cao hơn nhiều so với thị trường. Vì vậy việc lựa chọn một địa chỉ uy tín để mua sim giá rẻ số đẹp là việc vô cùng quan trọng.

Tự hào là website sim số đẹp giá rẻ uy tín hàng đầu tại Việt Nam, Simvidan.vn không chỉ mang đến cho quý khách những chiếc sim số đẹp giá rẻ nhất, mà còn cam kết cung cấp cho quý khách những dịch vụ tốt nhất, hứa hẹn sẽ mang đến những sự lựa chọn tuyệt vời nhất cho quý khách.

Với các chính sách ưu đãi khủng, đăng ký sim chính chủ hoàn toàn miễn phí, giao sim tận nhà, đúng hẹn, uy tín, minh bạch, hồ sơ bảo hành rõ ràng dài hạn kết hợp cùng chất lượng dịch vụ hoàn hảo. Simvidan.vn luôn tự hào là địa chỉ cung cấp sim so dep gia re uy tín hàng đầu hiện nay.

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

"Uy tín quý hơn vàng. Sự hài lòng của quý khách là thành công lớn nhất của chúng tôi"

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0913828282
Thêm Simvidan.vn vào màn hình chính